Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Fick ett mejl från Isak Engström som studerar till webredaktör på Borås Högskola och han hade några frågor om utmaningarna för en webbredaktör. Möjligen är frågor och svar intressanta för fler, så jag publicerar dem här.

F: Vilka är de största utmaningarna tycker du när det kommer till webbutveckling för en webbredaktör?

S: Det finns många stora utmaningar. De flesta baseras i att utvecklingen går snabbt framåt och både utvecklare och slutanvändare utsätts för nya möjligheter ständigt. Det svåra är att hålla en hög utvecklingstakt utan att springa från sina användare. En annan mycket tydlig sak nu är divergensen mellan plattformar. Mobilen blir mer och mer det snabbaste sättet att nå information och det stora intresset för Ipad visar att det kan komma at utvecklas nya behov. Oavsett vilken webbplats man ansvarar för finns det stora utmaningar att möta.

F: Vad finns det för speciella utmaningar för tidningsbranschen på webben?

S: Framför allt det sistnämnda ovan. Läsarna når oss via fler plattformar och fler källor. Sen självklart den allt överskuggande ekonomiska, faktorn. De intäktsströmmar tidningarna hade med den tryckta upplagan har inte alls följt med läsarna över till nätet. För att sammanfatta det: Upplagan (och annonsintäkterna för print) sjunker i snabbare takt än vad annonsintäkterna på nätet stiger.

En annan utmaning gäller samtalet och diskussionen kring nyheterna. SvD.se var tidiga i Sverige med läsarkommentarer till artiklarna, men med numera sker mycket av kommentarer, kritik och länktips via bloggar, Facebook och Twitter. Vill vi ge våra läsare en samlad bild av pågående diskussion kräver det specifik utveckling och specifikt redaktörskap.

F: Jag har läst lite om att ni precis går igenom en redesign av SvD:s hemsida. Vad vill ni uppnå med redesignen?

S: Vi håller på med en redesign som ska lanseras till våren. Det vi vill uppnå med det arbetet är en modern och attraktiv nyhetssajt som lockar både nya läsare och nya annonsörer.

F: Nya tekniker som HTML5 och CSS3 börjar så sakteliga användas inom webbutvecklingen. Vilka möjligheter och utmaningar finns där?

S: Ända sedan den första webbläsaren som hanterade grafiska element har det pågått en utveckling av presentationen på nätet. En möjlighet med html5 är att det går att anpassa sidan för att visa video även i Ipad som tex inte klarar flash. Det finns också möjligheter att använda typsnitt utanför de gängse webbsäkra fonterna, något som man kan se på allt fler webbplatser.

Utmaningarna är att många fortfarande använder gamla webbläsare som inte stödjer de nya standarderna och jag tror att bland vår publik finns en högre andel gamla webbläsare och operativsystem jämfört med tex besökarna på Facebook.

F: Några andra nya tekniker som du ser som spännande för webbutvecklingen?

Vi håller på att testa olika semantiska verktyg och sådana tror jag kommer bli en standard framöver. Kännetecknande för en stor nyhetssajt är den stora mängden material. Vi publicerar mellan 200 och 250 artiklar dagligen om allt från sprängdåd till glöggrecept. Den stora utmaningen är att strukturera detta på ett enkelt sätt för användaren. Semantisk igenkänning ger oss möjlighet att tagga på ett effektivt sätt så att vi automatiskt kan presentera relevant vidareläsning.

Sen har jag inte koll på alla kommande tekniker, men rent generellt så kommer allt som kan effektivisera informationsöverföringen gynna webbutvecklingen och i Sverige har det hittills varit de stora nyhetssajterna som varit ledande i webbutvecklingen.

F: Webben förekommer nu på många fler ställen än bara via datorn. Fler och fler surfar via mobiltelefoner och ”surfplattor” (iPad m.fl). Förändrar det tekniken och strategin i webbutevklingen och i så fall hur?

S: Jag har berört frågan lite i svaren ovan. Att webbutvecklingen påverkas är klart. Till exempel behöver man ta hänsyn till fler plattformar och fler användarsituationer när man jobbar med webben idag. Sen finns det rent plattformsspecifika funktioner som gör att man ibland måste bygga olika typer av tjänster, tex att mobilen alltid vet var du är. Olika distributionsformer påverkar också, till exempel om man vill sälja sina program via Apples Appstore.