Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Det är alltid roligt och bra för samhällsdebatten att få in repliker på debattartiklarna som vi publicerar, i tidningen och på SvD.se. Ibland är det den som snabbast att hör av sig som får med sin replik, ibland finns det någon/några som är tydliga måltavlor för kritik i en första artikel och som i första hand måste få möjlighet att svara. Ibland har vi flera repliker i samma ämne, om de kan tillföra olika synvinklar. Ibland får vi av utrymmesskäl inte plats med repliker alls, och detta gäller främst tidningen där de fysiska begränsningarna är mer påtagliga. Grundregeln hos Brännpunkt är tidningsartikel = tidningsreplik, nätartikel = nätreplik, för att göra det tydligare för både skribenter och läsare. Helst ska en replik vara kortfattad, runt cirka 2000 tecken, och verkligen bemöta det som tidigare skrivits.

Vi på Brännpunktsredaktionen ser det som viktigt att den som har initierat en debatt också får möjlighet till sista ordet, en så kallad slutreplik. När en sådan är publicerad undviker vi alltid att ta in fler repliker på samma artikel.

Det händer att vi får in repliker på en replik. Vi tackar ofta nej till dessa, men ibland kan det ändå vara värt att låta flera debattörer komma till tals i ämnen där infallsvinklarna är många. Ett exempel är den nuvarande debatten om legalisering av cannabis, där det nu finns tre artiklar och just en replik på en replik. Men visst, det är inte alldeles solklart vem/vilka som till sist bör ha möjlighet till slutreplik, och läsarna kan undra hur många artiklar de måste ha läst för att hänga med.

Vi lovar att vi försöker att både vara tydliga och hjälpa våra läsare att hänga med i debattens svängar, och samtidigt öppna för fler inspel och åsikter.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.