Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Vi som följer trafikutvecklingen på nyhetssidorna har märkt en trend av allt mindre dippar på sommaren. I takt med utbredningen av mobila bredband, bärbara datorer, iPads och iPhones får allt fler tillgång till internet även under normalt avkopplade veckor. Men i år märks ett trendbrott.

Nu har jag bara jämfört trafiken för DN.se och SvD.se och det kan mycket väl vara så att andra sajter har haft en annan sommarsurfning. Men kurvorna ovan visar en tydlig trend för de två största morgontidningssajterna. Rött är DN och blått är SvD. De tjockaste kurvorna visar trafiken 2010 och de tunnaste 2008.

Uppdaterad: Observera att jag har lagt alla kurvorna på samma utgångsnivå. De faktiska talen varierar mellan sajterna och åren.

Dessa tre år har haft en relativt jämn trafik under veckorna 17 till 22 (maj månad). Undantaget är 2009 när Michael Jackson dog och alla mediesajter upplevde en rejäl trafikboom.

Efter vecka 25 (midsommar) brukar besökarna minska i antal. Och 2009 uppvisar en klart mindre sommarminskning än 2008. Men i år har trenden brutits. Varför? Vilka är dina teorier?

Kan det bero på att det varit så bra väder och fler legat och latat sig i solen? En annan förklaring kan också vara att andra typer av sajter kommer före i surfloopen. Jag tror också att Facebook för många ger en tillräcklig nyhetsuppdatering under sommaren, när händelser i den nära omgivningen blir mycket viktigare. Lättheten att länka och tipsa gör ju att de viktigaste ”stora” nyheterna också kan förmedlas den vägen. Det vore intressant att se sommarsiffrorna för de stora sociala mediesajterna.

Här har du en länk till mitt underlag. Där framgår det tydligt att de absoluta talen skiljer sig åt mellan åren och mellan tidningarna.

Uppdaterad 2: Man kan tolka kurvorna som att DN har tappat mer under sommaren än SvD, men så är inte fallet. Om jag räknar snitttrafiken v. 17-24 och jämför med snittet för v. 25-30 så har SvD tappat 18 procent medan DN har tappat 16 procent. För 2008 är den procentuella förändringen 15 resp 14 procent. Jag har inte räknat något medeltal för 2009 eftersom det året uppvisar en så stor peak.