Het debatt om barn och pappor

Förra veckan har dominerats av debatten kring insemination, efter att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet gick ut på Brännpunkt 28/2 och skrev att ensamstående kvinnor bör får tillgång till assisterad befruktning. Göran Hägglund (KD) svarade snabbt att Kristdemokraterna aldrig kommer att ”medverka till att avskaffa barns rätt till sina egna föräldrar”.

På söndagens Brännpunkt skrev debattören Thomas Idergard kritiskt om argumenten för insemination, och menade att det inte finns någon rättighet att skaffa barn. Många har kommenterat artiklarna, och ämnet rör upp känslor kring vår privata sfär. I en omröstning på SvD.se är 57 procent av de läsare som röstat emot insemination för ensamstående.

Missade du intressant debatt under Sportlovet? Här är förra veckans mest lästa debattartiklar på SvD.se:

1. Singlar ska få insemineras

2. Barn är ingen rättighet

3. KD i allt djupare kris utan att förstå det

4. Alla barn ska ha rätt till en pappa

5. Våra privatliv har blivit hårdvaluta

6. Avgift på högskolan bör tas bort

Vi välkomnar ny debatt på SvD.se under kommande vecka! Mejla synpunkter och förslag till brannpunkt@svd.se

Visa kommentarer (239 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  ”Den brittiska drottningen Victoria blev kejsarinna av Indien 1876″.

  Det blev hon ju genom att man slog ner den siste mughal kejsarens frihetskamp och där major Hobson lät halshugga ett flertal av mughal  kejsarens söner. Nej jag har sagt det förut och säger det igen några forskare borde utreda Storbrittaniens folkrättsbrott i Kina och Indien en gång för alla.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1191972045 Gabriel Stein

   Att engelsmännen brutalt slog ned sepoy-upproret (inklusive morden på Bahadur Shahs söner) är förvisson alldeles sant. Men att betrakta detta som den sista mughal-kejsarens (Bahadur Shah) frihetskamp är felaktigt. Detta av framför allt två skäl: Bahadur Shah själv var föga attraherad av myteristerna och slöt sig ytterst motvilligt till dem. Någon ledare för dem var han definitivt inte, oavsett vad som sades för att hans glans skulle lånas åt kampen. Men framför allt var detta – dagens indiska historieskrivning till trots – inte någon kamp för Indiens frihet. Av de tre brittiska presidiearméerna i Indien (Bombay, Bengalen och Madras) var det bara armén i Bengalen som gjorde uppror. Nutida forskning (se t ex Saul Davids epokgörande doktorsavhandling, nu utgiven även i Indien under titeln The Indian Mutiny) visar att myteriet i hög grad var en funkton av att Bengalen-armén i allt större utsträckning kommit att rekryteras från högre kaster. Detta ledde bl a till en uppluckring av disciplinen och att respekten för och viljan att lyda de brittiska officerarna (i synnerhet om dessa gav order som innebar att soldaterna måste utföra ‘lågkast-uppgifter’) försvann. Någon frihetskamp i modern mening var det inte tal om, snarare ett försök från de högre kasterna att återta sin socio-ekonomiska och politiska dominans.

   • Anonym

    Men om nu den indiska historieskrivningen är så felaktig.
    Vilken historieskrivning företräder du då i ditt svar? 
    Den Brittiska eller någon annan ”neutral” berättare.

    • http://www.facebook.com/profile.php?id=1191972045 Gabriel Stein

     Jag fortsätter gärna denna diskussion, men föreslår att du först läser Davids bok

     • Anonym

      för andra gången

      Det lär ta tid men jag börjar med äldre litteratur som jag laddat ner från nätet och avslutar med Saul Davids bok
      eventuellt tar jag med mtrlet  till Frankrike och läser det där 

 • Anonym

  Det lär ta tid men jag börjar med äldre litteratur som jag laddat ner från nätet och avslutar med Saul Davids bok
  eventuellt tar jag med mtrlet  till Frankrike och läser det där

 • Anonym

  till webbredaktören
  som vanligt fungerar disqus dåligt hur kan mitt svar till Gabriel Stein bli en fristående kommentar när jag tryckt ”SVARA” innan jag skrev

 • Anonym

  Litauiskan bedöms som det äldsta och det närmaste ursprungliga Indo-europeiska språken idag i Europa. Där motsvarar titeln ”Kunigas” (se Dick inledning ovan) inte Kung utan Hertig, vilket närmast ur-germanskan betyder Härförare eller motsvarande. Kan inte Kung då också ha sitt ursprung som härledare och det i sin tid förändrats till vad vi menar med Kung? Litauiskan benämner Kung som ”Karalius”, vilket har samma ordstam i språket som krönt, dvs det skulle betyda den krönte!

  En Kung är väl begränsad till ett folk eller ett geografiskt område medan en Kejsare härskar över flera folk eller geografiska ”områden”… Ett Imperium i latinet motsvarade tidigare ”ett ansvarsområde” där man hade bestämmanderätt enligt lag. En romers fältherre fick t.ex. sitt Imperium att föra en Legion eller Här…

  • Anonym

   Det är omdiskuterat hur ordet hamnade i litauiskan. En vanlig uppfattning bland filologer är att ordet i ett tidigt skede lånades in från germanska språk till andra, bland annat till litauiska och finska (där det också är belagt i ett mycket tidigt skede). I vilket fall som helst kom härförarbegreppet att knytas till kungaämbetet överallt, liksom härförarbegreppet knöts till hertigämbetet, men den specifika kungatitel som likställdes med latinets ”rex” hade en helt annan status än hertigämbetet. Detta är, i Litauens fall, särskilt uppenbart i fallet med kung Mindaugas på 1200-talet.

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Först: trevligt att se att Dick lägger till ”romersk” om än inom parentes när han nämner de kejsare som härskade över romarriket i dess slutskede på 13-1400-talen. Ett litet steg, men det uppskattas. 

  Användningen av kejsartiteln är ju ett förvirrat mishmash. Caesar utvecklades under det tidiga principatet till kejsartiteln i Rom. Men snart övertog den hederstitel Octavianus fått av senaten, Augustus, rollen som den främsta kejsartiteln i romarriket, dock oftast med tillägget Caesar. Mot slutet av 200-talet delades kejsardömet i 2 administrativa enheter, med en kejsare och en underkejsare i varje enhet (Tetrakerna). Kejsaren benämndes i detta fall Augustus, och underkejsarna (arvtagarna (ofta inte besläktade)) Caesar. Med denna utveckling borde Augustus vara den titel vi benämner kejsare i våra dagar, men är inte det. Kanske Dick vet varför? 

  Min uppfattning är att för att kunna titulera sig kejsare, måste en härskare dels vara i besittning av staden Rom, eller på något annat sätt militärt och delvis politiskt i praktiken behärska staden. Detsamma gäller staden Konstantinopel, då den staden jämställdes med Rom under 300-talet och framåt, och grundlades av romerska kejsare, och användes som huvudstad av dessa fram till 1204 (+1261-1453).

  Karl den store, Otto I och Napoleon uppfyller detta kriterie. Napoleon gick till och med så långt att han använde titeln ”Kungen av Rom” till sin arvtagare och son Napoleon II, en liknande titel (King of the Romans) hade kejsaren av tysk romerska riket Fredrik II gett sin son 1220.

  Andra kriteriet för att kunna ta titeln kejsare imo är att man måste vara härskare över en mångfald av folk och nationer. I fallet Brittiska Imperiet, så hade de uppfyllt detta kriterie innan de tog besittning av hela den indiska subkontinenten. Därför kan kinesiska härskare också kallas kejsare, liksom Habsburgshärskaren innan riket krympte till Österrike-Ungern. De spanska kungarna definitivt, likaså de ryska härskarna efter det att det moskovitiska furstendömet börjat expandera öster och söderut.

  En kung är härskare av Guds nåde, mao den religiösa makten står över kungamakten. Men en kejsare enligt förebild från när Augustus (och hans efterföljare) tog titeln Pontifex Maximus, roms överstepräst, är också den högsta religiösa makten. I väst efter det att den västra halvan av romarriket förlorades utvecklades påvedömet (pontificate på engelska fr. lat. Pontifex) till den romerska kulturbäraren och gjorde så småningom, ofta i stark opposition till den romerske kejsaren i Konstantinopel, anspråk på att vara i kontroll av kejsartiteln i väst, och också lägga sig i världsliga ting. 

  Under medeltiden genomförde också påvedömet en lång kamp mot kungamakten i västeuropa om vem som hade den yttersta världsliga och religiösa makten. Det gick så långt att påvedömet använde sig av ett förfalskat dokument ”Konstantins Donation” där kejsar Konstantin I (272-337) lämnat överhöghet över den västra rikshalvan till påvedömet. I Konstantinopel däremot var kejsaren (för det mesta) i kontroll av religionen (s.k. Caesaropapism), något som visserligen också medförde att partiarkatet aldrig utvecklades till en lika stark institution som den katolska kyrkan. 

  Så ett kriterie för kejsartiteln kan sägas vara att en härskare också är i kontroll av sin domäns religiösa makt. När det gäller de katolska länderna så blir detta svårt, för detta försätter härskarna genast i opposition mot den katolska kyrkan. Undantaget Napoleon som, som bekant, krönte sig själv. I de protestantiska länderna blir detta lättare, precis som det för det mesta har varit i de ortodoxa länderna.

  • Anonym

   Österrike-Ungern omfattade ju ”en mångfald av folk och nationer” hela tiden fram till 1:a världskriget.

 • Anonym

  Var kommer titlarna drott och drots in? Och hur uppstår de feminina formerna? Tyskan har ju Königin och finskan kuningatar som är renodlade femininformer av kung. Men svenskan har alltså drottning, en femininform av drott. Och engelskans queen, är det helt enkel en gren på samma ordstam som kvinna? Hur blev det i så fall reserverat för drottningen?

 • Anonym

  Ja frågan kommer så småningom (som brev på posten): att betala tillbaka…

  Men redan innan dess, redan idag (och igår och i morgon) är frågan om Obamas upplåning är ens laglig och den är nyttig för Amerikas ekonomi…

 • http://twitter.com/dedmau5 dedmau5

  Lyxfällan nästa…?

 • Anonym

  ”What happened to you, China? I thought you were cool.”
  ”Hey, China’s still cool. You pay later! LATER!”

  Obama kanske har tittat för mycket på the Simpsons?

  Skämt åsido så är jag allvarligt bekymrad för vad som händer när utlåningsförtroendet spricker i USA. De har ju lånat i sin egen valuta, så de kan devalvera sig ur det, men det skulle ha sönder nästan all internationell handel, och folk skulle inte handla i den till synes dödsdömda euron eller den artificiellt undervärderade yuanen istället.

  Såå… Bitcoins? (Tror nog inte på det egentligen)

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  Cervenka, nu svär du i kyrkan, i alla fall den anglikanska kyrkan. USA är fortfarande världens överlägset starkaste militär- och underrättelsemakt. Om ett land börjar bli för obehagligt för amerikanskt vidkommande, d.v.s. börjar ifrågasätta USD som global reservvaluta, eller petrodollarn om man så vill, så blir det ganska snabbt som i Libyen, där Khadaffi snabbt blev avsnöpt via en amerikansk-orkestrerad militärkupp. Inte för att jag hade någonting till övers för Khadaffi, denne man var en totalt hänsynslös tyrann, men icke desto mindre så illustrerar fallet Libyen, liksom Irak, hur USA kan åsidosätta både FN och all internationell rätt för att cementera USD ställning.
  Självklart har amrisarna skitit i det blå skåpet och överkonsumerat bortom all rim och reson ffa under det senaste decenniet, men ”the show must go on” och ”the American way of life” d.v.s. det hypermaterialistiska leverne som amerikanarna fortfarande är världsbäst på måste fortsätta, ffa nu när de satt sig i en rävsax där i princip hela den amerikanska ekonomin baseras på konsumtion och export av krig.

  • Anonym

   Jag tror inte att krigsmakten spelar någon roll alls i sammanhanget. Jag kan inte komma på något krig som varit lönsam för någon deltagare (inte sen typ Polens delning på 1700-talet som var relativt oblodig). USA:s krig har bara som syfte, av politikerna och byråkraterna som beslutar om dem, att stoppa skattepengar i egen ficka. Det var för dem en stor militär seger att Irak-kriget kunde göras så groteskt dyrt! Kostnadsmaximering är ett självändamål för skattesnattarna. Det vore att gå över ån efter vatten att försöka ta andra länders skattebetalares pengar, när man har massor med egna skattebetalare att plundra, och en egen sedelpress.
   Den säkerhetspolitiska situationen är totalt ovidkommande och det finns knappast någon politiker eller general som ägnar den en endaste tanke.

   • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

    O-L-J-A!

    • Lars Jonasson

     Men lönar det sig för USA? Krigen betalas av amerikanska skattebetalare medan vinsterna huvudsakligen går till ett fåtal amerikanska företag.

     • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

      Precis, det krigsmaterielindistriella komplex som president Eisenhower varnade det amerikanska folket för redan på sin tid…
      Så nej, för det amrikanska folket så lönar det sig inte men det amrikanska folket är bortdribblat sedan länge. Än är dock hoppet inte förlorat, Ron Paul for president!

     • Anonym

      Krigen betalas inte av skattebetalare, de finansieras helt av LÅN.

   • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

    Fel. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas profitörer i krig. Dessa tjänar grova pengar på lidandet. Man kan antingen sälja krigsmateriel, agera bankir åt de stridande parterna eller spekulera i utfall och investeringar hos de stridande parterna. Välkända exempel är vapenhandlare Basileios som sålde vapen till både ententen och de allierade samt Rotschild bankirerna som via fick nys om Napoleans nederlag vid Waterloo innan någon annan och kunde gå in tungt på finansmarknaden och i princip ta kontrollen över det brittiska bankväsendet i ett slag.

   • Nebbiolo71

    Krigen förs på uppdrag av samma kapitalister som också bekostat en stor del av politikernas kampanjer och som på detta sätt får sin ROI, betalt av skattebetalarna. Politikerna i företagsdiktaturen USA har absolut inget att bestämma utan utför endast vad krigs-, olje- och finansmagnaterna bestämt i slutna styrelserum bortom demokratisk kontroll!

    • Anonym

     Kapitalism definieras som icke-våld. Kapitalisten bara erbjuder sina medmänniskor att köpa, eller avstå från att köpa, de produkter som han har skapat.

     Statlighet definiera som våld. Politikerns order har alla att lyda, eller kastas i fängelse. Och statliga order går alltid ut på att ta andras pengar och att förbjuda produktion. Självklart använder skrupellösa psykopater sig av politik för att tjäna pengar utan att behöva skapa nånting av värde för ens medmänniskor. Det är därför jag anser att politiken bör avskaffas! Politik är statsvåld till salu.

     • Nebbiolo71

      Kapitalism definieras som att kunna tjäna pengar på pengar, inget annat. Att köpa politiker, domare och lagstiftare är bara en av flera sätt att förränta sina pengar på, om än ett av de mer lönsamma.

      Det är av dessa anledningar som demokrati och kapitalism alltid kommer att stå i motsats till varandra. Ren kapitalism (dvs frimarknadsfundamentalism) ligger som system mycket närmre
      feodalsamhället eller fascism (dvs elitstyre) än demokrati.

      Den utveckling vi sett de senaste 30 åren är att kapitalismens andel av våra moderna bland-/marknadsekonomier har ökat på demokratins bekostnad. De skuldkriser vi nu har framför dörren har skapats av denna utveckling och har givetvis ackompanjerats av en skenande kapitalackumulation hos kapitalisterna (de 1%).

     • Anonym

      Lustigt hur ni socialister skyller socialismens fiasko på kapitalism! Just detta har ju praktiserats i otaliga socialistiska länder där folk skickats i massor till de statliga dödslägren anklagade för förräderi och sabotage, när deras socialistpampar sökt syndabockar för varför deras planekonomi inte lyckas producera annat än svält och skrot.

      Kapitalism är fri marknad och det DEFINIERAS som ömsesidig frivillighet. På marknaden är allt umgänge frivilligt.

      Socialism DEFINIERAS som våld. Skatt ska med våld tas från somliga och ges bort till andra. Pampväldet ska med våld diktera förbud mot vad alla människor får göra med sina egna liv. Alla som inte lyder statliga order von Oben ska med våld kastas i fängelse, eller avrättas. Den enda skillnaden mellan socialism och kapitalism, är att det förra tillämpar våld.

      Att somliga socialister är miljardärer (som Castro och Chavez) och använder socialism för att med våld plundra sig ännu rikare på undersåtarnas bekostnad, är inte kapitalism. Det är socialism.

      Finanssocialismens globala kris nu, där planekonomiska centralbanker dikterat att räntan måste vara för låg, och stater socialistiskt gett bort skattebetalarnas pengar till sina genomreglerade banker, ja det är bara löjligt att ni socialister skyller denna er socialisms fiasko på kaptialism! Med kaptialism skulle det inte ha funnits några centralbanker eller fiatvalutor och definitivt inte några skattefinansieraded ”stimulans”paket. Allt sånt är statligt och socialistiskt.

     • Nebbiolo71

      Mer okunnigt dravel får man leta efter.

      1. Svensk frihetlig och demokratisk vänster är inte av diktatorisk och planstyrd modell. Vad fjärran diktaturer kallat sig är ganska ointressant.

      2. 30 års politik driven med nyliberala förtecken kan omöjligt kallas för annat än flera steg på vägen mot de verkliga fria marknaderna. Vi har nu tyvärr sett vart denna utveckling lett oss.

      3. Kreditskapandet styrs som vi vet av bankerna och inte centralbanken som endast agerar lender of last resort. Den enda begränsning bankerna känner är antalet villiga och kreditvärdiga låntagare.

      Innan du fortsätter detta osammanhängande dravel så läs för guds skull på ämnet du diskuterar. Men det är klart, sanningen kanske sticker i ögonen!

      2.

     • Anonym

      1. Svensk socialism är MOTSATSEN till frihetlig. All socialism är våld: ”Hit med pengar, annars!!!” Om man inte betalar bort det mesta man skapar på socialisternas order, så klampar bokstavligen batongsocialisterna in i ens hem och kastar en i fängelse och tar det de ”ska ha”.

      2.& 3. För det första har jag ingen aning om vad ”nyliberalism” skulle vara för någonting. Liberalism är idéen om att varje människa har rätt att slippa utsättas för våld (som t.ex. skatt eller moraliserande livsstilsförbud) av någon annan individ. Det finns ingenting ”nytt” med frihet. Och om du ljuger att de senaste 30 åren av exploderanade byrårkati och förbud och ökade regleringar skulle vara ”liberalism”, så ljuger du för dig själv! Bankbranschen är den mest reglerade av alla branscher. Staten skapar pengarna ur tomma intet, staten dikterar räntan, staten han en handfull ministrar som reglerar vad banker måste göra, staten bestämmer vem som får starta bank, staten driver själv centralbanken, staten driver andra banker, staten är största låntagaren,. staten är största fondplaceraren, staten dikterar hur högt man får belåna sin bostad, staten dikterar ångervecka för SMS-lån o.s.v. Allt detta är socialism och det är all denna planekonomi som orsakat överskuldsättningen och prisbubblorna med åtföljande depression.

      När bankväsendet var sant kapitalistiskt och helt utan några statliga regleringar på 1800-talet, så förlorade aldrig någon insättare en enda insatt krona. Och finansiering tillhandahölls till vår kapitalistiska industrialisering som räddade miljoner svenskars liv undan den hungerdöd som det föregående planekonomiska skråväsendet plågat folk med i århundraden. Oreglerad kapitalism fungerar triumfalt, det vet vi av vår egen historia.

 • Anonym

  Den dagen andra makter vill / kan / visa sin tuppkam kommer frågan att ställas. Om inte 2012 så inom några år.

 • Anonym

  Frågan är redan ställd och svaret är givit. Kolla på mises.org

 • Anonym

  Gissar på att ingen i världen kommer våga ställa den frågan offentligt. Den som vågat sig på sådana uttalanden i bästa fall fått avgå från sin post, och i värsta fall dött av ”naturliga” skäl. 

 • Anonym

  Redan under 2012 tror jag inte. Fokus är fortfarande på Europa. Efter Europa står förmodligen Japan och därefter USA. Men USAs tid kommer och det kan gå fort. FED kommer att behöva printa massor och hyperinflationen blir ett faktum. Läs ”This time it’s different” så förstår ni. Eller läs någon av de böcker som heter nåt i stil med ”how to profit from the coming inflation tidle wave and dollar devaluation”. Läs även ”Currency Wars”. Det enda jag ser som kan stoppa utvecklingen i USA är om Ron Paul skulle bli republikanernas kandidat och sen vinna presidentvalet. Peak oil kommer att spä på problemen. 

  Lyssna på Jim Puplava – Financial Sense Newshour (gratis podcast via itunes) så får ni all info ni behöver. I särklass världens bästa finans-podcast. 

 • Anonym

  En reflektion är att ifall ett hushåll eller ett företag skulle behöva låna så här mycket, skulle det klämtat i konkursklockorna för länge, länge sedan. Och då kan risken för banken röra sig om kanske någon miljon som skulle försvinna. Dvs en knappt synlig plump i protokollet. 

  Däremot verkar penningutlånarinstituten – vilka de nu än är – inte ha de minsta skrupler om att låna ut multimiljardbelopp till nationer – och speciellt USA. Och det helt utan egentlig säkerhet. För säg nu att de skulle börja kräva in sina lån utan att ta nya lån för att täcka avbetalningen av de gamla. Vilken säkerhet, vilka fasta tillgångar och vilka pengar har då USA att räcka över? Skulle USA sälja av Alaska till Ryssland (igen)? Skulle de chockhöja skatten? Inte en chans i världen! De skulle hellre hota med kärnvapenkrig än börja sälja av något och därmed tappa i anseende. Därmed har de som lånat ut pengar till denna komplett orimliga lånekavalkad, glömt bort att kolla det mest rudimentära: Är låntagaren likvid nog att någonsin återbetala lånet?Därför är det ju inte mer galet att låna ut pengar till en arbetslös pundare som går på socialbidrag, än att låna ut pengar till USA.

 • Anonym

  Ron Paul 2012.

 • Anonym

  Dom kommer alltid kunna betala, men det blir med utspädning, man skapar bara fler dollar, vad som populärt kallas trycka fler dollar, det innebär att varje dollar blir mindre värd. USA tjänar på det här om du sitter på ett gigantiskt berg av dollar som Kina gör, är det sista man vill att dollarpriset skall halveras och det sker om man stiger av. Samtliga centralbanker, även institutioner sitter på berg av dollar för man tror att det är en säker plats att vara på idag. USA glädjer sig naturligtvis i att ge nytryckta dollar för Svenska kronor, Norska kronor, Schweizerfrang man får dom gratis, USA kommer aldrig köpa tillbaka sina dollar, när man kan trycka nya.

  • Anonym

   Jag tror inte Cervenka riktigt förstått det hela, USA kan absolut inte betala tillbaka sina skulder, det är inte ens en vilja, det hela är ett pyramidspel, man betalar gamla skulder med nya skulder, det har pågått i många år. Vad som är fraperande är ett våra institutioner köper skiten, så smäller det så smäller det för alla, det är USAs enda säkerhet. Det är t.o.m en katastrof för EU om de nytryckta dollarna faller i värde, då blir det svårt att sälja Airbus, BMW, Audi, VW Mercedes till skuldsatta amerikaner, man säljer dit redan för halva priset mot i EU och man tar skuldebrev som betalning. Om du tycker USA är överbelånat så är individen i USA  ännu värre.

   • Anonym

    Det är inte det minsta kontroversiellt att man betalar gamla skulder med nya. Huvudfrågan är huruvida skuldens storlek ökar eller inte.

    • Anonym

     Att skulden ökar det vet vi redan, det är allmänt kännt och redovisas varje månad.
     Subject: [svdsewebbteknik] Re: Världens mest maxade kreditkort

     • Anonym

      Jovisst. Men att en stat säljer nya obligationer för att lösa in gamla som går ut är inte det minsta märkligt.

 • Anonym

  När det gäller USA så skrivs alltid alla artiklar med absoluta tal, det innebär att det ser väldigt skrämmande ut. Ett enkelt journalistiskt trick. Men eftersom det bor så fruktansvärt många personer i USA så kanske vi skulle dela summan med 300miljoner personer istället. En skuld på 350-400tkr svenska kronor per person känns inte lika besvärande.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Det är de absoluta talen som är intressanta eftersom de belyser problemets magnitud. Betänk även det faktum att långt ifrån alla amerikaner är betalningsfähiga, varvid det inte längre rör sig om en skuld på 350-400kSEK per capita utan långt mycket mer. Enligt mina personliga mått mätt är det dessutom så att en skuld i ligan 3-400SEK i sig skulle få mig att allvarligt tänka över min finansiella situation, men så är jag inte heller en svensk, eller amerikansk, lånetorsk utan lånar pengar bara i yttersta nödfall.

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

    när medelinkomsten är på 500kSEK/år så ser det inte så illa ut.

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

     Fredrik, den amerikanska medelinkomsten är INTE 500kSEK/år, tro mig, jag har permanent uppehållstillstånd i USA och har bott, studerat och arbetat i landet. Jag hyser en stor förkärlek till den amerikanska ”can do” mentaliteten och det amerikanska folket, så min kritik av USA:s fiskala situation ska inte tas som typiskt svenskt USA hat.
     Tack för ordet.

  • Anonym

   Jag tror inte den amerikanska befolkningen skulle uppskatta en engångsskatt på 400.000 kronor per skalle för att lösa landets lån. Inte ens de som skulle råka ha råd med detta skulle uppskatta det. Och de som inte har så mycket pengar som ligger och skräpar någonstans, skulle behöva ta lån i sin tur, från bankväsenden som i sin tur skulle behöva ta lån av utlänska banker – dvs, det amerikanska folket skulle indirekt ta en massa lån från Kina, Brasilien, Indien etc. för att återbetala statliga lån från desamma. Det hela  skulle ytterligare skapa en stagnation av diaboliska mått där fattigdom och hungersnöd skulle skapa rejäl ilska i landet. Att många amerikaner somnar med sina vänner Smith&Wesson under huvudkudden skulle inte hjälpa upp situationen.

   Samtidigt skapar ytterligare skattepålagor att företag emigrerar, läggs ner eller inte ens startas. Det är det sista USA behöver. De behöver ju exportinkomster som övergår importutgifterna, för att hålla sin välfärd igång. Detta för att kunna hålla sin statliga verksamhet (och den digra militära utgiften!) under armarna. För att kunna exportera så mycket, behöver de bli kompetitiva ekonomiskt. Det skulle dels innebära att de skulle behöva utnyttja sitt kunskapsövertag för att skapa bättre produkter än konkurrenterna – och det kunskapsövertaget är borta sedan länge. Dessutom skulle de behöva sänka lönerna för arbetskraften för att kunna tillverka produkter och sälja dem till samma pris eller billigare än utländska konkurrenter. Vilket skulle innebära att arbetarna skulle surna till rejält och benägenheten att nyttja kompisarna Smith&Wesson skulle komma närmare.En annan väg är att försöka med protektionism, dvs ha höga strafftullar på utländska varor. Detta är högst problematiskt det med och skulle kunna leda till total bojkott av USA av drabbade länder. Och till och med krig om det vill sig illa. Så situationen är rätt låst…

  • Anonym

   Problemet är inte varken den totala summan eller skuld/invånare, utan utvecklingen. USA MÅSTE fortsätta låna pengar för att inte gå i konkurs och om regeringen skulle göra minsta lilla ansträngning för att vända utvecklingen (höja skatter, skära i försvars/invasionsbudgeten el.dyl.) begår de politiskt självmord.

   För övrigt anser jag att en skuld på 3-400 000 SEK utan någon som helst säkerhet är en ganska prekär ekonomisk situation, jag skulle inte vilja vara den som lånat ut de pengarna (men det är jag väl förmodligen indirekt vare sig jag vill det eller ej…)

 • Anonym

  Det är bara pengar och alla industrialiserade länder är beroende av varandra så det är ingen fara.  Faller en faller alla.  Som andra sagt kan man lösa problemet på sikt genom att öka tillgången på dollar och därmed urholka skulden.  Europa, Japan och Kina har mycket värre framtidsutsikter.

  • Lars Jonasson

   Varför skulle Europa, Japan och Kina ha värre framtidsutsikter?

   • Anonym

    Därför att Europa inte kan kontrollera sin valuta. Japan befinner sig sedan 20 år i recession och Kina är beroende av att Europa och USA lånar för sin export.

    • Lars Jonasson

     Japan, ja. Det må vara massarbetslöshet i Sydeuropa, men Nordeuropa med Tyskland i spetsen går väl rätt bra? Angående Kina så finns det väl fler potentiella konsumenter i Asien (läs: nyrika indier) än vad det finns i USA?

     • Anonym

      I Sverige har vi massarbetslöshet. Tyskland tappar fart och Finland gick rejält back de senaste månaderna (och ingen ljusning synes än). Indian medelinkomst är $3,400/år och de exporterar huvudsakligen till USA. Så om USA bromar, vem ska köpa då? Det är inte rika människor som handlar – det är många medelinkomsttagare.

     • Anonym

      Euroområdet som helhet har sedan länge haft ett handelsöverskott gentemot omvärlden. Problemet är att alla pengarna hamnar i Tyskland. I princip är det så att Tyskland har ett gigantiskt handelsöverskott (100-200 miljarder Euro per år) medan ALLA ANDRA Euroländer har underskott eller är i några enstaka fall i balans. Just detta faktum ger att Tyskland, som det land som tjänat väldigt mycket på Euron, har en moralisk skyldighet att – på något sätt – säkerställa Eurons framtid. Problemet är väl dock kanske att tysken i gemen nog hellre konverterar till D-mark och uppnå handelsbalans genom att låta D-marken flyta upp 30% eller så.

     • Lars Jonasson

      Felpost

    • Anonym

     Formellt sett kan ”Europa” kontrollera sin valuta lika mycket som USA. Federal Reserve har sitt mandat och ECB har sitt, i varje fall i teorin fristående från politiska nycker. Men självfallet, staten Grekland har mindre möjligheter att påverka Euron än vad ”Europa” kan påverka den.

 • Anonym

  Om man lever över sina tillgångar finns ju några alternativ: man kan gå i konkurs, man kan börja råna bensinmackar. Grekland är satt under konkursförvaltare. USA rånar bensinmackar.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Schysst analogi! :)

 • Anonym

  Givetvis kommer aldrig USA att kunna betala tillbaka, lånekarusellen kommer att fortsätta

  • Anonym

   En karusell går runt. Detta går inte runt. Det är snarare som ett amerikanskt tåg i oändlig nedförsbacke. Eller… oändlig tills långivarna inte har lust att låna ut ytterligare för vansinnesfärden längre. Hur rälsen ser ut efter det, är det intressanta. Räls är dyrt och USA kanske inte har råd att lägga ut rälsen om de inte har några pengar…

 • http://www.google.com john olsson

  Sverige’s kreditkort (per invanare) ar 3 ggr varre an USA. Compared to most European nations USA is doing OK. Check this out; Sweden has a total debt of 3 times USA (per GNP)

  Sweden 282% of its GNP
  USA 101% of its GNP

  http://www.mint.com/blog/trends/the-worlds-biggest-debtor-nations-102011/

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

   that includes swedes’ personal debt, and the reason it isn’t higher for the USA is because people in the US only borrow within the US.

   • Anonym

    Och hur många svenskar lånar inte från de stora svenska bankerna till sina privata skulder? Skulle tro att det är över 90%.

   • http://www.google.com john olsson

    That sounds like a bad excuse for Sweden’s debt. USA har redan gatt igenom sin ”housing bubble” medans Sverige har sin framfor sig.

    • Anonym

     Du får gärna skriva på svenska i en svensk tidning, det imponerar föga numera att man kan svänga sig med lite engelska..

  • Anonym

   Hur är dessa beräkningar gjorda? Enligt SCB hade Sverige en statsskuld på ca 35 % vid slutet av 2010.

  • Anonym

   Det stämmer dock inte, men däremot är Sveriges totala skuldsättning större än den amerikanska. Jag har dock lyckats bli av med källan.

  • Anonym

   Blanda inte bort korten genom att räkna in de multinationella företagens krediter tack. Här talar vi om statens skulder.

  • Anonym

   Blanda inte bort korten genom att räkna in de multinationella företagens krediter tack. Här talar vi om statens skulder.

  • Anonym

   Blanda inte bort korten genom att räkna in de multinationella företagens krediter tack. Här talar vi om statens skulder.

 • Anonym

  ”The conservation of natural resources is the fundamental problem. Unless we solve that problem, it will avail us little to solve all others.” /Theodore Roosevelt

  Så länge som vi har en ohållbar industri och har en ekonomi baserad på tillväxt då vi redan nu överförbrukar de resurser som finns på jorden så är skulder och dess tillhörande kriser en logisk följd, vi måste få en hållbar utveckling istället för en tillväxthets.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

   utan tillväxt kan välfärdsstaten inte existera. Välfärdssamhället bygger på att man kan spendera pengar nu som kommer att vara värda mindre när de väl ska betalas tillbaka. Utan tillväxt blir skulderna inte värda mindre och då fungerar inte samhället. Det är inte bara staten som lånar, så även om det ser ut som det så betalar inte sverige av sina skulder även om statsskulden minskar, så fort en människa tar ett lån och spenderar de pengarna går runt 25% till staten genom moms, och den personliga skulden öker väldigt fort i sverige.

   • Anonym

    Följdfråga; Ok – nu är Sveriges statsskuld relativt mastig och även Sveriges befolkning är privat rätt så skuldsatta.

    Men – hur mycket pengar har Sverige lånat ut i sin tur till andra länder? Hur mycket pengar kan vi i vår tur kräva in? Är det inte lite av en lånekarusell det hela också?

    • Anonym

     Vadå ”vi”? Inte kommer du att få del av de fordringar som bankerna har.

  • Anonym

   Ah, ännu en sån där grönkotte som inte har en aaaning om vad ekonomiskt tillväxt är, men som gärna religiöst tror på domedagen och självspäkning. Att det är bättre att vara fattig.

   Ekonomisk tillväxt är att utnyttja samma resurs allt effektivare. T.ex. används mycket mindre mängd resurser för en jordenruntresa i flyg idag än med ångbåt för 100 år sen. Och för 1000 år sen var det inte ens möjligt för en människa att resa jorden runt. Det finns ingen tänkbar gräns för hur långt vi kan förädla naturresurserna, för det är det ekonomin gör, omvandlar resurserna till för människor allt bättre tillstånd. Den exponentiella tillväxten kommer att vara i evighet i en fri marknadsekonomi. Och om man ändå är orolig för ”resurserna tar slut”, så kan man titta ned mellan benen och påminna sig om att det finns 800’000’000’000 ton naturresurser per individ under fotsulorna.

