Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Mitt emot mig sitter Mark Porter och Anna Thurfjell och samtalar om designen. Det är spännande att höra, för det handlar om detaljer som jag inte skulle kunna sätta ord på. Jag hör om relationer, samband, nyanser och mellanrum för olika element i den nya sajten.

För de flesta användare är design en icke-fråga. Fungerar designen märks den inte, skulle man säga med en grov generalisering. För mig och andra som är intresserade av design handlar det ofta om ”ser bra ut”, ”gillar/gillar inte” eller ”känns bra” etc. Men för dem som är experter på design har jag märkt att det finns gedigen kunskap och erfarenhet bakom besluten. Resultatet blir sådant som vi användare i slutändan bara använder och det känns självklart.

Form, eller grafisk form är det svenska begrepp som ofta används för grafisk design. Det för lätt tankarna till det man ser av verket, det som finns på ytan. Ur en aspekt är det så, formgivning handlar om det man som besökare först möter, men ordet form begränsar samtidigt innebörden till att handla om ett skal, ett utanpåverk utan förankring inne i produkten Design på engelska har flera synonymer som bättre förklarar vad det handlar om: syfte, plan, intention, mål. Ordet design kommer från latinska designo (peka ut, bestämma, framställa).

I den betydelsen handlar det mycket mer om en riktning som är väl förankrad i organisationens mål med sin produkt.

Hittills i projektet har vi jobbat mest med struktur, dvs bestämma i vilken ordning saker ska presenteras. Nu är vi inne i designfasen och fastställer sådant som färger, typsnitt, avstånd mm på olika element. Det är nu den nya sajten växer fram del för del och vi kan börja ta ställning till och diskutera hur det kommer fungera för användarna.

Arbetet är ännu i ett tidigt skede och vi behöver jobba vidare på många spår innan vi kan fastställa resultatet. Men en sak är redan säker och det är att resultatet kommer vara förankrat i den riktning som SvD sedan länge slagit fast med sin design och som vunnit erkännande bland både branschorganisationer och läsare.

Vad tycker du är viktiga faktorer för en välgjord webbdesign? Vilka sajter tycker du lyckas bäst idag?

Mitt mål är att återkomma till ämnet om det finns intresse och när vi kan visa upp något offentligt låta vår AD Anna Thurfjell, mer i detalj förklara hur hon resonerat.

Läs mer om redesignen av SvD.se: