Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

En artikel på SvD.se är omgärdad av ett stort antal länkar. Både till direkt relevant material och sådant som vi på redaktionen tror kan locka till vidareläsning. Men vilka länkar som fungerar och vilka som inte gör det har vi ganska dålig koll på.

I veckan har jag gjort två test för att utröna vilken placering av länkarna som är effektivast. En artikels relaterade länkar kan placeras i själva texten, i faktaspalten (alldeles till höger om brödtexten) och under själva brödtexten.

Det första testet gjordes i artikeln Världens hallå om hemligt kön. Det var en uppföljning på en artikel från i våras om Pop, vars kön föräldrarna höll hemligt för omgivningen. Artikeln då var otroligt välläst, liksom dess uppföljare och jag visste att veckans artikel skulle locka många att läsa originalartikeln.

Det andra testet gjordes i artikeln Varför döms han för misshandel? Artikeln är en kommentar från en universitetslektor i straffrätt angående en väldigt uppmärksammad dom. Vi länkade upp domarna både från tingsrätten och hovrätten så att läsarna själva skulle kunna ta del av domstolarnas bedömning.

Resultatet av dessa båda klicktest är väldigt tydligt. Länkar under texten fungerar allra bäst. De får 73 resp 65 procent av alla klicken. Länkarna i texten får mellan 21 och 29 procent av klicken. Länkarna i faktaspalten får knappt några klick alls, mellan 6 och 7 procent.

SvD.se har tidigare bara länkat till relaterade texter via faktaspalten, men nu kanske vi måste se över det. Vi har börjat länka mer och mer inne i texten, men har ingen generell regel, som t ex Dagen har.

En svaghet i undersökningen är att det inte går att jämföra texter där vi bara erbjuder länkar i faktaspalten. Det kan ju finnas ett antal läsare som är vana att leta till höger, men klickar under texten bara för att länkarna erbjudits där i stället. Men tendensen i resultatet är så tydlig att den trots dessa brister visar var vi i framtiden bör placera länkarna.