Annons

Utvecklingsbloggen

Per Åström

Per Åström

SLA – Service Level Agreement – är ett vedertaget begrepp på tillgänglighet. I driftsammanhang avtalas ofta en SLA-nivå mellan kund och leverantör som sedan leverantören ska uppfylla.

99.5% på månadsbasis är en ganska normal nivå för webbplatser. Det kan låta mycket men utslaget på en månad blir otillgängliga tiden 13392 sekunder (eller 3 timmar och 45 minuter). En av de högsta nivåerna – 5 nines eller five 9s – 99.999% innebär maximalt 27 sekunders nedtid per månad.

Så här varierar tiden med tillgängligheten (nedtid per månad):

99% – 7 timmar 26 minuter

99.9% – 45 minuter

99.99% – 4 minuter 28 sekunder

99.999% – 27 sekunder

99.9999% – 2.7 sekunder

Problemet med SLA är att det inte är tillräckligt bra. Det tar inte hänsyn till de förutsättningar som råder, exempelvis besöksnivåer eller aktuella händelser på webbplatsen. Till exempel är klockan 13.00 en dålig tid för störningar då fler besökare drabbas än 12 timmar senare klockan 01.00. Hellre 5 minuter mitt i natten än två minuter mitt på dagen alltså.

Men hur ser såna underlag ut? Förslag på bättre beräkningsmetoder tas gärna emot i kommentarer eller mail.