Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Det är dags att politikerna på allvar ställer krav så att svenska företag i världen agerar med hänsyn till mänskliga rättigheter. Det vill Diakonia och Amnesty International som menar att bristen på öppenhet kvarstår när krediter till företagen beviljas. Under ett seminarium i Almedalen i dag fick inbjudna politiker från KD, S, M och MP svara på vad de kan åstadkomma i riksdagen.

– Det är bullshit att svenska företag per definition är bärare av god svenska demokratiska värderingar, sade Bo Forsberg, Diakonia, som vill att sekretesslagstiftningen ändras så att företagens verksamhet i andra länder kan granskas från fall till fall.

Mest mothugg i diskussionen om mörkläggningen av det svenska exportstödet till företagen kom från Hans Rothenberg (M):

– Det måste finnas ett skydd mot att företagshemligheter lämnas ut, annars riskerar vi att företag avstår från affärer, sade han och menade att handel inte befäster diktaturer utan istället skapar intryck och förändring på sikt.

Men Bo Forsberg hävdade att Sverige måste förändra och ta ansvar så att företag inte agerar som exempelvis Lundin Oil har gjort, utan hänsyn till människors situation och rättigheter i de områden där de gått in och exploaterat.

Björn von Sydow (S) pekade på andra vägar att förändra än ny lagstiftning, till exempel att låta Riksrevisionen granska det statliga exportstödet.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.