Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson


Mark Porter är chefsdesigner för brittiska tidnigen Guardian. Han har varit med och positionerat Guardian som designledande både på papper och på nätet. Det är därför andra tidningar rakt av stjäl både design och funktioner, se exempelvis kinesiska Oriental Morning Post.

Han säger själv att han är den ende designer på den nivån som arbetar både med nät och papper. Den kopplingen är intressant för oss som tror att kombinationen av nät och papper är en stor styrka.

Som den genuina tidningsdesigner han är tog det lång tid och det var inte helt lätt för Mark Porter att sätta sig in i villkoren för webbdesign. ”Jag måste totalt lära om från allt jag tidigare byggt min karriär på”, säger han.

De stora skillnaderna för webdesign är enligt Porter:

  • designen är totalt separerad från innehållet
  • liten fontpalett gör att alla webtidningar är så lika
  • helt mallad design
  • det krävs flera olika design för olika typer av browsers, rss-läsare etc
  • webben förändras hela tiden, man kan aldrig riktigt sätta punkt

Det finns också viktiga gemensamma nämnare:

  • rutnätet (grid) – han hade sett bloggare som noterat gridens betydelse som om det var något nytt
  • typografin
  • användaren i fokus för designen

Mark Porter slutade med att betona att vi trots allt bara har 15-20 års erfarenhet av grafisk design och webben, i jämförelse med århundraden av typografi och formgivning på papper. Han tror definitivt att det finns mycket kvar att göra med presentationen på nätet.

Den stora utmaningen nu är att ”The pageview is dead”. Startsidan, som vi lägger ner all kraft på blir mindre viktig när rss-läsare och widgets för ut vårt innehåll. Mark Porter tycker att vi måste ägna all kraft åt att utveckla det interaktiva berättandet. Bildpresentationen The Whalehunt är ett bra exempel.

”Om vi lyckas kombinera design, interaktion och storytelling, kanske vi kan återfå läsarna till våra webbsidor”, säger han.