   Roosevelt är ju komisk att citera. Han var en socialist som fördjupade och förlängde depressionen med sina gigantiska planekonomiska stalinprojekt av alla slag. Så fort han dog och man avreglerade så fick USA sin högsta tillväxt någonsin 1946. Om du tror att ”resurserna tog slut” 1929, så har du lika fel som om du tror att ”resurserna tog slut” 2008. Depressioner orsakas av politikerna och har ingen som helst koppling till förekomsten av några ”resurser”.

   • http://herrborjesson.wordpress.com Börjesson

    Att svänga sig med ett mästrande tonfall samtidigt som man inte ens kan skilja mellan Theodore Roosevelt och Franklin D Roosevelt imponerar inte.

   • Anonym

    Allvarligt talat; Roosevelt  var en socialist? Nu får du väl åndå skärpa dig! Har du så lite tilltro till dina egna argument att du måste ljuga för att få ihop det?
    (Jag syftar på Franklin D, och det tror jag att du också gjorde.) 

    • Anonym

     Oja, FDR var en extrem socialist!
     Koinfiskerade allt ”finansiellt” guld i hela landet. Införde otaliga prisregleringar. Omfattande Stalin-liknande offentliga arbetsprojekt i olönsamma mastodontprojekt som byggandet av den gigantiska Pentagon-byråkratin. Dramatiska skattehöjningar. Hans enorma gåvor i form av vapen, mat, bränsle och hela industriområden till Stalin vittnar också om hans beundran för sin vän och ideologiska själsfrände Joe. Först efter FDR:s död kunde hans repressiva socialistpolitik i huvudsak hävas, och depressionen tog äntligen slut 1946.

     • Anonym

      Din historieskrivning är uppenbart felaktig och tarvar ingen ytterligare kommentar.

 • Anonym

  Cervenka brukar producera briljanta artiklar. Den här gången kan man förmoda att han efter julhelgen fortfarande är påverkad av bryggda alternativt jästa produkter. För frågan (om USA kan ”betala tillbaka”) är en smula korkad.

  USA lider inte brist på vare sig papper eller tryckpressar, och kan således trycka dollarsedlar i obegränsad mängd. Den relevanta frågan är istället vilket värde dollarn får i framtiden. För nog blir det frestande att via ohämmad inflation reducera den amerikanska statsskulden till hanterliga nivåer.

  16 400 miljarder dollar (i statsskuld när 2012 går mot sitt slut) kan låta mycket. Men om ett ägg kostar 1 miljard dollar ser siffrorna mycket trevligare ut.

  Eller hur?!

  • http://www.google.com john olsson

   I have read these doomsday prediction for a year now in Swedish media but since then USDollar is up up up.

   • Anonym

    Yes, it is. But not much. And it will not last.Face it – you spend almost twice as much as revenues, and that can’t go on for ever.

 • Lars Jonasson

  Snabbt? Libyen  har färre invånare än Sverige som i sin tur har färre invånare än New York. Ändå tog det 8 månader för USA att störta Khadaffi med europeisk hjälp.

  Frågan är vad som händer när BRIC-länderna börjar utmana på allvar.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Trots att USA har en militärmaskin av rang så finns det alltid en viss ”lag-time” när det gäller att invadera ett land, särskilt ett land som Libyen, som förmår att bita ifrån. Under tiden som USA sände ett par ”carrier task groups” till de libyska farvattnen så gick CIA in i landet och gav direkt support åt rebellerna. Således är påståendet att USA agerade senfärdigt, i fallet Libyen, helt enkelt inte sant. Timingen var dessutom perfekt med tanke på att svallvågor från den s.k. ”arabiska våren” redan nått de klaner som insåg att de snart skulle få chansen att ta över landet från Khadaffi och hans edsvurna klaner och släktingar.

 • Anonym

  USA är i verkligheten i konkurs, om de inte får fortsätta att låna förlorar alla långivare astronomiska summor, alla sitter i rävsaxen,går inte att låna sig ur ett underskott,  3,5 miljarder om dagen i underskott betyder att USA:s ca 100 miljoner löntagare får pynta upp ca 13000 dollar år mer bara för att underskottet inte ska växa, amerikanarna tycker inte att det är häftigt att betala skatt

  • Leif Björk

   Så det finns bara en lösning på problemet ?. Fortsätt trycka nya pengar ??

   • Anonym

    Dessvärre ser det faktiskt så hysteriskt ut. Man fortsätter ösa båten trots att den sedan länge nått botten på sjön.

  • Anonym

   Det känns som det är för sent att börja reparera det hela nu. Nu är det låtsas-obligationer som inte är värda pappret de är skrivna på som slängs ut för ytterligare lån. Det måste BRIC-länderna veta. Men samtidigt, om inte USA får sina lån, går de under. Då förlorar exportländerna en av sina största marknader. Och då går hela världsekonomin ned i spagat.

   Om någon skulle satt ned foten redan när denna lånekalabalik inleddes (och det inte bara i USA), skulle situationen ha varit en annan. Nu är det ju snarare att USA likt en heroinist blivit totalt beroende av lånen. Utan lån går de under.

   • http://www.google.com john olsson

    Har i USA ar business people mer oroade for EU ”ga under”. Vi vet att USA klarar av det har liksom alla andra annu varre kriser sista 250 aren. Det galler bara att kongressen slutar sitt politiska game.

 • http://www.facebook.com/people/Rolf-Viber/100002063231602 Rolf Viber

  Cervenka ställer den stora frågan för år 2012, vad kommer att hända i väldsekonomin?
  För att se in  i kristallkulan så  behövs det en del förkunskaper. Vad vi ser idag ske är att multilaterala organisationer som IMF börjar mer och mer efterfrågas av de globala aktörerna.Dvs att BRICKS-länderna vill ha ett multilateralt samabete med de andra stora ekonomierna.USA.s ekonomiska balansgång kommer att tvinga USA att lämna sin bilaterala utrikespolitik och istället satsa på multilaterala lösningar. Det är kanske USA;s tur nästa gång och förhandla med IMF? Vi kan också se att FN:s klimatmöte gav hopp om multilateralt samarbete. Vi ser hur Asien söker sin nya  roll i det globala samarbetet där Kina Japan och S.Korea vill knyta sina länder tätare till varandra. Jag tror på en bred och robust uppgång för ett mera multilateralt samarbete där FN återigen hamnar i fokus. USA och Kina har klart och tydligt sinalerat detta.

 • Anonym

  Enligt Maya-kalendern tar kalaset slut i december 2012, så det finns ingen anledning att inte låna på.
  Någon återbetalning kommer inte att krävas och det är mycket trevligare att gå under med flaggan i topp.

  Visar det sig att Maya trots allt hade fel, är det bara att hänvisa till ”kalkyler på goda grunder” som andra misslyckade ekonomiska talespersoner. Vem vet, det kanske rent av räcker till ett Nobelpris?

 • Anonym

  Usa har världen som gisslan. Ingen vågar ifrågasätta USA:s betalningsvilja. Det får helt enkelt för stora konsekvenser.

  Medelhavsländerna har EU som gisslan. EU kan inte sluta låna till dessa länder pga konsekvenserna det får. Även om det på papperet ser ut som EU bestämmer så tas de verkliga besluten på medelhavsländernas villkor. 

  • http://www.google.com john olsson

   USA ar i alla fall varldens mest populara land enligt internationell pollundersokning. 

   • Anonym

    Vilket bra argument :) Och helt ovidkommande dessutom, ingen har ifrågasatt USA:s popularitet, utan det är dess likviditet som vi diskuterar. Du verkar ha spenderat för lång tid på andra sidan Atlanten. Här är inte allt en popularitetstävling – är du en skuldsatt, arbetslös analfabet, så ÄR du en loser, även om du en gång var ”prom king”.

 • http://twitter.com/Nissilen Nissi L

  Såvitt jag vet har alla ekonomiska kriser, orsakade av underskott i statsbudgetar, lösts med inflationsbrasor de senaste 500 åren.
  Jag (och troligen) flertalet andra som inte har betalt av arbetsgivaren för att säga lugnande ”officiella halvlögner”) tar därför för givet att inflationsbrasor även blir enda möjliga lösningen i Europa och USA.

  Men en lösning med inflationsbrasor är också en EKONOMISK KATASTROF som drabbar de svagaste i våra samhällen långt mer än de rika och resursstarka (som likt mig själv redan idag börjat planera för), dvs: Hur rida ut en kommande INFLATIONSSTORM under perioden 2014 – 2018?

  Inflation innebär att sänkt levnadsstandard för massorna (med nuvarande underskott KRAFTIGT SÄNKT standard) och de som redan idag lever på marginalen, hamnar då långt under ”hoppets  nivå”. Detta i sin tur kan starta revolutioner, upplopp etc, och så är den ekonomiska krisen självförverkligande.

  Grekland är bara introduktionen till början av början. År 2018 är USA i samma situation som Grekland före senaste nödhjälpen, sett som statsskuld relativt bruttonationalprodukt, och de amerikanska väljarna kommer (med största sannolikhet) likt grekerna förhindra alla möjligheter till lämpliga motåtgärder i USA genom sina röster i demokratiska val. Till dess det är abgsolut för sent göra något, som i Grekland.

  • Anonym

   Grekland har inget inflationsproblem, det är precis tvärt om i deras fall. 

 • Anonym

  Kanske dom får rätt?

  Har för mej att dom inte kunde räkna längre än till 2012…och då bestämde sig för att då tar världen slut. Inte helt säker dock.

  • Leif Björk

   Vansinnet kommer att fortsätta. Skuldberget skjuts på framtiden. Lev nu, låt någon annan ta ansvaret. 

   • Anonym

    Stämmer!

    Allt fortsätter i den trygga vetskapen om att en majoritet av länder aldrig kommer att acceptera att USA ifrågasätts.

    Tills något utomordentligt drastiskt inträffar. Men där är vi inte än.

    • http://www.google.com john olsson

     Majoriteten av lander har all anledning uppskatta USA. Ta bara Europa som exempel. Utan USA hade Europa nu varit under Tyskland eller Sovjet.

     • Anonym

      Larvpotta. Andra världskriget avgjordes i Europa och i Sovjet. USA kom in så sent det gick.

     • http://www.google.com john olsson

      Ja Sovjet gjorde sitt for att sedan ockupera halva Europa och hota ta over resten av Europa. Tack vare USA befriades detta hot i Kalla Kriget och Sovjet kollapsade.  

     • Anonym

      Det är däremot inte sant. USA började anpassa landets samtliga produktion för krig ganska så tidigt och innan man förklarade krig så försåg man många länder med resurser för att kunna stå emot tyskarna. Tex så ”pumpade” de in resurser i Sovjet (mat, vapen, ammunition, olja etc.).

      När de sedan gick själva in i kriget så hade man insett att det gick inte räckte med att ”pumpa” in resurser i andra länder, exempelvis Stor Britannien hade efter halva kriget knappt några piloter kvar åt sina plan och Sovjet höll på att förlora kriget trots alla resurser. Över 300 000 amerikarner hade dött mot slutet av kriget, ett krig som egentligen inte ”tillhörde” dem.

     • Anonym

      Skulle snarare säga att utan USA hade Europa varit under Sovjet. Tyskland var ute ur bilden redan den dag de var dumma nog att anfalla ryssarna.

   • Anonym

    Stämmer!

    Allt fortsätter i den trygga vetskapen om att en majoritet av länder aldrig kommer att acceptera att USA ifrågasätts.

    Tills något utomordentligt drastiskt inträffar. Men där är vi inte än.

  • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

   21 Dec 2012 tar tiden slut enligt Mayas kalender!

   Det ser ju inte så där helt otroligt ut, att profetian besannas! 

   • http://www.google.com john olsson

    Vet inte vem Maya ar, men enligt Bibelns profetior ser det ut som vi narmar oss Jesus aterkomst till Jorden.

 • Anonym

  Men hur stor är de svenska hushållens lånemassa då? Jag vet att den ökar hela tiden men hur stor är den. Tacksam för svar. Och inget per BNP eller per Capita eller nåt sånt, utan totalen.

 • Anonym
 • eric anderson

  Underskotten kan ju hänföras till engångseffekter i form av militära operationer. Med andra ord skulle de kunna få bort största delen av underskotten över natten på bekostnad av AFG och IRAKs säkerhet. Att de sedan låter underskotten skena inom infrastrukturssatsningar etc inom USA är ju även det engångseffekter för att stävja nedgången. Man ska även komma ihåg att det finns mycket utrymme för att höja skatterna vilket absolut inte finns i Europa…

  Förståsigpåare som Cervenka tycker om att blåsa upp problem till massiva domedagsprofetior. Personligen anser jag att hans analys i detta ämne är mycket undermålig och helt utan saklighet. Ingenting nämns om eventuella lösningar eller det faktum att det deras tio åring handlas till 2%, jag har svårt att tro att Cervenka vet något som inte marknaden vet…

  • http://twitter.com/Nissilen Nissi L

   USAs problem är inte större än att, underskottet kan lösas med att införa europeisk moms (20-25%) på all konsumtion. 

   Låter alltså lätt att lösa! 

   Fram till dess man börjara analysera konsekvenserna i USA av att införa en sådan moms på efterfrågan, sysselssättning, övriga skatter etc  –  och inte minst amerikaners inställning till vad som är ”fair” fördelning av de ekonomiska bördorna (de redan svaga och utsatta drabbas hårdast av dessa skatter)

   • eric anderson

    Precis det jag menar, landet har nästan lika stort BNP som hela Europa, beloppen är svindlande men i sammanhanget helt normala. Problemet att belysa är ju snarare att politikerna inte kan enas vilket undergräver demokratin. Alltså är problemet i USA även det ett politiskt problem snarare än ett ekonomiskt problem.

   • Anonym

    USA:s federala nivå ska jämföras med EU. Vore det en ”lösning” för Europa om EU införde en moms på 25% utöver den nationella moms som finns här och där i delstaterna?

    Politikerna strävar alltid mot statskonkursens rand. Tar de in högre skatter, så ökar de bara skulderna till den nya kreditgräns som de högre intäkterna möjliggör. F.ö. har politikerna redan satt skatterna så höga att de maximerar intäkterna. Högre skattesatser skulle snabbt leda till mindre skatteintäkter, eftersom folk helt enkelt slutar med att producera saker när de bestraffas för det.

    Politikerna har slagit i skattetak och skuldtak. Återstår bara inflationsstaket tills hyperinflation gör att folk helt upphör att använda pengar!

  • Anonym

   Nej, det är inte engångseffekter som blåser upp USA:s statsskuld. Nog för att militären bidrar men den massiva tillväxten i offentliga utgifter under Obama kommer beror på kraftigt utökade välfärdssystem och allt större offentlig sektor. Det är helt rätt att skatterna går att höja i USA (tills man når 100% är det alltid möjligt). Men det som historiskt gett USA framgång är inte höga skatter och välfärd utan begränsad offentlighet och därav låga skatter. 
   Obama står bakom den kraftigaste tillväxten i offentliga utgifter sedan WW2. Ingen president har spenderat lika galet – och fått så lite tillbaka – som han. Men USA kan dock ”rädda” sig själv undan den börda hans socialliberala dårskap lett till: tryck mer pengar. FED låter pressarna rulla kontinuerligt och det är bara att öka takten. Man förvandlar det egna folkets besparingar till noll och intet men skuldbördan faller fort. Men vad gör det? Vad skall man med tillgångar till när man har massiva bidragssystem och kravlös offentlig anställning.

   • eric anderson

    Jo du har rätt i att hans regering har spenderat mest av alla. Men då räknas det in extrema konjunkturssatsningar. Konjunkturssatsningar, bankräddningar, GM stöd bör räknas som engångseffekter och inget annat. De skenande socialaavgifterna i form av medicaid och mediccare kommer skapa problem men i dagsläget kostar det mindre än försvarsutgifterna och därmed anser jag fortfarande att underskottet kan lösas genom att de skär i försvarsutgifterna och samtidigt stoppar staternas skenande sociala utgifter. om det fortfarande saknas pengar kan de enkelt höja skatten för löntagarna. Stirra dig inte blind på procentsatser, avdragsmöjligheterna är enorma i USA speciellt för företag!

    Att sedan blanda in Fed är helt fel, de har ingenting med politikerna att göra, inte ens upplåningen. Feds jobb är USAs banker inget annat.Obamas adm. Har låtit offentliganställdaas löner skena på fem år har de höjts med 30 40% alltifrån mekaniker till jurister (lös USA today gårdagens nummer) det behövs en ny Reagan som kan ta tag i problemen. En marknadsliberal som slutar slösa bort pengar i konjunktursåtgärder och istället stimulerar genom att minska det offentliga! Men tyvärr finns det ingen rep. som är bättre än Obama i dagsläget, men det kommer komm samma mina ord! USA kommer gå igneom krisen som ett effektivare samhälle som lär sig av forna misstag. I europa gör man om samma misstag om och om igen.

    med andra ord håller jag med dig, 

    • Anonym

     Tyvärr så är medicare dyrare än militären. Du bör kolla upp ”Ron Paul” som en gång i tiden var med i ”Libertarian Party”. Han är Republikan och helt klart den mest jordnära av alla presidentkandidater.
     http://www.youtube.com/watch?v=VMUZIVYuluc

 • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

  Japan lånar mer än en hundring för varje 100 lapp dom spenderar”

  Det ni!!!!

 • Anonym

  USA betalar inte tillbaka förutom med våld (under specifika omständigheter). Det är bara andra länder som är skyldiga att betala igen till USA. Det har historien lärt oss

  • Anonym

   Vilket land förutom Finland har någonsin betalat tillbaka sina skulder till USA? Vilka skulder är det USA betalat tillbaka med våld?

   • Anonym

    År 1999 uppgick sydamerikas samlade skulder (från amerikanska banker) till 700 miljarder dollar. Mellan 1982 och 1996 hade 740 miljarder betalats igen till nämnda banker. Ett typiskt amerikanskt tillvägagångssätt för att se till att dessa pengar fortsätter rulla in är att stötta sittande diktator med vapen alternativt stötta en rebellgrupp som störtar den demokratiskt valda regeringen. Även om det sker på befolkningens bekostnad i form av t.ex.
    naturresurser som säljs till amerikanska företag (situationen som höll
    på att uppstå i Bolivia när deras vatten skulle säljas) ska pengarna in till varje pris.

    Lite filosofiskt kan man säga att USAs skuld till befolkningarna i latinamerika historiskt sett betalats igen med amerikanska militära ingripanden alternativt stöttade diktatorer med ett öga för hur man våldsamt slår ner en upprorisk befolkning (givetvis med vapen finansierade och sålda av USA).

  • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

   USA hade ungefär lika stort budgetunderskott efter 2:a världskrigets slut!Detta underskott skaffade dom sig för att rädda oss från Kommunism, nazism och fascism!

   Tack USA för er hjälp, och att ni lät era unga män dö på Europas jord för vår frihet!

   Dom betalade bort sitt underskott, och har skaffat sig nya igen.

   Troligen kommer dom kunna betala detta underskott också, om inte nu Euron drar hela världen ned i ett svart hål och släcker lyset?

   • Anonym

    USA gick in i WW2 först efter Pearl Harbour av strikt egoistiska anledningar. Innan vägrade de trots Churchills envisa vädjanden.

  • Anonym

   USA betalar alltid tillbaka sina lån med pengar plus ränta, dessutom betalar de bidrag som marshallhjälpen. Som om inte det vore nog befriar de land efter land från diktatur, Europa från Hitler under andra världskriget och andra halvan av Europa befriade Reagan utan att spilla en dropp blod i och med kalla kriget som fick Sovjet på fall, sedan Bosnien, Irak, Afghanistan, Libyen osv. USA är det mest generösa landet i hela världen. Jmf Sveriges neutralitetspolitik.

   • Anonym

    Jag väntar med spänning på att de ska befria Saudi-Arabien.

    • Anonym

     Det är Iran Nordkorea osv som står på tur, men ställ dig du i kön. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

   • Anonym

    Jag antar att du är ironisk?

    • Anonym

     Nej USA besegrade först Tyskland, sedan Sovjetunionen och nyligen Milosevic. Det är alltså tack vare USA som i princip hela Europa nu är demokratiskt förutom Ryssland.

     • Anonym

      Det var nu inte USA som gjorde det utan det ryska folket samtidigt utsatt för Sovjetisk terror med Stalin som diktator.

     • Anonym

      Det ryska folket kämpade bara för att införa en annan diktatur och lyckades under några årtionden också med det i halva Europa. USA var de som hela tiden krigade för demokrati och vann först halva och till slut hela Europa. Det demokratiska Europa har USA att tacka för allt.

     • Anonym

      Så du menar att alla ryssar var Stalinister?

     • Anonym

      Jag menar att det ryska folket krigade på Stalins sida under andra världskriget.

     • Anonym

      Det ryska folkets val var alltså att att bli skjutna av Stalins hantlangare eller bli skjutna av Hitlers dito. Tycker du att de skulle ha krigat på Hitlers sida?

     • Anonym

      De krigade på både Hitlers och Stalins sida i och med Molotov–Ribbentrop-pakten. Förfärligt är bara förnamnet.

     • Anonym

      Nu blandar du allt bort korten lite, va?

 • http://twitter.com/Collisch Col

  Känns som endast Ron Paul kan få USA på rätt spår igen. Annars lär man fortsätta på sin väg med interventions politik, krigföring och ständigt ökande budgetunderskott.

  • Anonym

   Amen.

   Jo, han är det beska piller som USA behöver för att ha någon chans överhuvudtaget att vända över på rätt köl.

  • http://twitter.com/celer1ty celerity

   Ännu ett ”Ron Paul 2012″ inlägg… när ska ni förstå att gamlingen för en pseudoekonomisk politik som saknar all verklighetsanknytning? Införande av guldmyntfot leder till deflation och hög arbetslöshet. Om Fed avskaffas försvinner all möjlighet att agera ”lender of last resort”. Att förbjuda kreditpengar är samma sak som att förbjuda modern bankverksamhet. Ron Paul är ingen annan än Sarah Palin i kostym.

   • http://twitter.com/Collisch Col

    Du menar FEDs möjlighet att stjäla pengar från befolkningen genom inflation? FEDs sätt att flytta skattepengar till finansiella institut som är too big to fail? FEDs förstörande av värde för de som sparar?Deflation är för övrigt betydligt bättre än stagflation om du frågar mig. Har du varit i Japan? Tycker du att de har det så hemskt där trots 20 års deflation?   
     

    • http://twitter.com/celer1ty celerity

     Stjäla pengar genom inflation? Inflationsskatten är löjligt liten (c:a 0,1% av BNP). Om du menar de pengar som Fed lånat kreditinstitut i samband med finanskrisen har de flesta betalat tillbaka. Det roliga är att Feds utlåningsverksamhet har gett avkastning på 70 miljarder dollar (som återvänt till skattebetalarna). Och stagflation? Haha, i princip alla prognoser visar på exakt det motsatta. Det är bra att du har koll! 

