Annons

Utvecklingsbloggen

Klas Sabelström

Klas Sabelström

Under torsdag eftermiddag lanserade vi en ny funktion på sajten. Tack vare våra goda vänner på hitta.se kan vi nu presentera nyheter via kartor. Vi kan via en artikel visa var händelsen inträffat eller genom kartan visa var flera olika händelser ägt rum samtidigt.

Lösningen består av fyra delar.
• Gränssnitt för redaktören, för att plocka ur koordinater för en speciell plats.
• Presentation och länkning till kartfunktionen i artikeln
• Sida för själva kartan
• Datafeed för vårt presentationslager på kartan.

För att placera en artikel på kartan krävs det att redaktören taggar artikeln med korrekt information. Vi använder oss av koordinater som vi får fram genom en anpassad variant av den vanliga hitta.se-sajten. Anpassningen möjliggör för redaktören att plocka ut koordinaterna ur ett vanligt kartsök.

När artikeln sparas med xy-koordinater visas alltid en länk i faktaspalten till vår kartsida på SvD.se.

För att få in kartan i SvDs ramverk har vi använt oss av Iframes. Detta för att lättare kunna utnyttja Hittas alla funktioner samt ge Hitta möjlighet att tillgodo räkna sig trafiken. När vi anropar kartan från vårt Iframe skickar vi även med en referens tillbaka till SvD.se som pekar en XML-fil. XML-filen skapar vårt lager av nyheter på kartan.

Hittas lösning med att vi själva kan skapa ett lager ovanpå kartan via XML ger oss stora möjligheter. Vi kan helt fritt utforma presentationen och det öppnar för mycket kreativitet.

I steg ett kommer vi att presentera stockholmsnyheter, korg- och scenrecensioner på kartan.

* Här är ett exempel på en taggad krogrecension
* Här hittar du kartan med senaste krogrecensionerna

Vi börjar med en försiktig betalansering, för att se hur vi kan arbeta med lösningen och ge oss en chans att fixa till ev. uppstartsbuggar.

Mejla gärna webbteknik@svd,se eller kommentera om ni har idéer, frågor eller hittar buggar.