Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Spelar psykoterapeutens kön någon roll för den som söker terapi? Ja, svarar en man i New York Times. Först när han fick en manlig terapeut kände han att han hittat rätt. De kvinnliga terapeuterna förstod inte hans manliga känsloliv, anser den intervjuade James Puckett.

Han får medhåll av psykologer och praktiserande psykoterapeuter, som intervjuas av tidningen.

– Det finns något i en killes uppväxt som gör att han vet en del saker som inte kvinnor vet, och vice versa, säger psykoterapeuten David Moultrup.

 

Problemet är att psykologi och terapi med åren blivit ett kvinnodominerat yrkesområde. Det är helt enkelt svårt att hitta en manlig terapeut. Vetenskapliga studier har visserligen slagit fast att terapeutens kön inte har någon betydelse för resultatet, huruvida klienten blir hjälpt. Det har föreslagits att gemensamma erfarenheter hos terapeut och klient till och med kan vara ett hinder. Ändå tycks terapeutens kön vara viktigt för män som funderar på att söka sådan hjälp, enligt psykologen Ronald F Levant, som har undersökt frågan.

– Många män tror att bara en annan man kan hjälpa dem och det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Det viktiga är vad klienten tror, säger Levant.

Times-skribenten Benedict Carey pekar ut några ämnen som är särskilt känsliga och bäst lämpar sig att avhandla med personer av samma kön. Sex är ett. Ett annat är aggression och våld.

”Många män växer upp i en värld av fientligt kroppsspråk och verkligt fysiskt våld som är nästan osynligt för kvinnor”, skriver hon.

Psykologen Ronald Levant berättar om en övning som han har gjort i grupper med män. Deltagarna får skriva ned den sak som de skäms mest över och som de allra helst tiger om för sig själva och för andra. Ofta skrev männen om våld i unga år. ”Jag smet undan ett slagsmål i högstadiet”, var ett typiskt svar.

– Och det här var ändå medelålders gifta män, säger den förbluffade psykologen.

 

Är det här ett isolerat amerikanskt fenomen? Skulle inte tro det. Även här i Sverige är det psykologiska yrkesfältet kvinnodominerat. Enligt Högskoleverket har männen utgjort cirka 30 procent av de examinerade psykologerna det senaste årtiondet. Bland de högskoleutbildade psykoterapeuterna var det blott 20 procent män under samma period.