     • http://twitter.com/Collisch Col

      Ja om man utökar penningmängden så får man inflation > urholkar värdet på sparade pengar> En definition på stöld. Ge mig en siffra på FEDs utökande balansräkning sen 2008. Har penningmängden ökat eller minskat?
      Betalt tillbaka? AIG och framför allt Freddie & Fanny kostar fortfarande pengar. Deflation sen 2008? Säg en råvara som gått ner prissatt i dollar sen 2008. T.o.m FED (Bernanke senast) själva säger att inflationstrycket är stort. Men ange en källa på en av alla dessa prognoser då..   
      Skrattade gott åt din term ”inflationsskatten” men keep going!

     • http://twitter.com/celer1ty celerity

      Sluta hitta på nonsens. Penningmängden har inte ökat. Monetära basen, som du antagligen menar, har expanderat i alla länder sedan 2008, inklusive Sverige. Här är siffror på att Fed överfört 79 miljarder dollar till staten: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/other/20110322a.htm 

      Och ja, både USA och Europa upplevde deflation under 2008/2009. Glömt redan? Ett sätt att prognosera inflation är genom nominella löneändringar http://research.stlouisfed.org/fredgraph.png?g=454. Det är allmänt känt att det är svårt att skapa inflation i en deprimerad ekonomi när priset på arbete lågt.

   • Anonym

    ”pseudoekonomisk politik som saknar all verklighetsanknytning”

    Jahadu, konstigt att just den ekonomin fungerade alldeles utmärkt innan banditerna startade företaget ”Federal Reserve” som är hela grunden till eländet vi nu ser.

    • Anonym

     Jaså, det gjorde den? Under perioden 1880-1930 förekom det fler och allvarligare bankkriser än vi upplevt sett sedan dess. Just det faktum att guldmyntfoten är så inflexibel och beroende av tillgången av guld var det bärande skälet till att den avskaffades.

   • Anonym

    ”…modern bankverksamhet…”. Hahahahahahahahahahahahaha! Hhihihihi-hahahahahahahahahahahahahahahaha!

    Hahahahahahahahahahaha!

    Ooooh, hehehe, hahahahahaha. Åh, herregud.

 • Anonym

  Inte ens Ron Paul kan återskapa det som byggt upp USA och den övriga civiliserade världen – den billiga oljan.
  Vi lever i ett mega och mastodont samhälle som sugit upp energi lagrad under marken i miljontals år. Den energins avtryck ovan mark är det vi idag ser med våra ögon.
  För att underhålla detta som är konstruerat för att ständigt växa krävs en ständig ökning av den energi som oljan utgör – praktisk, lagringsbar, flyttbar, behåller sitt energiinnehåll i det oändliga – och har varit billig.
  Problemet är att oljeproduktionshastigheten inte längre ökar på tidsaxeln utan legat still på en platå sedan år 2005, vilket fått till följd att oljepriset stigit kraftigt sedan dess.
  Den tillväxt man räknade med för flera årtionden sedan som skulle möjliggöra återbetalning av skulder, har på grund av det stigande oljepriset uteblivit. Man kan utgå från att detta läge är permanent.
  Civilisationen i sin nuvarande form kan inte överleva utan den billiga och energirika oljan. Det blir i någon annan form efter de förutsättningar framtiden kommer att erbjuda.
  Att i nuläget vräka pengar över ett system som har överlevt sig själv bara försenar formgivningen av det nya samhället som väntar att födas fram av nytänkande unga individer.

 • http://pulse.yahoo.com/_N5DPIOILSM3NU3UXYKQVBFPVBM Rickard

  Nu sitter väl juden och hånskrattar år den dumma vita rasen de har lurat genom århundraden med sin sluga agenda.

  • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

   Jag tror att det är Muslimen som sitter och skrattar åt vår demokrati!

   Den använder dom som verktyg för att införa diktatur, som Hitler gjorde!

  • Anonym

   Nazistsvin

 • Sputniq

  Kommer bli minst sagt intressant när pengarna verkligen tar slut och de har skulder på 18 000 miljarder doller.

  • Anonym

    Pengarna kommer inte att ta slut.

   • Anonym

    Nej, inte så länge det finns färg och papper till sedelpressen.

    • Anonym

     Pengar och sedlar är inte samma sak.

 • Anonym

  Jättebra att någon ekonomijournalist riktar strålkastarljuset igen på Obamas USA, och samtidigt kommer ihåg att hela kalabaliken började där, i somras, med Obamas kroniska lånebehov, kryddat med lite akut skrik om att alla statsanställda kommer att bli utan lön, och en internationell indignation över de republikanska kongressmännen som inte ville släppa iväg dessa futtiga miljarder…

  Till detta skall vi bara tillägga ett enda or: VALFLÄSK (det är ju detta dessa hundratals miljarder behövs…)

  • Anonym

   Nu började väl inte krisen 2011 utan snarare 2008, ett arv från Bush.

   • Anonym

    Jag skrev ”kalabaliken”… vilken började visst i somras, Obama ville få loss 2.000 miljarder till valfläsk…

    Angående din teori om att allt ont skedde under Bush’ 8 år… läs artikeln: (den under lång tid ackumulerade) statsskulden ökade med 42 % under Obama (=3 år)…

    Är det inte hög tid att sluta skylla allting på Bush…?!

   • Anonym

    Krisen började under 2007-2008, men har knappast åtgärdats under Obamas presidentskap, tvärtom. Istället har han kraftigt ökat på det federala underskottet med sina sociala program.

 • Anonym

  Skönt perspektiv som erbjuds i Bloggen, skrämmande siffror.

 • Anonym

  What happened to the Greatest Nation on Earth? And the American Dream? Maybe there is something fundamentally wrong with the American Way? What is the problem with huge cars, McDonalds, CocaCola and Disney? Isn’t that the meaning of life? Isn’t more money than you need the kind of happiness we are all looking for? Wasn’t the planet created for man to exploit for his enjoyment and dominion over all species?
  Well, although the US plays a major role in this tragic human farce most of us are pitifully the same. The question is for how much longer this will go on…?

  • http://www.google.com john olsson

    The Greatest Nation on Earth is still here, but the American Dream is shaken a little. But there is a silver lining: Housing is cheap for buyers, living cost is low (compared to most European countries), stock market is best in the world and taxes are low. And where I am now the weather is great.
    

 • http://john-magic.myopenid.com/ John

  Samtidigt tjänade landet (inte staten) 15.000 miljarder dollar. Så det finns lite att skatta på om man vill. Det enda dom behöver göra är att stabilisera utgifterna så att dom inte ökar nåt mer, höja skatten en aning och vänta på att tillväxten löser problemet.

  • Fredrik Jönsson

   Försök få igenom det politiskt.

  • Anonym

   Höja skatten och vänta på tillväxten? Då får de vänta i 200år, eller:-)

 • Anonym

  Oj, det var en ny vinkel. Annars brukar det ju heta i svensk media att ”republikanerna vägrar att kompromissa” när Obama vill lösa skuldkrisen med att skuldsätta framtida amerikanska generationer ännu mera.

  • Fredrik Jönsson

   Jag trodde att Obama primärt var ute efter att lösa skuldkrisen med att höja skatterna, vilket de konservativa motsätter sig. Återstår att skära ytterligare i de offentliga utgifterna. Ja, inte på försvaret då, för det vill ju inte de konservativa. Och inte på ”homeland security”. Sedan är det väl inte så mycket mer som kostar på statlig nivå i USA utöver pensioner. Sänka dem, nja, tror inte det. Vilka alternativ har man då kvar?

   • Anonym

    Nu låter det mer bekant.

   • http://www.google.com john olsson

    Du vet tydligen ingenting om USAs offentliga utgifter. Har ar en lista som du sakerligen inte ens orkar lasa.  http://funding-programs.idilogic.aidpage.com/ 

    List of US Federal Government Funding Programs
    Total Funding:$1,974,042,215,000 Funding Programs:1607

 • http://twitter.com/celer1ty celerity

  Ännu mer nonsens från Cervenka. Låt oss först konstatera att Greklands BNP är drygt 2% av USAs. Grekland lånar inte i sin egen valuta och har ingen centralbank som kan köpa statsskulden (om man inte räknar ECBs ”sterilisering”). Budgetunderskottet och arbetslösheten är lägre i USA än i Grekland. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationen är 2% gentemot Greklands 30%. 

  Låg tillväxt och dåligt handelsflöde leder till ökat sparande som pressar ner räntan på statsobligationerna. Nästan alla länder i Väst kommer vara skuldsatta när krisen är över. Att jämföra USA med Grekland är absurt – det handlar inte om skulder utan om förmågan att betala tillbaka. Med Cervenkas logik hade Japan med sin skuld på 200% redan gått under p.g.a spekulationsattacker. 

 • Nebbiolo71

  Många verkar ha svårt att se elefanten i rummet. Sedan början av finanskrisen har den rikaste procenten ökat sin förmögenhet m ett antal biljoner dollar (trillions på utrikiska). En liten engångsskatt på enkom ökningen skulle trolla bort en stor del av statsskulden och göra den mer hanterlig. Återställa skattenivåer till pre-Bush skulle med nuvarande offentliga åtagande sätta budgeten i balans. Dra hem mer trupper skulle frigöra resurser för förfallen infrastruktur, sätta folk i arbete och åter få fart på ekonomin.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

  Och trots detta har vi på nått sätt fått en skuldsättningsgrad gentemot omvärlden på 300% av BNP trots att statens skuldsättning är på 40%. det är naturligtvis främst banker som lånat utländska pengar.

  • http://www.google.com john olsson

   There you go! 
    

  • Anonym

   Detta beror på Sveriges stora utrikeshandel. Skogsföretagen t.ex. exporterar i dollar och finansierar sig i dollar. Skogen är på sätt och vis Sveriges olja. Beträffande bankernas inlåning kan nämnas att Nordea bedriver större verksamhet utanför Sverige än inom Sverige, vilket torde ha sin betydelse i sammanhanget.

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

    jag skrev dessa som kommentarer på ett annat inlägg. förstår inte varför de står på det här sättet…

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

  USA lånar i dollar, amerikanska banker lånar i dollar, amerikaner lånar i dollar. DOMESTIC LOANS. Sveriges höga siffra orsakas av att även svenska banker lånar i DOLLAR. Den där fina tabellen visar utlansskulder, och eftersom USA saknar anledning att låna i utländsk valuta är den lägre.

 • ulf h

  Frågan om USA kommer   kunna betala sin skuld, kanske skulle lyda: TänkerUSA överhuvud taget  betala tillbaka?

 • Anonym

  InsändarCervenka är igång igen ser jag. Skriver argt om mycket men väldigt lite fakta. Jaja, jag hade inte gjort det bättre själv. Men just därför låter jag bli.

 • http://www.facebook.com/people/Marie-Ericsson/1786696450 Marie Ericsson

  En annan fråga man skulle kunna ställa till de som styr USA: är extremt låga skatter för alla inklusive medelklassen verkligen förenligt med ett militärt imperium med tusen militärbaser världen över och minst fem (öppna och dolda) pågående krig i Mellanöstern och Asien?

  • Anonym

   Så länge långivare är villiga att finansiera krigen till två procents ränta är det nog det.

 • http://www.presidentofgalaxy.com dln

  Finns inget alternativ på kort sikt så länge som dollarn är den enda reservvalutan och eftersom man handlar olja och råvaror i. Det är väl egentligen bara två filurer som har försökt minska dollarberoendet och det är Khadaffi med guld dinaren och Saddam Hussein som ville sälja olja i euro innan krigen satte igång. Frågan är väl vad som händer när kinesiska valutan Yuanen släpps fri. Redan nu verkar Japanska valutan knyts till den valutan  och det pågår troligtvis liknande avtal med BASIC länder. Tydligen har Japan gjort liknande avtal med Indien.

 • Anonym

  Jag är lite nyfiken på vilka USA kommer att skylla på när/om det slutligen brakar ihop. För det är tydligen aldrig ens eget fel att man inte kan klara ekonomin.

  • http://www.google.com john olsson

   denna kommentar kom fel

   • Anonym

    Nåja, vi svenskar jobbade oss ur den stora statsskuld vi hade för nåt decennium sedan. Utan bidrag !
    Apropå EU skulle det nog vara fungera bättre om ”delstaterna” hade en någorlunda gemensam ekonomisk politik. Ett måste om man ska dela samma valuta.
    För övrigt finns en väldigt dålig svensk tradition . Det är att vi är världsmästare i att avsky vårt eget land istället för att jobba på att göra det bättre. Eller hur John ?

    • Anonym

     Och det resulterade i att vi tappade stora delar av den gemensamma välfärden, till ingen uppenbar nytta för någon. Hade man investerat tidigare hade vi inte haft den stora arbetslösheten som vi har idag. Detta är klart och tydligt Göran Persson och S ansvar, som förde den nyliberala politik som bygger på att endast genom nedskärningar kan man återkomma till högkonjunktur. Sverige återkom till högkonjuktur trots denna politik genom att utlandet köpte våra varor. Men arbetslösheten bet sig fast, och hundratusentals människor får betala priset för att makthavarna har vridit tillbaka klockan till 1930-talets ekomiska system, med de risker det innebär.

 • Johan Retsler

  Betala tillbaka? Det är det inget land som planerar att göra, inte duktiga Sverige heller. Överallt gäller samma sak: man inflaterar. Löntagarna kan kompenseras via lönerörelsen varje år. Värre är det för arbetslösa och pensionärer. Ungdomar stretar på, konsumerar för mycket och det lilla de sparar räcker inte långt.

  Som tur är för socialt lugn och nationell stabilitet så har ungdomar och arbetslösa ännu ej i större antal tagit till gatorna för att hota sig till de fördelar de går miste om, till följd av systemet. Folk begriper för lite och det är nog tur det. Men en vacker dag kan det börja bli alltför uppenbart alltihop och då kan det braka loss. Typ Återta Gatorna men sju resor värre därför att människor har blivit utfattiga, hungriga och är desperata. Men vi kanske får u-landsbistånd då från Indien och Stockholms vänort Calcutta.

  • Anonym

   Jasså, problemen ska lösas med inflation. Hur hög har din lönekökning varit i % de senaste åren?

 • Abbas Al-Hawasi

  Jag tror att EU får koppla sig ur den dåliga amerikanska ekonomin innan det blir ingen återvänd.
  EU får inte lyssna på vad USA önskar i världen och EU får har sitt eget sätt och policy.  

  • http://www.google.com john olsson

   EU may not even exist a few years from now.  
    

   • Abbas Al-Hawasi

    Ja, i fall EU fortsätter och följa USA, jag håller med.

    • http://www.google.com john olsson

     Hela varlden foljer USA. 
      

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001549100815 Henrik Björlin
 • Anonym

  Andreas, varför ska du sprida rädsla med osakliga argument?

  Amerikanerna lånar inte nästan 40 kronor för varje hundralapp de spenderar.
  Din kalkyl visar att den amerikanska staten lånar nästan 40 kronor (36
  för att vara exakt) för varje hundralapp den spenderar. Det är en viss
  skillnad.

  Vad har framtida kostnader för sjuk- och socialförsäkringssystemen med
  saken att göra?

  På vilket sätt är detta siffror som får Grekland att framstå som ett
  ekonomiskt mönsterland? Gör gärna en jämförelse, vilken som helst. Om du ska jämföra
  absoluta tal så tänk på att USAs BNP är 50 gånger större än Greklands.

  Slutligen, det var inte i höstas som krisen i
  Grekland startade, Grekland fick sina första nödlån under 2010.

  • Anonym

   Är arrogans ditt mellannamn?

  • Anonym

   Att ha ett reellt (federalt) budgetunderskott på extrema 40% är väl ganska väsentligt, eller?
   (Hur stort är Greklands?)
   Och att Medicare och SSI är ohållbara ”Ponzi schemes” som kommar att skapa enorma problem för USAs statsfinanser är naturligtvis helt relevant i sammanhanget.

   Vad Cervenka inte säger rent ut, men säkert inser, är att Obama och hans kongresskompisar, ivrigt påhejade av Watt St, agerar helt utan sunt förnuft, helt oansvarigt, och moraliskt kriminellt.
    

   • Anonym

     

    Hur relevant och
    vanligt är det att skriva budgetunderskottet som procent av budgeten? Folk ser
    procentsiffran och tycker den är hög, för ungefär 5% är vanligt tror man… Ska vi
    jämföra de siffror som är av vikt så har USA ett underskott på ca 10% av
    BNP och för Grekland låg den på ca 16% av BNP 2009, vilket man dock fått ner till
    ca 10% nu enbart pga att man helt enkelt inte längre har pengar att spendera,
    och de lån Grekland får kommer med hårda krav.

    Medicare är dyrt,
    men det är en löpande utgift som alla andra, och något man kan dra ner på om
    det behövs. Så jag förstår ännu inte varför detta målas upp som ”enorma problem”.
    Ni verkar ha lyssnat för mycket på republikanerna.

    Något som är mer
    relevant är att USA:s del i Irakkriget precis avslutats, något som kommer
    minska statens utgifter.

    Även om USA:s
    ekonomi på alla sätt är obalanserad, så har de mycket långt kvar till Grekland.
    Och USA:s stora underskott beror till största delen på oviljan att höja skatter.
    USA skulle relativt enkelt kunna dra in mycket av pengarna som behövs för att
    balansera budgeten genom skattehöjningar, en metod som inte längre fungerar i
    Grekland.

  • Anonym

   Det känns mer som du läst krönikan som fan läser bibeln. Som man brukar säga…

   • Anonym

    Jag tycker att Andreas läser det finansiella läget i USA som fan läser bibeln. Varför ska man måla upp en så svart bild av läget, och basera argumentationen på irrelevanta jämförelser…

 • Anonym

  År 2000 hade USA överskott i finanserna, vad hände sedan dess?
  (i ordning på hur mycket de bidragit till skulden)
  1. Fet arbetslöshet från och med 2008 vilket leder till färre skatteintäkter. 
  2. Bush-skattesänkningarna. 
  3. Irak- & Afghanistan-krigen.

  Både Vita huset och Federal Reserv implementerar just nu vad de anser var lärdomen av 1930-talet: Grips inte av panik för att skulden sticker i väg till skyarna. Att ha 1 T$ i underskott kan också ses som att _stimulera_ ekonomin med 1 T$ per år vilket antagligen behövs för att undvika en repris av 1930-talet.

  Så hur resonerar Vita Huset om att lösa problemet?
  1. Skär vi ner för mycket nu ökar arbetslösheten och vi får in ännu färre skatter.
  2. Avvakta med att dra till baka Bush-skattesänkningarna tills ekonomin ser lite ljusare ut och efter valet 2012.
  3. Medan vi väntar på detta drar vi ner på Irak- och Afghanistan-krigen.
  4. USA kan alltid betala tillbaka skulden eftersom vi _äger_ sedelpressen. Så det kommer ner till inflation och just nu skulle det vara bra med lite inflation då Amerikansk export skulle bli mer konkurrenskraftig vilket skulle skapa jobb, vilket i sin tur skulle öka skatteintäkterna.

  Jag säger inte att de gör rätt i att tänka så, men jag är rätt säker de är så det tänker.

  USAs långsiktiga ekonomiska problem är ett brutalt ineffektivt sjukvårds-system…

 • Anonym
  • Anonym

   Det var en märklig artikel som tog avstamp i mängden pengar för att visa att statsskulden inte kan betalas men helt bortser från att behovet av pengar i en ekonomi beror dels på ekonomins storlek men även på omsättningshastigheten. Ju större omsättningshastighet, desto färre pengar behövs. Sedan missar artikelförfattaren helt att den ränta som centralbanken tar in återcirkuleras i systemet på något vis, till exempel genom utdelning till dess ägare. Däremot har artikelförfattaren rätt i att USA:s centralbanken är privatägd men det är ju ett politiskt ställningstagande i det landet att mycket skall vara privatägt.

 • Anonym

  1,5 miljoner hemlösa barn. Bland mycket annat. Tydligen får låga skatter kosta hur mycket som helst bara någon annan drabbas i USA. Och numera även i Sverige.

 • Anonym

  En heroinist behöver sin fix. När man får slut på pengar och ingen ger en mer, då börjar man råna, göra inbrott… ja, vad som helst, för att få sin fix.

  Märks det inte vilken väg cashinisten USA tänkt gå i sitt låneberoende?

 • Anonym

  Tydligen lönar sig karusellen.USA är på topp igen och arbetstillfällena ökar.Det är inte alltid som ordning och reda i statsfianserna gagnar landet,beror lite på skuldsättningen och storleken på landet-invånarantalet och dess ålder.

 • Anonym

  En bra måttstock för ett avancerat samhälle är hur man tar hand om sina svagaste. Say no more…

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Inhemska eller importerade diton är följdfrågan som inte får ställas. Resurserna är ändliga, emedan människomassorna i princip är oändliga…

   • http://www.facebook.com/plunstrm Patrick Lundström

    Aha, det eviga tjatet om hur allt är invandrnas fel… 

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

     Om du åsyftar kritik av rådande massinvandringspolitik ja, men om du menar att det skulle handla om någonslags antipati gentemot invandrare som sådana, nej.
     Jag var själv 1:sta generationens invandrare i Sverige men valde att lämna landet 2010. Detta beslut hade mycket av sin grund i den migrationspolitik som jag själv sett leda förorten jag vuxit upp i till katastrofens rand. Nickedockorna i kommuner-, stalig- och annan offentlig förvaltning har ingen aning om hurpass illa det ser ut i vad som kommit att kallas för utanförskapszoner.

   • Anonym

    Åh, ett neomalthusianskt resonemang! Det är sällsynta grejer. Och felaktiga.

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

     Det är min syn på tillvaron. Om den är felaktig så kan du kanske svara på varför nuvarande migrationspolitik de facto ger minus i statskassan och inte ett överskott och snälla, börja inte svamla om strukturella mekanismer etc.

     • Anonym

      Att ha en arbetslöshet på 7-8%, det ger minus i statskassan inget annat. Och det kan bli värre ändå om inte staten sätter igång för att stimulera tillväxt i form av arbeten i Sverige för de som bor här.

 • Anonym

  Om Sverige skulle räkna in ”framtida kostnaderna för sjuk- och socialförsäkringssystemen” i årets utgifter så skulle även vi ha ett enormt underskott. Varför du nu ens tar upp en sån idé är för mig en gåta.

  • Anonym

   De svenska systemen är finansierade, dvs man beräknar att skatteintäckterna ska täcka utgifterna. Det är skillnaden.

   • Anonym

    USA’s system är på kort sikt delvis finansierat med lån, och på lång sikt vet varken vi eller de hur finansieringen kommer se ut, eller om systemet lever vidare, eftersom den debatten förs just nu.

  • Anonym

   Det handlar väl om att Obama har aviserat att dessa kostnader kommer att belasta budgeten ”snart”? 

   Obama vill ju införa nya poster i den amerikanska budgeten. Den svenska motsvarigheten du talar om är  inte nya poster utan en ändrad demografisk situation. Vilken antagligen kommer att hanteras med senarelagd pensionsålder, lägre nivåer i sjukersättningen o.s.v.

   Dessutom tror jag inte att Cervenka räknat in ”de beräknade framtida kostnaderna” i de 40 dollarna som han skriver om.

