Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Mark Porter navigerar oss rätt i projektrummet. Foto: Ola Henriksson

Efter fyra dagars arbete i redesignprojektet är vårt projektrum fullt av utskrifter från diverse sajter, anteckningar och skisser på blädderblock. Ovanpå allt detta sitter gula postitlappar och det hela ser mer kaotiskt än strukturerat ut. Vi är fortfarande bara i inledningen av projektet och det här är en konceptfas där vi samlar idéer och försöker vaska fram vad vi tror blir bra.

Onsdagen och torsdagen ägnades helt åt strukturarbete. Hur ska innehållet i en så innehållsrik sajt fördelas så att det blir enkelt och tydligt för läsaren. Det handlar framför allt om hur navigationen är uppbyggd och hur innehållet på sidan är strukturerat. Under en av övningarna slår det mig hur många olika typer av innehåll och tjänster vi vill presentera och varför nyhjetssajter är så komplexa och svårnavigerade, varpå Mark Porter, vår konsult, utbrister: ”Nyhetssajter är förskräckliga, vi borde inte uppfunnit dem över huvud taget.”

Det är den utmaningen vi ägnar oss åt just nu. Vad kan vi förenkla och vad måste vara som förut – av ena eller andra anledningen?

Navigationen är ett sådant exempel. Den har två syften som ligger nära varandra, men som också kan motverka varandra. Å ena sidan ska det vara en marknadsplats för det innehåll vi vill lyfta fram – det handlar om att visa vad SvD.se är. Å andra sidan ska det vara en logisk vägvisare för användaren att hitta det innehåll hon är intresserad av, eller där hon är van att det ska presenteras.

Från Guardian fick vi veta att de i sin senaste redesign försökte ta bort Football ur navigeringen på första sidan. Det är ju logiskt och självklart att den går att återfinna under sport, tänkte man. Men det var så många läsare som hörde av sig att de var tvunga att lägga tillbaka Football i navigeringen.

Vi tar gärna del av era inspel och tankar, antingen här i bloggen eller på twitter, med hash-taggen #svdseredesign