Annons

Idagbloggen

Anna Lagerblad

Anna Lagerblad

Ofta har vi en bild av vårt tänkande som väldigt rationellt. Vi föreställer oss att våra beslut är resultatet av ett noggrant vägande av för- och nackdelar. Men i själva verket styrs tankeverksamheten även av en rad omedvetna faktorer. En aktuell studie från University of North Carolina visar till exempel att våra beslut påverkas starkt av metaforer.

Forskarna bakom studien noterade att höjd ofta används som en positiv metafor. Vi pratar exempelvis om att en person har ”hög” moral och att vi ”ser upp” till vissa människor. För att undersöka om höjdmetaforen gör människor mer goda och ädla genomförde forskarna fyra experiment.
Det första visade att dubbelt så många människor i en shoppinggalleria gav pengar till Frälsningsarmens bössa när de just hade åkt upp för en rulltrappa, jämfört med om de nyss åkt ner för en rulltrappa.

På liknande sätt visade det sig att de personer som letts upp för en trappa till en scen i en konserthall lade ner 50 procent mer tid på att fylla i ett frivilligt frågeformulär än de som hade letts ner för en trappa för att fylla i formuläret i orkesterdiket.

I ett tredje försök fick testpersonerna avgöra hur mycket stark sås en deltagare i en matprövningsstudie skulle få på sin mat. De som befann sig uppe på scenen gav bara hälften så mycket av den på gränsen till smärtsamt starka såsen jämfört med personerna som befann sig nere i orkesterdiket.

I en sista delstudie fick försökspersonerna se filmsekvenser som tagits antingen från ett flygplan som flög högt ovanför molnen eller genom fönstret på en bil som färdades på marken. De som sett flygplansvyn visade sig efteråt vara 50 procent mer samarbetsvilliga när de ombads spela ett datorspel tillsammans med en annan deltagare, jämfört med dem som sett filmen med bilen på marken.
Utifrån dessa resultat menar forskarna att det finns en tydlig koppling mellan höjdmetaforen och olika sociala beteenden, som välgörenhet, hjälpsamhet, medlidande och samarbetsvillighet.
Så vem vet, kanske skulle världen bli en bättre plats om vi alla levde i höghus, ägnade semestern åt bergsbestigning eller åtminstone lyfte blicken mot skyn lite oftare.