Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Efter SvD:s artikel 30/1 om att det kan räcka med grundskola för att bli militär skrev Johan Forssell (M), försvarsutskottet, att ”det ska vara statusfyllt att vara soldat” (se artikel).

Debattartikeln har väckt diskussionen till liv bland läsarna med flera hundra kommentarer. Signaturen fafang efterlyser mer substans kring förbättringar: ”Konkreta exempel på hur ’soldatyrket’ ska göras mer statusfyllt saknas. Det överlåts åt Försvarsmakten.”

Flera har invändningar mot att den allmänna värnplikten har avskaffats. ”Tidigare var alla ’lämpliga’, oavsett utbildning. Idag krävs det plötsligt gymnasiekompetens för att klara jobbet…Varför?” påpekar Lionel Hutz.

Kritiken är också hård mot lönerna inom Försvaret: ”Kom till oss och riskera livet i fjärran land. Du får 17000 i månaden. Men när din ungdom är över så behöver vi dig inte… Så då ber vi dig klara dig bäst du kan, för av oss får du ingen hjälp. Välkommen till vårt stolta skrå”, skriver signaturen Birger Jarl. Karin har ett liknande budskap: ”Vill vi ha kompetent personal i vårt försvar så måste de få en marknadsmässig lön som man kan leva på.”

Signaturen Riek har dock en helt annan invändning: ”Kan det någonsin, i vår moderna och humana tid, bli status i att lära sig döda medmänniskor?”

Missa inte Försvarets replik på SvD.se, och delta själv i diskussionen! www.svd.se/opinion

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.