Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Könsneutrala leksakskataloger i Sverige är en nyhet som har spridits över världen. Reaktionerna är inte alltid positiva (se artikel på SvD.se). I kommentarsfältet debatterar läsarna på SvD.se frågan intensivt. På bara några timmar har hundratals kommentarer skrivits kring både de könsneutrala katalogerna och bilden av Sverige i omvärlden. Här är några av dem:

Anja Sakke skriver följande: ”Låt flickor vara flickor och pojkar vara pojkar. Acceptera att pojkar kan intressera sig för sk flicksaker och avsky att slåss och brottas. De sist nämnda är inte i majoritet men alla är lika mycket pojkar. Acceptera att det finns flickor som vill gräva gropar och bygga dammar och springa ikapp. De sistnämnda är inte flertalet men de är alla lika mycket flickor. Låt barnen vara som de är födda beteendet skall inte korrigeras åt ena eller andra hållet.”

Anders Edlund har en annan inställning: ”Dessa pojkar förbereds inte för den värld som de kommer möta när de växer upp. De pojkar som feminiseras kommer i stor utsträckning att få det mycket tufft i den vuxna världen, både socialt och professionellt. Många av dem kommer att krossas. De kommer bli överkörda och undanträngda för i den riktiga världen kan män inte förvänta sig något medlidande från någon. Spelreglerna ser inte likadana ut för män och kvinnor, framförallt sedan när man ska attrahera en partner. Uppfostra era pojkar till män, annars gör ni dem en fruktansvärd otjänst.”

Signaturen Vendela: ”Kan världen utanför Sveriges gränser väcka nationens genusfixerade etablissemang? Förr var man lite mallig över att vara svensk i utlandet… numer håller man härkomsten hemlig så långt det går. Man vill inte gärna bli sammankopplad med ’surrealistiska nyheter från det ockuperade Sverige’.”

Signaturen XLupusX: ”Jag förstår inte hur bilderna kan anses vara upprörande på något sätt, inte ens förvånande. Man har inte bytt plats på pojkar och flickor som feminister/genuspedagoger ofta tenderar att göra. Däremot så har man mixat – både – pojkar och flickor som leker. Pojke + flicka leker med dockor. Pojke + flicka leker med actionfigurer. Vad är problemet? Om det finns något problem så finns det enbart hos betraktaren som upplever det som ett problem.”

Välkommen att delta i dagens diskussion på SvD.se!

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.
Carina Stensson

Den personliga texten skriven av Damon Rasti blev också förra veckans mest lästa debattartikel, och redaktionen har fått många mejl och reaktioner. Många har velat tacka skribenten som lyfte fram hur mycket känslan av tillhörighet betyder. Många har också skrivit ned egna berättelser om vad de upplevt.

Krigshandlingarna i Mellanöstern eskalerade, även om en vapenvila kom till stånd efter bara några dagar. Även på debattplats har frågan om Hamas och Israel tagits upp och väckt uppmärksamhet.

En annan stor fråga – och där enighet ännu inte nåtts – gäller EU:s budget. Svenska politiker argumenterar för att utgifterna måste hållas tillbaka, men exempelvis LRF tycker att perspektiven blir för snäva i Sverige och att vi också kan dra nytta av exempelvis jordbruksstöden.

Missade du något intressant i förra veckan? Här är de tio mest lästa artiklarna:

Välkomna till en ny debattvecka! Mejla tips och debattartiklar till brannpunkt@svd.se

Carina Stensson

Debatten om vad kungafamiljen kan och inte kan göra när det gäller att agera mot eventuellt förtal, är en fråga där inte ens experterna är överens. Det visar debatten som pågått på Brännpunkt där juridikprofessorn Madeleine Leijonhufuvd och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke haft olika åsikter.

Visst har kungen möjlighet att väcka enskilt åtal för förtal, skriver Nils Funcke (17/11). Nej, kungen kan inte väcka åtal, kontrar Madeleine Leijonhufvud (19/11) och hävdar att Funcke inte förstår lagtexten. Men i en slutreplik hävdar Funcke att hennes resonemang inte håller, och att de kungliga – precis som alla andra medborgare – har en grundlagskyddad yttrandefrihet (21/11). Ord står alltså fortfarande mot ord i denna fråga.

I ett förtydligande skriver nu Madeleine Leijonhufvud följande:

I anledning av Nils Funckes slutreplik på Brännpunkt vill jag ge följande sakupplysning.

Vid en stor omarbetning av Norstedts brottbalkskommentar i våras fick jag med kort varsel överta ansvaret för 18 kap. om högmålsbrott. Där fanns den korta mening som Funcke återger. De aktuella händelserna har föranlett mig att undersöka åtalsfrågan. I den omarbetning av texten som sedan en tid är färdig och som i dagarna sänds ut från Norstedts Juridik och läggs in i Zeteo står det i kommentaren till 18:8:

”Stadgandet bör innebära att någon enskild åtalsrätt inte föreligger i de situationer som här avses.”

Bakom denna formulering ligger följande överväganden.

Det finns inga regler i lagen om enskilt åtal vid högmålsbrott. En rätt för Kungen att själv väcka åtal går inte att förena med de särskilda åtalsreglerna för sådana brott, nämligen krav på regeringens förordnande för att en åklagare ska få väcka åtal, där regeringens beslut ska grunda sig på en lämplighetsbedömning (se Carl M. Elwing, Tillräckliga skäl, akad. avh. 1960 s.304 ff.).

Vid en annan, nyare bestämmelse med krav på regeringstillstånd för åtal, 2 kap. 7 a § BrB (tillkommen år 1985 i anledning av den ryska U-båtsgrundstötningen) konstateras att ett sådant förordnande är en processförutsättning.

Man kan se det så att brott av de i 18 kap. 2 § angivna slagen inte ses som brott mot personerna utan mot institutionen Statschefen (och övriga kungahuset). En annan möjlig förklaring är den som professorn i straffrätt i Lund Per-Edwin Wallén (som skrivit sin avhandling om åtalsrätt) enligt uppgift från en minnesgod elev gav vid en seminarieövning: Kungen kan inte åtalas och därmed sammanhänger att han inte heller har rätt att åtala – den han åtalar skulle ju inte i sin tur kunna åtala Kungen.

Frågan återstår: hur ska personerna skyddas? För även kungligheter är människor av kött och blod.

Madeleine Leijonhufvud

Nils Funcke har erbjudits möjlighet att kommentera detta, men har avstått.

 

 

Carina Stensson

SD-krisen dominerade nyheter och debatt i förra veckan. På Brännpunkt skrev företrädare Daniel Poohl och Mikael Ekman från Expo om Sverigedemokraternas bakgrund. De båda artikelförfattarna utkom 2010 med boken Ut ur skuggan – en kritisk granskning av Sverigedemokraterna, som då presenterades såhär:

”Sedan mitten av 1990-talet har Sverigedemokraterna försökt att tvätta bort sin extremiststämpel och förtiga sina ideologiska rötter. I dag hävdar partiet att man gjort upp med sin historia. Det är inte sant, menar författarna, skinnskallarna rensades aldrig ut, de bytte bara klädstil.”

Kent Ekeroth (SD) skrev även själv på Brännpunkt om hur han såg på den film som spelats upp och att han plockade upp ett metallföremål, och han förklarade att han var rädd för grovt kriminella personer.

Inte bara SD-krisen har engagerat utan även hur vi hanterar naturresurser och den mat som svenska bönder står för. Det finns ett tydligt engagemang bland läsarna för dessa frågor.

Missade du någon intressant debatt? Här är de mest lästa artikarna:

Välkommen till en ny debattvecka! Mejla tips och förslag till brannpunkt@svd.se

Carina Stensson

Förra veckan dominerades stort av det amerikanska presidentvalet, och på Brännpunkt diskuterades bland annat risken att fult spel kan komma att prägla politiken i USA mer framöver (6/11).

En rad andra ämnen debatterades parallellt med stort intresse från läsarna, som till exempel integritet på internet, hur journalister granskas – eller kanske även tystas – och huruvida rökare som blir sjuka ska få skylla sig själva.

Missade du någon intressant debatt? Här är de tio mest lästa artiklarna:

Välkommen till en ny debattvecka! Mejla tips och förslag till brannpunkt@svd.se

Carina Stensson

Kritiken mot hur studier i tankeöverföring bedrivs på Lunds universitet blev förra veckans mest uppmärksammade debatt på Brännpunkt. Nio professorer skrev att tvivelaktiga rön inom parapsykologisk forskning kunde skada trovärdigheten för hela Lunds universitet. Professor Etzel Cardeña svarade på kritiken och hävdade att det finns ett starkt statistiskt stöd för parapsykologi. Rektor Per Eriksson tillbakavisade kritiken i en intervju med SvD, och hävdade att det ”inte var det minsta konstigt att studera parapsykologiska fenomen”.

Andra heta debattämnen har bland annat varit orsaken till Sverigedemokraternas framgångar i opinionen just nu, kammarrättsdomen där fyra judiska flickor tillåts få hemundervisning, skövlingen av äldre gravar på landets kyrkogårdar och det kommande presidentvalet i USA.

Läsningen var mycket stark i förra veckan, med  närmare 270 000 så kallade sidvisningar, det vill säga antal gånger någon har öppnat en artikel på Brännpunkt för att läsa den. Vi på Brännpunktsredaktionen får ofta frågan om hur stor läsningen på nätet är. För en enskild artikel kan det vara svårt att förutspå, men generellt är läsningen av just debattartiklar på SvD.se mycket stor, med ett genomsnitt på 230 000 sidvisningar i veckan under oktober månad.

Missade du bra debatt i förra veckan? Här är de tio mest lästa artiklarna:

Välkommen till en ny debattvecka! Vad behöver tas upp? Mejla tips och förslag på artiklar till brannpunkt@svd.se