Fakta om besökarnas klick

Vi är nu snart klara med den tredje veckan av redesignarbetet. Vi har jobbat vidare på våra konceptidéer och fått första delen godkända av styrgruppen. Ju längre in i detaljerna vi kommer desto svårare är det att vara helt öppen med våra framsteg. Vi kommer längre fram ha en diskussion i styrgruppen hur och när vi ska kommunicera skisser osv för en bredare allmänhet. Det är en avvägning mellan att få in kloka synpunkter så tidigt som möjligt, att vi behöver rimlig tid att utarbeta bra förslag och att vi inte vill avslöja alla detaljer för våra konkurrenter.

Som jag tidigare skrev har vi jobbat mycket med strukturen på sidan, där navigationen är viktig. Nu har vi gått vidare och undersökt hur stor menyn har för olika avdelningar på sajten. När jag efterlyste andras erfarenheter på Twitter fick jag bara ett svar: ”Vi har inte så bra koll som vi skulle vilja ha”, skriver Mattias Pehrson på Sydsvenskan.

Här är våra siffror

De gröna staplarna visar antalet klick på sidytan (dvs på puffar) för artiklar och de grå staplarna visar antalet klick i menyn för respektive sektion (augusti månad 2010). Vad vi kan se som vi redan visste är att vi har ett antal starka sektioner Näringsliv, Kultur och Sport etc. Men man ser också att för en liten sektion som Quiz betyder navigationen 39% av trafiken, medan för Webbtv som har mer totaltrafik spelar navigationen knappt någon roll alls, utan där kommer 98% av trafiken via andra ingångar på sidan.

Vi kommer fortsätta utvärdera klicken på vår sida för det finns mycket att hämta här och jag efterlyser fortfarande fler exempel från andra sajter. Hur stor roll spelar navigationen för trafiken och för användarna att hitta rätt?

Läs mer här: Navigation i navigeringen

Antikt verktyg ersatt på webbredaktionen

I dag byter vi det verktyg som webbredaktörerna använder för att publicera nyheter från externa nyhetsbyråer som TT. Det gamla är baserat i ett av de första publiceringsverktygen på SvD.se. Den första versionen av detta cms användes redan 1999 och det har i vissa delar hängt med ända tills nu. 11 år är antikt i webbtid mätt.

Den gamla telegramhanteraren var byggd av vår systemutvecklare Klas Sabelström och var utvecklat i ASP. Orsaken till att just detta system har fått leva kvar så länge har bland annat varit avsaknaden av versionshantering i Escenic.

Med tiden har den gamla plattformen blivit svår att underhålla och behovet av ett nytt system har växt.

Bilden: Gammal och ny version av telegramhanteraren.

Den nya telegramhanteraren är även den utvecklad av Klas Sabelström och den är byggd i WCF-ramverket CakePhp.

Telegramhateraren fungerar som ett filter mellan nyhetsbyråerna och SvD.se och ger redaktören kontroll på flödet. Olika leverantörer av telegram har ofta olika sätt att distribuera och versionshantera sina nyheter. Telegramhanteraren har möjligheten att hantera detta och ge de telegramflödena enhetlig funktion.

Karaktären av nyheterna som en nyhetsbyrå levererar kan också spela in hur de ska hanteras. En riksnyhet som skickas från TT kan man helt vilja hantera manuellt samtidigt som lokala Stockholmsnyheter ska åka ut på sajten per automatik.

När ett nytt telegram kommer in läggs det överst i listan och grupperas tillsammans med eventuellt tidigare versioner så redaktionen kan få en samlad bild av nyhetsflödet.

Redaktören kan välja att justera publiceringen att vara manuell eller automatisk.

På detta sätt kan SvD.se hållas uppdaterad även när redaktionen är obemannad.

Denna applikation är en av de första som SvD.se lanserar i programmeringsspråket PHP. Ambitionen är att bygga upp en större kompetens kring PHP som ett komplement till Java som annars är det dominerande språket vid utvecklingen på SvD.se.

För att få lite struktur på utvecklingen har vi valt att utveckla PHP-applikationerna i ramverket CakePhp. Cake tvingar oss att följa ett hyfsat standardiserat sätt att programmera på och vi hoppas att det ska öka utvecklingstakten avsevärt.

Med detta lämnar oss tyvärr Klas Sabelström och går tillbaka till Nansen, där han kommer vara affärsområdesansvarig för utveckling av mobiltjänster.

Navigation i navigeringen

Mark Porter navigerar oss rätt i projektrummet. Foto: Ola Henriksson

Efter fyra dagars arbete i redesignprojektet är vårt projektrum fullt av utskrifter från diverse sajter, anteckningar och skisser på blädderblock. Ovanpå allt detta sitter gula postitlappar och det hela ser mer kaotiskt än strukturerat ut. Vi är fortfarande bara i inledningen av projektet och det här är en konceptfas där vi samlar idéer och försöker vaska fram vad vi tror blir bra.

Onsdagen och torsdagen ägnades helt åt strukturarbete. Hur ska innehållet i en så innehållsrik sajt fördelas så att det blir enkelt och tydligt för läsaren. Det handlar framför allt om hur navigationen är uppbyggd och hur innehållet på sidan är strukturerat. Under en av övningarna slår det mig hur många olika typer av innehåll och tjänster vi vill presentera och varför nyhjetssajter är så komplexa och svårnavigerade, varpå Mark Porter, vår konsult, utbrister: ”Nyhetssajter är förskräckliga, vi borde inte uppfunnit dem över huvud taget.”