 • Anonym

  Hela västvärlden drunknar i skulder – enligt den bilden som medierna målar. Jag kan ingenting om ekonomi men, nyfiken som jag är, vill ställa en fråga:

  Vem är ockraren som våra politiker och banker lånar alla pengar ifrån? Vem äger oss när systemet går i konkurs? Vem ska leka med mina leksaker, göra hundmat av mina vävnader och sälja mina barn som slavar?

  Inte så att jag misströstar… Jag vill bara ha ett namn.

  • Anonym

   Ockraren blir alltmer Kina. De utvidgar sig på alla fronter. God Fortsättning Per A

  • Anonym

   Kolla in denna video så får du en bild av vem som lånar ut pengarna:

   http://www.youtube.com/watch?v=qIxhsF6JLEA&feature=relmfu

  • Anonym

   Det är våra banker som ökar på checkkrediten för stat och kommuner i all oändlighet. Förfallna lån betalas med nya större lån. Barn och barnbarns skatter intäknas för generationer frammåt. De får pröjsa din och min välfärd och konsumtion av välfärd, skola, vård och omsorg.

   Förr fick banker inte låna ut pengar de inte hade i kassan, men det får de numera sedan västvärldens regeringar  avreglerat bankverksamheten. Var skulle politikerna annars få låna till sina vallöften?

   Om stater och kommuner drevs på samma lagar och villkor som företag skulle de flesta stater omedelbart försättas i konkurs.

  • Anonym

   Svaret är: INGEN

   Jag kan rekommendera att bekanta sig med begreppet ”Fractional Reserve Banking”
   Tiden då krediter motsvarade ett realt värde i bakgrunden är förbi för länge sedan.
   Om du sätter in 1 miljon lånar banken ut 9 miljoner ungefär. Som bekant är absolut största delen av dagens ”pengar” endast digitala (siffror i en datorvärld).  Lägg sedan till att de ”finansiella instrumenten” har utvecklats så till den grad att inte ens branschfolk riktigt förstår sig på dem men ändå använder dem som säkerheter för ytterligare krediter. Där har du bubblan – välkommen till vansinnet.

  • Nebbiolo71

   Ägarna t Barclays, Goldman Sachs, Deutche Bank är de som äger dig!

   Familjen Rotchilds finns nog bland dessa…

 • remigio garcia gomez

  Och Alan Greenspan sade att den europeiska skuldkrisen berodde på kulturella skillnader. Vad ska man säga om USA då?

 • Anonym

  Är inte en del av förklarinen till USA´s låga inlåningsränta att största långivare är Federal Reserve?

  http://cnsnews.com/news/article/fed-now-largest-owner-us-gov-t-debt-surpassing-china

 • Anonym

  Att USA ännu kan agera trollkarl i världsekonomin beror ju på att dollarn fortfarande är den gällande reservvalutan på råvarumarknaderna och att Kina köper jänkarnas stadspapper samtidigt som de köper upp varje gräsplätt och berg som de kan muta till sig i Afrika, Sydamerika och nu även på Island. Kina bygger men få i Kina har råd att flytta in i det som byggs eller köpa det som produceras. Och det är inget speciellt attraktivt land att emigrera till för att starta familj eller pensionera sig i. Så hur länge kommer de att kunna fortsätta bygga luftslott för att hålla folk med jobb?
    När det Europeiska korthuset faller ihop fullständigt och Ben Bernanke tvingas erkänna för skattebetalarna i att han pumpat in hundratals miljarder i England, Tyskland, Grekland och andra länder, för att fylla de hål som JP Morgan, Goldman och Deutsche Banks CDS:er skapat, som aldrig kommer att betalas tillbaka ska det bli intressant att se vad som händer med dollarn och hur skattebetalarna reagerar. Revolution? Nej, förmodligen reagerar folk inte alls eftersom FOX News och andra stora kanaler förmodligen lyckas få dem att inse att alltihop är Obamas fel, eller Ron Pauls eller Irans. Och om Occupy-rörelsen blir för högljudd kommer polisen och militären att slänga dem i finkan. Det har man enats om i kongressen nu. Så länge Big Corp sitter med de stora mediekanalerna i fickan och kan de sälja de drömmar, illusioner och ”nyheter” som passar deras agendor bäst kommer konstigheterna fortsätta. I dag måste man söka efter riktiga nyheter, särskilt i USA, eftersom nyheternas främsta uppgift är att agera skyltfönster åt företagen på börsen. Annars hade folk som Gerard Celente, Webster Tarpley, Richard Heinberg, Peter Schiff och Vernon Smith suttit i TV-morgonsofforna varje dag.Alltihop är en enda stor scam, konstruerad av makt- och pengagalna politiker och bankägare, realiserad genom ett avreglerat och korrupt banksystem som tagit över demokratin. Det startade på allvar med Clinton, sedan mutade och stal Bush tronen och fortsatte galenskapen. Obamas största misstag var att behålla Summers, Geithner, Bernanke och resten av Wall Street-ligan som håller Washington i ett stryptag. I Europa ser det ut på samma sätt. I England är banksystemet lika avreglerat som i USA, och där är Banking den största industrin, eftersom engelsmännen inte har någon bil- eller verkstadsindustri att tala om längre. De största länderna med Euro och en stor exportindustri är Tyskland och Frankrike, därför är det väl inte så konstigt att så många tyskar skriker efter D-marken igen. Tyskar vill väl inte slava för att Greker eller Irländare ska hålla sig på benen lika lite som Finnar eller Svenskar. Ändå hör vi Bildt prata om att Sverige nog bör ansluta sig till Euron på sikt. Konstigt. Eller? Beror på vem som skulle tjäna på det. Bildt eller Sverige. Politiker tjänar inte längre folket, de vill sko sig på oss, det är enda anledningen till att de kämpar så förtvivlat med att hålla EU-drömmen vid liv. Ju mer byråkrati, möten och kommiteér de skapar ju mer tjänar de. Likt ett företag som gång på gång kan lura folk att köpa en massa skitprylar de får höra att de måste ha. ”Ni går under om ni inte köper dem!” Den enda politikern i europa som inte vill fortsätta att polera denna skitkorv är Nigel Farage. Han pekar ut elefanten och vill få bort den ur det europeiska vardagsrummet, resten av politikerna vågar knappt se åt det hållet, eftersom det skulle kosta dem jobbet. http://www.youtube.com/watch?v=qRfAXHBrzhc      

  • Anonym

   Fan vad bra skrivet. Bästa jag läst på länge.

  • Anonym

   Hatten av, kunde inte sagt det bättre själv.

 • Anonym

  Västvärlden lånar av våra ofödda barn och barnbarn genom att bankerna hela tiden utfärdar nya lån utan att ha några pengar att låna ut. Bankerna ökar bara checkkrediten för staten och kommunerna i all oändlighet. Det blir så här efter det att allmän välfärd inröstats av befolkningen och staten avreglerar bankverksamheten.

  Nu håller USA på att införa allmän välfärd, då skenar skulderna och födelsetalen rasar. Vem behöver barn när stat och kommun tar hand om oss när vi blir gamla. Tillväxten fixas genom effektivisering (maskin in, människa ut) och massimport av konsumenter från tredje världen. Även analfabeter konsumerar varor, välfärd, skola, vård och omsorg minst lika bra som högutbildade ingenjörer. Spelar ingen roll för staten och näringslivet vem som till slut ska betala för årets konsumtion.

 • Anonym

  Försök gärna själv städa upp USAs finanser på NY Times simulator:

  http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/13/weekinreview/deficits-graphic.html

 • Anonym

  Jag tror att det avgörande skälet till att dollarn inte kollapsat trots den massiva utspädningen är säkerhetspolitiskt betingat. USA ansvarar för västvärldens trygghet. Detta är ett faktum. Följaktligen måste en amerikansk soldat kunna avlönas med något med köpkraft, annars ställer han inte upp. Alla går alltså med på ”bluffen” av ren självbevarelsedrift. Detta alternativ (utspädning) står inte till buds i Europa eftersom ingen uppfattar oss som oumbärliga. Angela Merkel har detta helt klart för sig. Det enda ett tryck på gaspedalen på sedelpressarna skulle medföra är en realisation av tyska börsbolag. Tror jag!

 • Anonym

  Vi är nog många som håller med ”kollapsen kommer”. Det intressanta är väl inte att diskuttera allt som gått snett utan vad har vi för alternativ. Marknadsekonomin har visat sig överlägsen men tär idag på jordens resurser och vi blir bara fattigare o fattigare. USA som gjort mycket gott för höjd säkerhet och välfärd i många länder har låtit girigheten ta över och styra marknadsekonomin. Den inre kompassen har tystats ner. Vi vet alla bättre men samvetets röst har tystats.  Nu står hoppet till de nya ekonomierna där Afrika är på snabb frammarch. Kanske ett nytt tänkande kan komma från Sydamerika och från Afrika. Håll ögonen öppna och försök se och lyft fram de nya krafterna en värld i kris behöver.

 • Anonym

  Dream on

 • Anonym

  Bra Göran Hägglund och Kd. Jag är alliansare, nu med tyngdpunkt på Kd. Resten betraktar jag för dagen som onödigt populistiska…..!??

 • Anonym

  Om man inte har råd med inseminationen själv, så har man inte råd med barn.

  • Anonym

   Självklart är det så.

   Egentligen borde man dela fråga i fyra – två moraliska och två ekonomiska. Då skulle det bli tydligare vad saken handlar om. Och då skulle kanske opinionen se annorlunda ut i de olika frågorna:

   1. Insemination för ensamstående: Ja/Nej?
   2. Statligt bekostad insemination där medicinska skäl saknas: Ja/Nej?
   3. Statligt underhållsbidrag för barn som skaffats genom frivillig insemination, dvs medvetet bortval av ena möjliga försörjaren: Ja/Nej?
   4. Anonym spermadonation, dvs barnet kan inte få reda på den biologiska pappan: Ja/Nej?

   Själv skulle jag nog svara Ja på den första frågan men Nej på övriga.

 • Pingback: cafelearn72

 • Anonym

  Det gäller att stanna  kvar
   i den lilla båt jag har
  jag har lagt mig still på redden
   o vilar på ”innehavs bädden” .

Fallskärmshoppare medvetslös efter krock

Kolliderade med en annan hoppare i frifall.

Dublin firar redan ja-seger

Irland ser ut att gå mot ja till samkönade äktenskap.

Irakiska styrkor slår nu tillbaka mot IS

Ramadi

Säkerhetsstyrkorna avancerar – återtar områden.

Flyktväg från Ramadi har stängts

Irak

Bron från belägrade staden avskuren.

Så mycket tjänar du på att flytta pengarna

spara

Här är bästa sparräntan för dig just nu.

Ministern möts av kritik efter uttalande

skola

”Saknar det politiska ledarskapet”.

Bilder: Vigda av en robot med blomkrans

Här är några av världens mest originella bröllop.

Värsta missen: Ta med barn på bröllop

Pinsamt

Vett- och etikettexpert listar värsta felstegen i bröllopstider.

Åtal för trakasserier mot elva politiker

Rossana Dinamarca (V) en av de drabbade.

Bilden visar när en stjärnas liv tar slut

rymden

Mest detaljerade bilden någonsin.

Revolutionerat vår bild av universum

Teleskopet 25 år

Hubble har ändrat synen på universum.

”Slavliknande villkor” för Ryanair-personal

flyg

Tvingas hyra arbetsuniformen.

Färja körde med öppet bogvisir

Hann ut på öppet vatten innan felet åtgärdades.

Snowdens nya liv:
Mår mycket bra

Slagit sig till ro i sin exiltillvaro i Ryssland.

svd story – för dig som prenumerant

Här byggs världens största hotell

jätte

10 000 rum – egen våning för kungliga.

Skryt ”förstör” den heliga staden

Bilder

Se gamla Meckas makalösa förvandling.