Annons

Utvecklingsbloggen

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Av sommarens läsprojekt har jag betat av nästan hela The Wisdom of Crowds (James Surowiecki) – med undertiteln: Varför mängden är smartare än de få – hur kollektiv visdom skapar affärer.

Att jag inte läst hela beror mer på att jag disponerade min lästid fel än att boken inte är värd att läsas i sin helhet. Den är uppdelad i två delar, där den första delen ägnas åt att bevisa teorin. Författaren börjar med ett klassiskt exempel från 1906 när en engelsk forskare undersökte hur besökarna på en husdjursmässa skulle gissa vikten av en oxe. Ingen enskild gissare kom så nära den faktiska vikten som medeltalet av alla gissningar. Sedan följer flera exempel av hur grupper av människor lyckats lösa problem, som ingen enskild expert lyckats lösa.

Det viktiga för att gruppen ska bli smart är att individerna agerar självständigt och att det finns något slags incitament för rätt handling. Ett exempel på detta är aktiemarknader.

Han styrker också sin tes med exempel på hur mänskliga relationer fungerar. Hur klarar fotgängare att snabbt kryssa sig fram på en fylld trottoar utan att hela tiden stöta i någon annan? Gruppen är smart!

Två nyckelbegrepp är samarbete och koordination – som finns väl rotade i det mänskliga beteendet. Rätt utnyttjat gör det att gruppen klarar uppgifter på ett bättre sätt än enskilda experters kunskap.

Experterkunskap förkastas inte i boken, men författaren menar att det finns flera fält där ingen kan vara expert, tex förmågan att fatta beslut eller tänka strategiskt.

Andra halvan av boken ger mer konkreta råd hur detta tar sig uttryck i affärslivet. Toppstyrning av företag sågas helt. Decentralicering är modellen. Där man låter de anställda – och till och med kunderna – vara med och påverka processen når man framgång.

Han visar också på de dåliga exemplen där gruppen i sig inte är smart. Hur många har inte suttit i olika möten och beslutet har baserats på några få röststarka individer. Finns inget utrymme för olika åsikter att mötas utnyttjas inte heller gruppens vishet.

Min första tanke när jag läste boken var demokrati. Det måste vara det ultimata exemplet på gruppens smarthet. Sista kapitlet handlar om det, och det har jag ännu inte läst.

Boken rekommenderas för dem som vill inspireras till ett bättre ledarskap och förändra invanda strukturer på sitt företag.

Läsningen var en del av Utvecklingsgruppenssommarprojekt.

Här är de böcker som gruppen hittills recencerat: Here Comes Everybody (Clay Shirky).Getting Real (37 signals) ochCluetrain Manifesto (Christopher Locke mfl).

Ola Henriksson

Foto: Christopher Chan

Nu är det inte långt kvar. Den 5 september åker 14 personer från SvD till Society of News Design årliga mässa, den här gången i Las Vegas.

Vårt uppdrag är att bli inspirerade och ta med oss hem goda idéer för hur vi gör SvD i papper och på nät ännu bättre.

Rapporter från resan kommer du att få läsa här i utvecklingsbloggen på SvD.se. Vi får se om vi lyckas blogga lika flitigt som Sydsvenskans och Skånemedias resa till Innovation Journalism i Stanford och Reebot i Köpenhamn.