Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

I dag har vi släppt ut nyheterna kring artiklarna som vi tidigare berättat om. En del av detta lanserade vi redan under gårdagen, men det återstod några saker som vi kompletterat i dag. Nyheterna är i korthet:

  • rubrik som går ut över hela artikelbredden
  • ingressen ovanför bilden
  • ny Toppnyheter-ruta längst upp i högerspalten
  • alla relaterade länkar samlade i botten av artikeln
  • tydligare information om våra kommenteringsregler
  • vid långa artiklar följer Mest läst-rutan från högerspalten med till artikelns slut
  • ny SvD Utvalt-låda under alla artiklar med det viktigaste från nyheter, opinion och feature

Annonsvisningarna i botten av artiklarna är fortfarande inte helt klar. I några fall, särskilt vid mycket korta artiklar, kan det se väldigt konstigt ut och det är något vi tyvärr inte kan åtgärda förrän nästa vecka.

Vårt mål är att höja upplevelsen av artiklarna och att det ska bli lättare att hitta vidare från artikeln till andra intressanta artiklar. Vad tycker du? Mejla eller kommentera gärna om du har frågor eller synpunkter.

Ola Henriksson

Skit på skärmen, eller vad är det för en liten flugskit mitt i texten? Jag läser den senaste nyheten om Juholt i min iPhone och en liten svart prick på skärmen irriterar mig. Men den följer med när jag scrollar och först när jag zoomar in ser jag att den lilla pricken är några pixlar som hamnar fel. Men vad? Texten innehåller ju bara bokstäver på vit bakgrund.

Så hur kan det helt plötsligt dyka upp felaktiga fläckar mitt mellan två rader? Programmering är på ett plan enkel. Inget du ser har tillkommit av en slump. Alla processer går att spåra bakåt och det finns alltid en logisk förklaring. Men det här? Lite mitt emellan allting? Presentationen av artiklarna har föregåtts av månader av utredning, designarbete och programmering. Och i varje steg sker det noggranna kontroller. Stora fula fiskar fastnar lätt i testnäten, men här har uppenbart en liten minimal spigg smugit sig in. Hur har det kunnat ske?

Den minsta grafiska enheten på en skärm är en pixel och därför pratar vi ofta om att design och presentation ska vara pixelperfekt – korrekt ner till minsta beståndsdelen. Men hur noggrann granskningsprocessen än är är det ingen som har granskat varenda liten pixel på alla de olika kombinationer av operativsystem, webbläsarversioner och skärmstorlekar som förekommer. Därför hittar vi löpande fel av olika slags karaktär. Ofta är det ni läsare som är ivriga att påpeka felaktigheter, vilket vi tackar för.

Den här nyupptäckta lilla insekten visade sig vara en bildfil som hamnat snett. Troligtvis för att Safaribrowsern i iPhone hanterar tecken lite annorlunda än Safari på min Mac. De flesta ikoner på sidan visas med hjälp av en så kallad sprite-fil. Det är ett sätt att spara tid så att webbläsaren laddar in sidan fortare.

Här kan du se originalfilen som visar ikonerna, och i botten ser du att under ikonen för extern länk finns ett i. Det är ovandelen av den bilden som dyker upp i texten som en liten flugskit.

Så det fanns en logisk förklaring. Det är inte heller något stort problem, och är lätt att åtgärda. Händelsen visar bara en liten del av vardagen för oss som arbetar med att utveckla SvD.se till den bästa nyhetssajten. Det blir aldrig pixelperfekt, men vi försöker bry oss även om de små missarna.

Ola Henriksson

Årets första större lansering på SvD.se gäller en förbättring av artikelsidorna. Sedan vi designade om sajten helt våren 2011 har vi sett en stor tillströmning av nya läsare. SvD.se har haft en ökningstakt på drygt 20 procent (genomsnittlig tillväxt i unika besökare per vecka, jämfört med motsvarande vecka året innan). Men vi märker att många nya läsare stannar högst tillfälligt. Vi vill att de ska få mer med sig vid varje besök och därför är huvudfokus för de förändringar vi nu gör att hjälpa läsarna vidare till mer och fördjupad information.

Sedan mitten av november 2011 har vi internt utvärderat vad som behöver förbättras, vi har tagit fram ny design och testat den i intervjuer med läsare. Årets första veckor har våra systemutvecklare byggt funktionerna, som nu testas internt innan de lanseras, förhoppningsvis under nästa vecka.

Vi har identifierat två områden på artiklarna där vi märker att läsarna har behov av länkar. Det första är det övre högra hörnet. Här kommer vi presentera toppnyheterna från startsidan inom den sektion artikeln tillhör. Detta med tanke på dem som snubblar in på artikeln via en delad länk. Vill man inte läsa vidare får man ändå en bra överblick över vad som är de viktigaste nyheterna.

Som ni ser nedan låter vi också rubriken och ingressen gå ut över artikelns smala högerspalt.

Det andra området är vid artikelns slut. Vi tror att läsare som valt att läsa artikeln vill ha ett så lugnt läsläge som möjligt. Därför har vi renodlat dela- och tipsaverktygen uppe i den smala spalten till höger om artikeln. Faktarutan i den här spalten visas bara om man aktivt fäller ut den. Det gör att man i de flesta fall får en ren högerspalt intill texten när man läser den. Alla länkar till relaterade artiklar presenteras sedan vid artikelns slut. Våra försök visar att här är läsaren mest benägen att klicka sig vidare.

