Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Den nya Näringslivs-delen på SvD.se håller på att ta form. Här har du möjlighet att se några av de skisser vi just nu arbetar ifrån. Ramverket och funktioner är precis det samma som på resten av SvD.se.

Parallellt med den tekniska utvecklingen finns en redaktionell referensgrupp som ger synpunkter på skisserna och diskuterar hur de vill jobba med den nya sajten. Den gruppen leds av Näringslivs chef Martin Jönsson.

En grupp under ledning av Karin Nilsson jobbar med den kommersiella delen, vilket innebär planering av marknadsaktiviteterna kring lanseringen och kontakten med mediebyråer och annonsörer.

Redaktionen kommer jobba aktivt med att samla material
kring olika teman, som exempelvis företagsskandaler, vårdkonflikten
(nyss avslutad) eller vår nya serie om etanol.
Kom gärna med tips och förslag på hur du skulle vilja att vi
presenterade artikelserier på ett enkelt och användarvänligt sätt.
Mejla också exempel på andra sajter som gör detta bra.

Sajten ska lanseras efter sommaren och det exakta datumet kommer vi kommunicera senare.

Här är länkar till de olika skisserna:
Startsidan
Artikelsida
Underavdelning Jobbet
Underavdelning Motor