Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Snart ska vi göra om SvD.se. Med det gedigna förarbetet, den detaljerade projektplanen och de kompetenta medarbetare som är involverade vet jag att det kommer bli ett bra resultat. Trots det vet jag att vår lansering kommer tas emot med skepsis bland våra läsare.

Det bästa är att förändra ofta och i små steg för att alla hundratals tusen dagliga läsare inte ska bli överraskade. Vi jobbar så, med ständiga förbättringar och tillägg, men trots det når vi ibland en punkt där omvärldens krav och våra önskemål motiverar ett större hopp.

Exakt hur slutresultatet kommer bli vet vi inte. Vi har som ambition att berätta mycket om processen och låta läsarna få insyn i arbetet i så hög grad som möjligt. Men hur bra vi än gör vårt jobb kommer några läsare vilja ha det på ett annat sätt.

Det är framför allt tre parametrar som är avgörande för hur en nyhetssajt utformas och som sätter ramarna för hur vi arbetar med detta projekt: Redaktion, teknik och ekonomi.

Redaktion: De redaktionella frågorna handlar om både ett externt och ett internt perspektiv. Läsarna förväntar sig en viss typ av rapportering och presentation från SvD.se och vi har genom tradition och varumärkesarbete hjälpt till att skapa den förväntan. De interna frågorna rör allt från vilka ämnen vi vill prioritera och hur vi vill presentera dem till hur vi rent praktiskt arbetar med de verktyg vi har för att få ut det på sajten.

Teknik: Webben som publiceringsplattform är ung (jämfört med det tryckta ordet) och tekniken utvecklas löpande. Bildskärmsstorlekar och webbläsare förändras, liksom programspråk, presentationsmöjligheter och programvaror för de servrar som förser webben med vår nyhetssajt. Till de tekniska förutsättningarna hör också förändrade konsumtionsmönster, som att allt fler läsare använder mobila enheter.

Ekonomi: Den hittills dominerande intäktskällan för nyhetssajter på nätet är annonserna. Vilket innebär att deras utformning och placering definierar mycket hur vi bygger sajten. Flera sajter testar eller går över till användarbetalt innehåll i olika grad och det är självklart en utveckling som vi måste hålla koll på.

Ovanpå detta ligger den grafiska designen och strukturen. Det är det som först möter besökaren och på ett plan viktigast. Och denna nivå kommer projektet ägna mycket tid åt. Men utan redaktionellt innehåll, tekniska och ekonomiska förutsättningar blir vi inte långlivade.

Dessutom påverkar externa aktörer vår verksamhet, vare sig vi vill eller inte. Facebooks genomslag och styrka som socialt nätverk kan vi inte blunda för, utan vi måste erbjuda en sajt som passar i de surfmönster som dagens människor har. Snabbheten på nätet gör ju att nya sådana aktörer kan etableras på kort tid utanför vår planering.

Så det är många faktorer att ta hänsyn till. I vår projektplan har vi formulerat det så här: ”Projektets mål är att SvD.se ska upplevas som en öppen, uppdaterad och modern sajt med stark nyhetskänsla. Den ska vara attraktiv för läsare och annonsörer och vara tydlig i sin SvD-profil.”

I början av oktober startar projektet på heltid. Här på Utvecklingsbloggen kommer jag att rapportera löpande om arbetet.