Vi har fått en del kritik för att artikelslutet är för belamrat med annonser. Det har vi hanterat genom att koncentrera annonserna i en följd under artikeln, samtidigt som listan med de mest lästa artiklarna på sajten följer med när man scrollar, detta för att läsaren aldrig ska få en helt vit högerspalt vid långa artiklar.

Avslutningsvis kommer de nya artiklarna presentera fler intressanta nyheter inom områdena huvudnyheter, opinion och kultur/feature, under vinjetten SvD Utvalt. Det här är en presentation som rönte mycket uppskattning bland testläsarna, så det ska bli spännande att se vad ni tycker när vi lanserar detta.

Ola Henriksson

2011 var ett mycket framgångsrikt år för SvD.se. Vi lanserade en totalt omgjord sajt i mars som verkligen vann läsarnas gillande. I oktober utsågs vi till Årets dagstidning digitala medier. Vi har haft en enastående trafikökning till vår mobilsajt från runt 35000 unika besökare per vecka vid början av 2011 till över 90000 de senaste veckorna. Under året har vi också jobbat medvetet på redaktionen och utvecklingsavdelningen med att lansera nya tjänster och funktioner, till exempel: multimedia-sektionen, faktakollen, inflyttarna, Vasaloppsgrafiken. Besökarna gillar det de ser och trafiktillväxten är fortfarande stabil.

2012 blir ännu ett spännande år. Vårt fokus kommer vara på att öka engagemanget hos alla de nya besökare som tillkommit. En nyhetssajt är en oerhört omfångsrik sajt och vi vill bli bättre på att hjälpa läsarna hitta fler relevanta artiklar kring det de är intresserade av. Första halvåret kommer vi jobba hårt med att sätta upp en ny ekonomisajt som tar över efter E24. Under året ska vi också uppgradera vårt redaktionella system (Escenic) till senaste versionen.

Mina tankar om det kommande året har jag delvis hämtat från Pete Cashmore, grundare och vd för Mashable, en nyhetssajt om internet och ny teknik. Jag lyssnade själv till honom under en konferens i New York i november och i den här krönikan för CNN sammanfattar han dem i 10 intressanta trendspaningar.

Här följer mina fyra framtidstankar för 2012

1. Mer än Ipad

Apples läsplatta har under året gått från en hypad mediefrälsare till en etablerad kommunikationsplattform. Medieföretagen har testat olika modeller och har nu skaffat en ganska stabil bild av dess för- och nackdelar. Det som kommer hända under 2012 är att Ipad kommer få rejäl konkurrens. Fler kommer vilja ha plattor, men spridning nås först när det finns fler produkter i ett större prisspann. Det ryktas redan om att Apple kommer lansera en billigare läsplatta. Intressant också att e-bokhandlaren Dito, gör reklam för allt annat än Apples produkter.

2. Kompletterande skärm

I motsats till vad man kan tro angående det ökade utbudet av playtjänster och filmuthyrning på nätet, ökar tv-tittandet. Det verkar som om möjligheten att kommunicera kring det man ser, stärker tv som medium. Som jag tidigare nämnt finns det redan produkter som tar fasta på att tv-tittaren sitter med en kompletterande skärm. Under året som kommer tror jag vi kommer få se fler liknande produkter. Här finns också en utvecklingspotential för annonser som jag tror vi kommer få se exempel på.

3. Automatiskt och redaktörsstyrt urval

Eli Parisers bok The filter bubble som kom ut i maj 2011, väckte genast diskussioner om hur vår världsbild styrs av sökmotorernas personalisering. När jag lyssnade till honom på Mashables media-konferens (se video här) lyfte han mer fram vilka typer av urval som vi bör lämna åt datorerna och vilka som vi bör låta människor göra. För i en värld där informationsmängden och informationshastigheten snabbt ökar (sidospaning: jag tror att direktrapporter kommer bli standard på tidningarnas nätupplagor för all rapportering av dagliga händelser) behöver vi ta hjälp av algoritmer för att sålla. Och tekniken för personalisering förbättras löpande och den kommer användas allt mer i olika nättjänster. Men hur skapar vi den bästa mixen, och hur ska vi som nyhetsförmedlare skapa samhällsengagemang bortom klicktoppen för våra läsare.

4. Facebook

Överbefolkat, för mycket brus, svårnavigerat. Kritiken mot Facebook har alltid funnits, men trots det fortsätter nätverket växa och är i dag det odiskutabelt största och viktigaste digitala nätverket. Tjänstens utveckling under 2011 visade att företaget har bra koll på omvärlden och vad som behövs för att Facebook ska bli ett ännu mer centralt nav. Fler sätt att finjustera vilka som ska se mina statusuppdateringar och möjligheten att prenumerera på personer är två saker som gör Facebook till ett mycket mer effektivt redskap för opinionsbildare och journalister. Lägger de bara sina kort rätt kommer Facebook under de närmaste åren fortsatt vara det centrala navet för kontaktskapande och nyhetsförmedling (på alla nivåer) på nätet.

Här kan du läsa vad jag trodde om 2011, ungefär 50 procents träffsäkerhet.

Slutligen några läsvärda texter med fler framtidsspaningar: