Annons

Brännpunkts blogg

Lena Karvik

Lena Karvik

En socialdemokratisk partistyrelseledamot valdes och avsattes inom en vecka. Trots massiv mediebevakning är det fortfarande svårt att förstå vad som hände – på riktigt – i turerna kring Omar Mustafa.
Klart är att ordföranden i Stockholms arbetarekommun, Veronica Palm, först bedömde att Omar Mustafas ledande roll i Islamiska förbundet gick att kombinera med att sitta i S partistyrelse – sedan ändrade hon sig och bad honom att gå. Palm ville därmed gjuta olja på vågorna, i stället tilltog kritiken.
Klart är också att denna senaste S-kris var förra veckans mest omdebatterade ämne. Några exempel:
29 socialdemokrater krävde på Brännpunkt att den socialdemokratiska partiledningen skulle uttala sitt förtroende för Mustafa som de menade hade blivit utsatt för ett mediedrev (16/4). De skrev också att Mustafa förtjänade en ursäkt.
Redan dagen efter fick de svar av partisekreteraren Carin Jämtin. Hon skrev att hon delade bedömningen att Omar Mustafa inte kunde fortsätta sitt uppdrag eftersom det skadade förtroendet för partiet (17/4).
Veronica Palm skrev på Aftonbladet.se att Omar Mustafas ovilja att ”tillräckligt tydligt ta avstånd från den policy kring inbjudningar som hade gett upphov till anklagelser om antisemitism och homofobi” till slut gjort honom omöjlig som ledamot av partistyrelsen (17/4). En ståndpunkt som hon upprepade i SVT:s Agenda i söndags.
S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld, som tidigt ifrågasatte petningen av Mustafa, kallade i ett blogginlägg Palms förklaring för ”en efterhandskonstruktion” (18/4). Och i en exklusiv intervju med SvD kommenterade Omar Mustafa sin avgång så här: ”Det tar på själen att bli anklagad för något jag ägnat mitt liv åt att bekämpa” (20/4).
Klara ståndpunkter alltså. Debatter brukar tjäna på skiljelinjer och motpoler, det bidrar till tydlighet och ansvarstagande. När alternativen utkristalliseras blir det också lättare för läsaren att forma en egen åsikt.
Men någonting gnager denna gång. Inget debattinlägg, ej heller nyhetsbevakningen, har ännu lyckats ge svaren på de grundläggande frågorna.
Nämligen: Vad var det egentligen som hände? Hur kan Sveriges största parti göra sådana gigantiska misstag i sin nomineringsprocess? Varför petades erfarna socialdemokrater som Ylva Johansson och Anders Ygeman ur partistyrelsen till förmån för betydligt mer oprövade kort, som Omar Mustafa? Och vad hände under de sex dagarna Mustafa satt i partistyrelsen som gjorde att han tvingades bort? Kritiken mot Islamiska förbundet var ju känd sedan tidigare.
Frågorna kvarstår. Debatten lär inte tystna än.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.