Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Politikerveckan i Almedalen på Gotland är igång och först ut under söndagen var Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson höll på söndagskvällen ett tal där invandringspolitiken stod i fokus. Med en banderoll i bakgrunden med orden ”Ingen lämnas utanför” talade Åkesson om solidaritet och samhällets gemenskap. En retorik som tidvis var lik den socialdemokratiska men som landade i helt andra slutsatser, främst att invandring i sig skapar splittring. Läs eller se hela talet här.

Tidigare på söndagseftermiddagen arrangerade Tidningsutgivarna ett välbesökt seminarium där frågan om hur Sverigedemokraterna behandlas i medierna togs upp. Journalisten Björn Häger ger i dagarna ut boken Problempartiet, som handlar om mediernas villrådighet i valbevakningen av SD 2010 (Institutet för mediestudier).

Björn Häger, som själv bland annat bevakat Ny Demokrati som politisk reporter, är klart kritisk till journalisterna och menar att Sverigedemokraterna har fått utstå särbehandling, både ideologisk och strukturell sådan. Han har intervjuat 26 mediechefer och reportrar i Stockholm och Skåne som i boken ger sin syn på bevakningen av Sverigedemokraterna. Häger menar att journalisterna gör kalkyleringar kring huruvida SD gynnas eller inte och att det tillåts påverka bevakningen.

Samtidigt uppmanade Björn Häger Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder att ta itu med de som i partiets namn hatar och hotar enskilda journalister. Björn Söder menade å sin sida att det är medierna som skapat en situation där locket lagts på, och därför själva är mer skuld till problemen med hat och förakt mot journalister än SD som parti.

Till stora delar ser dock Björn Söder boken som ett erkännande av något som sverigedemokrater länge har hävdat. Han menade också att journalister, främst i kvällspressen, har lierat sig med andra partier i en kamp mot ett parti som utmanar, och att detta inte är journalisternas roll.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.