Det är den utmaningen vi ägnar oss åt just nu. Vad kan vi förenkla och vad måste vara som förut – av ena eller andra anledningen?

Navigationen är ett sådant exempel. Den har två syften som ligger nära varandra, men som också kan motverka varandra. Å ena sidan ska det vara en marknadsplats för det innehåll vi vill lyfta fram – det handlar om att visa vad SvD.se är. Å andra sidan ska det vara en logisk vägvisare för användaren att hitta det innehåll hon är intresserad av, eller där hon är van att det ska presenteras.

Från Guardian fick vi veta att de i sin senaste redesign försökte ta bort Football ur navigeringen på första sidan. Det är ju logiskt och självklart att den går att återfinna under sport, tänkte man. Men det var så många läsare som hörde av sig att de var tvunga att lägga tillbaka Football i navigeringen.

Vi tar gärna del av era inspel och tankar, antingen här i bloggen eller på twitter, med hash-taggen #svdseredesign

Startskott för prestigeprojekt på SvD.se

Idag startar redesignprojektet på SvD.se på allvar. Under mina snart fem år som utvecklingsredaktör på SvD.se har jag inte lett något projekt som varit så noga förberett. Vi har haft interna möten för att få fram förbättringsförslag, vi har haft fokusundersökningar bland olika användare och vi har utarbetat en noggrann projektplan som tidningsledningen godkänt. Så då kan projektet bara bli lyckat, eller?

Jag har varit med om de flesta av de större omgörningarna av sajten, och nu är det dags igen. Framför allt är det förarbetet som skiljer. Det var också länge sedan vi tog hjälp av en extern designer.

Faktum är att jag har aldrig varit så nervös för ett liknande projekt tidigare. Med lång förberedelse och stora ambitioner kommer också stora krav. Både från oss själva och från våra användare. Och en sak vet jag redan nu, alla kommer inte bli nöjda. För den stora utmaningen är att vi som jobbar så intensivt med detta projekt förändrar så mycket att våra besökare inte känner igen sig.

En annan fara är som vår designkonsult Mark Porter säger i den här intervjun. ”Webbprojekt är ofta stora och väl strukturerade. För många involverade åsikter kan göra att bra idéer blir urvattnade längs med vägen”. Det finns en stor risk att själva processen förstör planen.

Här hoppas jag få hjälp av er som läser Utvecklingsbloggen och följer vårt arbete på distans. Era synpunkter längs vägen kan hjälpa oss att hålla oss på rätt köl.

Så häng med, för nu sätter vi igång!

Läs mer om redesignen av SvD.se:

21/9: Formguru till SvD

20/9: Nej, SvD.se ska inte se ut som Guardian

7/9: Ramarna för redesignen

23/6: A visit at The Guardian

26/5: Beslut i dag: redesign av SvD.se

<b>SKOLA OCH UTBILDNING</b><br />
<b>Tidiga insatser, satsningar i tidiga årskurser, fler specialpedagoger och läsa-skriva-räknagaranti i lågstadiet, minskade elevgrupper på fritids:</b> 1,79 miljarder <br />
<b>Mer attraktivt läraryrke, höjda lärarlöner genom dialog med parterna på arbetsmarknaden, mer skolpersonal för att minska lärarnas arbetsbörda:</b> 550 miljoner <br /> <b>Alla skolor ska vara bra skolor, t ex extra insatser till skolor med störst behov.:</b> 1,03 miljarder <br />
<b>Skattehöjning/besparing:</b> <br />
Slopat RUT-avdrag för hjälp med läxor och annat skolarbete: 50 miljoner <br /> betygsinflation

Delar ut högre betyg – trots nya hårdare krav

Forskare: Möjligt att lärare inte följer regelverken.

Rödgröna ministrar dissar sociala medier

SvD-granskning

Så sociala är nya ministrarna.

Minister vikthånades på Twitter

Genomgång

Här är nya regeringens klavertramp online.

En person saknas efter båtkrock

Krock med lotsbåt

Utanför Sandhamn i Stockholms skärgård i natt.

Bantarbragden som gav dubbla OS-guld

bragdguldet 90 år

Lindblads 30-talsfavorit.

Han var tidernas OS-sensation

lista

Här är 30-talets bragdmedaljörer.

Grått dis och inte
en ubåt i sikte

Berglins

En yttre fiende gör underverk.

Lyxig direktörsvagn som fått rätt motor

biltest

Men är Bentleyn tillräckligt diskret?

Lars-Åke Liljeqvist, direktionschaufför på SAF och Svenskt Näringsliv i 38 år, uppskattar kvalitetskänslan i materialvalen. Webb-tv

Proffset: ”Det är en fantastisk bil”

tv

Näringslivsveteran hjälper SvD att provköra Bentleyn.

Vad betyder rådvill och domesticering?

Högskoleprov

Testa dig själv på orddelen.

Kan du kvantitativa jämförelser?

Mattedelen

Testa dig på vårens mattefrågor.

Sprucket norskt berg riskerar att ge vika

Bilder

12 000 lastbilslass med sten kan falla.

”Inget svårt beslut
att lämna Sverige”

Svd Möter

Bertil Hult har ändå hjärtefrågor här.

”En skådespelerska som var större än livet”

Kim Anderzon död

Erika Hallhagen minns väckelsemöte om könet.

Kim Anderzons karriär i bilder

bildspel

Inledde teaterkarriären i slutet på 60-talet.