Annons

Idagbloggen

Anna Asker

Anna Asker

Chefen klagar när jag skriver utropstecken efter en uppmaning till läsarna att skicka in sina berättelser till oss. En yngre kollega hakar på och säger att hon aldrig använder utropstecken. På Språkrådets hemsida läser jag att utropstecken efter hälsningsfraser kan uppfattas som väl hurtigt eller familjärt.

Nervöst börjar jag gå igenom mejlboxen. Har alla människor som jag mejlat uppfattat mig som hopplöst omodern, familjär och hurtig med mina ”Hej!”?

Psykologen, sömnforskaren, hjärnforskaren och även statistikern skriver Hej, följt av komma, inspirerade av engelska hälsningsfraser. Informatören låter Hej sväva fritt utan skiljetecken. Den kritiska kommunikationskonsulten skriver ett bistert Hej med punkt efter.

Men medicinprofessorn, ridläraren, sociologen, arbetslivsforskaren och fackpressredaktören skriver ”Hej!”.
Skönt, jag är inte ensam.

Ett samtal med språkvårdaren Rickard Domeij på Språkrådet ger också lite stöd.
– Jag försöker hålla på att ha utropstecken, det är den kombination vi har i Sverige och jag tycker att man inte nödvändigtvis behöver gå över till engelska bara för att man använder e-post.
Enligt Språkrådet är det vanligast att använda utropstecken efter hälsningsfrasen. Det går också att använda komma efter hejet, men då ska följande rad börja med liten bokstav. Man kan även använda punkt, men då fortsätter man på samma rad som hejet.
Rickard Domeij tillägger att användandet av utropstecken kanske är på väg att luckras upp.
– Engelskans påverkan spelar stor roll. I och med att det kommit in mycket informellt skriven text i bloggar och webbsidor så blir det automatiskt fler människor som inte har koll på normen. Det kan också påverka.
Numera är det vanligare med uppmaningar utan utropstecken, medan man tidigare gick mer på fasta regler. Det blir lite artigare att sätta punkt efter uppmaningen, inte lika uppfordrande. Till och med Aj kan följas av punkt, om det inte gör så förfärligt ont.
Men ett och annat utropstecken kan man nog fortsätta att använda, de livar upp lite.