Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

En del i den löpande verksamheten på annonsavdelnigen på ett större medieföretag består i att möta mediebyråerna. De kommande veckorna kommer jag att följa med på några sådana träffar för att berätta om trender på nätet och hur de påverkar annonsmarknaden.

Jag är redaktör och har egentligen ingen erfarenhet av annonsförsäljning och reklam. Men jag har varit med under flera år och sett hur internet påverkat vardagen för journalisterna. Och utvecklingen har inte avstannat, tvärtom. På liknande sätt påverkar utvecklingen inom internet villkoren för annonsköpare, reklambyråer och mediebyråer.

Världen ser inte likadan ut som den gjorde före internets breda intåg. Och med den snabba tillväxten av t. ex Facebook och Twitter måste vi återigen fundera hur vi ska agera för att våra budskap ska nå dem vi vill nå.

Det är utgångspunkten för den presentation som jag och min kollega Pelle Sten har sammanställt. Det är inte ett recept som löser allt. Det är sju tydliga företeelser som vi som annonsmedium och annonsörer måste förhålla oss till.

Här kan du ta del av presentationen och ett antal länkar som leder till mer information om de exempel vi visar.

Länksamling:

AnnonstrenderView more presentations from SvD Digitala Medier.