Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

I dag byter vi det verktyg som webbredaktörerna använder för att publicera nyheter från externa nyhetsbyråer som TT. Det gamla är baserat i ett av de första publiceringsverktygen på SvD.se. Den första versionen av detta cms användes redan 1999 och det har i vissa delar hängt med ända tills nu. 11 år är antikt i webbtid mätt.

Den gamla telegramhanteraren var byggd av vår systemutvecklare Klas Sabelström och var utvecklat i ASP. Orsaken till att just detta system har fått leva kvar så länge har bland annat varit avsaknaden av versionshantering i Escenic.

Med tiden har den gamla plattformen blivit svår att underhålla och behovet av ett nytt system har växt.

Bilden: Gammal och ny version av telegramhanteraren.

Den nya telegramhanteraren är även den utvecklad av Klas Sabelström och den är byggd i WCF-ramverket CakePhp.

Telegramhateraren fungerar som ett filter mellan nyhetsbyråerna och SvD.se och ger redaktören kontroll på flödet. Olika leverantörer av telegram har ofta olika sätt att distribuera och versionshantera sina nyheter. Telegramhanteraren har möjligheten att hantera detta och ge de telegramflödena enhetlig funktion.

Karaktären av nyheterna som en nyhetsbyrå levererar kan också spela in hur de ska hanteras. En riksnyhet som skickas från TT kan man helt vilja hantera manuellt samtidigt som lokala Stockholmsnyheter ska åka ut på sajten per automatik.

När ett nytt telegram kommer in läggs det överst i listan och grupperas tillsammans med eventuellt tidigare versioner så redaktionen kan få en samlad bild av nyhetsflödet.

Redaktören kan välja att justera publiceringen att vara manuell eller automatisk.

På detta sätt kan SvD.se hållas uppdaterad även när redaktionen är obemannad.

Denna applikation är en av de första som SvD.se lanserar i programmeringsspråket PHP. Ambitionen är att bygga upp en större kompetens kring PHP som ett komplement till Java som annars är det dominerande språket vid utvecklingen på SvD.se.

För att få lite struktur på utvecklingen har vi valt att utveckla PHP-applikationerna i ramverket CakePhp. Cake tvingar oss att följa ett hyfsat standardiserat sätt att programmera på och vi hoppas att det ska öka utvecklingstakten avsevärt.

Med detta lämnar oss tyvärr Klas Sabelström och går tillbaka till Nansen, där han kommer vara affärsområdesansvarig för utveckling av mobiltjänster.