Annons

Utvecklingsbloggen

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Genom hela projektet kring nya Svenska Dagbladet har annons haft ett nära samarbete med redaktion och teknik. Detta har gjort att vi har kunnat skapa en flexibel teknisk lösning där vi enkelt kan justera placeringar och funktioner kring annonserna utefter det marknaden efterfrågar. Samarbete mellan avdelningarna har varit en naturlig del av arbetet vilket skapar värdefulla insikter för mer konkurrenskraftiga produkter. Läs mer om samarbetet i ett tidigare inlägg här.

I arbetet kring den nya digitala annonsprodukten har vi utgått från vad marknaden efterfrågar och vad som kommer vara viktigt framåt i annonsörernas kommunikation. Köp och konvertering är en viktig del våra kunders kampanjer men vi vill också ta ansvar för hela köpprocessen och inte bara fokusera på sista klick och konvertering. Här kommer Svenska Dagbladet spela en viktig roll framåt. Återkommande nyckeltal som efterfrågas är inscreentid, time-spent, engagemang och observation. Vi ser också att rörlig kommunikation och Native (annonser som har samma format som vårt innehåll) är något som det kommer vara stor efterfrågan på.

Annons_jmf

Konceptet kan kort beskrivas som:

· Färre men bättre placerade annonser genom att exempelvis bredda sajten och lyfta in annonserna som en tydligare del av sajten.
· Vi eftersträvar också att användaren ska mötas av max 1-2 annonsbudskap samtidigt på skärmen.
· Native kommer vara en viktig del för SvD, där vi kan erbjuda möjligheten för våra kunder att kommunicera integrerat i en trovärdig och kvalitativ kontext.

Sammantaget kommer en “renare” sajt med mer integrerade annonslösningar ge ett ökat värde på varje annonsexponering. Annonsprodukten har mottagits mycket positivt från våra kunder och byråer. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla nya annonslösningar tillsammans med våra kunder.

Daniel Nilsson
Senior Digital Advisor