Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Mitt under SIME samlade Thomas Crampton ett gäng erfarna bloggare för ett miniseminarium om bloggandets roll idag och i framtiden. I panelen fanns David Sifry, grundare av Technorati, Joi Ito, legendarisk bloggare och grundare av Creative Commons samt Kris Hoet Digital Media Communications Manager på Microsoft.

David Sifry började med att definiera bloggandet utifrån tre aspekter: 1) Den personliga rösten. 2) Autensitet. 3) Länkningen.
– Om du inte länkar gör du bara samma sak som de traditionella medierna.
Han påpekade också den stora revolution som skett från att man från början måste kunna koda för att blogga. Idag kan vem som helst enkelt starta en blogg och till och med sända video.
– It´s a social implication. Det finns över allt.

– Det finns många länder utan fri press, där bloggarna är den enda fria rösten i landet och man kan hamna i fängelse för att man bloggar, på pekade Joi Ito när han skulle ge sin syn på bloggandets framtid.
Utmaningen är att fortsätta kommunikationen och vinna med argument, inte censurera. Bloggarna kan hjälpa till att skapa en kultur av öppenhet i världen.

Kris Hoet från Microsoft fick frågan om företags bloggar. Han har två egna bloggar men ser sig inte som Microsoft-bloggare.
– Jag skriver om Microsofts produkter och kommenterar om jag tycker de är coola, men med min röst, det är min blogg, sa han.

Bara några få i publiken på cirka 60-talet bloggare svarade att de tjänar pengar på sin blogg. Technorati har nyligen lanserat ett annonsverk för bloggare. En enskild blogg har svårt att attrahera annonsörer, men med ett nätverk av många likasinnade kan annonsörerna nå en stor hängiven publik.

Många bloggare använder traditionella medier som en bas. De har inte själva samma trovärdighet och behöver de traditionella medierna, menade Joi Ito. Han såg också en risk i att tidningarna kommer gå under och innan bloggarna når upp i samma trovärdighet finns det en trovärdighetslucka. Han kommenterade däremot inte det faktum att många journalister från de traditionella medierna är aktiva blogagrer (inte monst här på SvD).

På frågan från publiken: ”Är det risk att ursprungstanken med bloggandet försvinner när fler och fler professionella aktörer bloggar?”, svarade David Sifry:
– Ursprunget med bloggande handlar om möjligheten till kontakt och idéutbyte – mångfalden är mycket vikitgare och kommer att förbli och det kan inte professionella bloggare förändra.