SvD-läsare dömer ut massvaccineringen

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, skriver i en debattartikel på Brännpunkt att ”vi har ett kollektivt ansvar för att vaccinera oss”. Han försvarar beslutet att Sverige valde att massvaccinera mot svininfluensa, och menar att vi inte hade facit i hand, en andra våg kunde ha dödat många människor.

Många läsare har kommenterat artikeln, och en majoritet är kritiska till den svenska massvaccineringen.

Ulla Pettersson skriver såhär: ”Vaccinera riskgrupperna, men dra inte in hela befolkningen i en hysteri som kostar lidande och pengar.” George Wiil är inne på samma tankar: ”Det gavs möjlighet bara till en uppfattning offentligt och allt annat var fel oavsett kompetens eller bevisningsläget och en dialog och ifrågasättande var osolidariskt.”

Örjan Larsson gör istället en utländsk jämförelse: ”Vi kunde gjort som i Tyskland, de har mer skärpta politiker där. Alla under 18 år, samt vuxna som hade viktiga samhällsposter (brandkår, sjukhuspersonal osv) fick ett annat vaccin, mer uttestat men kanske inte lika skyddande.”

Signaturen Totte_B menar att medierna borde ta ett större ansvar: ”En massmedialt uppiskad hysteri gjorde att det inte fanns utrymme för förnuft och eftertanke. Den politiker som ville bli omvald 2010 kunde inte göra annat. Annars skulle han/hon bli anklagad för att ta livet av folk.”

Några av läsarna som kommenterat artikeln försvarar ändå massvaccineringen, en av dem är signaturen MrTTTT: ”Jag tycker de fattade helt rätt beslut och gick ut med den information och kunskap de hade och erbjöd det vaccin som fanns att tillgå. Sedan var det upp till var och en att på den information och kunskap som fanns, fatta sitt alldeles egna beslut om man ville vaccineras eller ej.”

Följ diskussionen och delta gärna själv! www.svd.se/opinion

Visa kommentarer (147 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Jag tycker det vore att använda almänna skatte- eller försärkringsmedel att rädda dom som osolidariskt undviker vaccinering och därefter blir sjuka.

 • http://twitter.com/Svealandet Svealandet

  Kanske var det rätt beslut utifrån den information som fanns. Men det var inte korrekt information, och massmedierna bär en stor del av skulden för att okritiskt föra vidare pr-betonad information, och spinna vidare på skräckscenarion. Även om myndigheterna då hade haft rätt information, hade det varit svårt att skära igenom desinformationsbruset i pressen.

 • http://castoropollux.wordpress.com castoropollux

  Hur kan man över huvudtaget köpa ett vaccin tillverkaren fråntar sig allt ansvar för? Det är ju en garanti för att det vet det har risker. Stäm tillverkarna, de visste och undanhöll information. Handla aldrig mer av dem heller…. De kan få lära sig vad blockad och konkurrens verkligen innebär. Vore inte det nyttigt med ett ”immunförsvar” mot grov korruption….

 • http://www.facebook.com/people/Rickard-Berghorn/609858909 Rickard Berghorn

  En läkare som Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, kan nog förutsättas ha alltför mycket prestige på spel i en sådan här fråga, liksom alla andra som ställde sig bakom svininfluensahysterin. En sådan fråga bör inte bedömas av någon som befinner sig i jäv.

  • Anonym

   Så vitt jag kommer ihåg, så var Björn Olsen väldigt avvaktande mot svininfluensavaccinet, så var nog också en annan professor, Sven Britton … hmm, nån tog dem i örat och så plötsligt var de tvungna att rekommendera alla att vaccinera sig.

   Mycket obehagligt att så många som 60% är vaccinerade, mao är 40%  det inte. Håll nu koll på vem som forskar på vad, begär ut sjukjournalslogg och spärra åtkomsten! Det krävs inga etikprövningar för kvalitetesregister i sjukvården …

   • http://www.facebook.com/people/Rickard-Berghorn/609858909 Rickard Berghorn

    Det stämmer nog att Björn Olsen inledningsvis var kritisk, men efter det blev han en av de största alarmisterna i frågan (opportunism, kan man förmoda). Hans debattartikel i DN 2009-04-28 framstår som skrattretande:

    ”Influensaexperter: Situationen med det nya riskviruset svininfluensan
    kan bli explosiv. Mänskligheten står inför en ödesfråga. Ytterst handlar
    svininfluensan om huruvida sju miljarder människor på jorden har någon
    form av immunitet mot det nya viruset. Världssamfundet, inklusive
    Sverige, måste agera genast och kraftfullt. Vi måste kunna hantera den
    panik smittan utlöser. Domen kommer att bli hård om vi inte satsar på
    vaccintillverkning. Vaccin ger inte hundraprocentigt skydd, men har en
    viktig psykologisk effekt. Frågan om antivirusmediciner eller vaccin får
    inte bli en ekonomisk fråga. Det skriver två av landets främsta
    experter på influensavirus, professor Björn Olsen och infektionsläkare
    Christian Ehrenborg.”

    Varför numera alls tillerkänna Björn Olsen utrymme på SvDs värdefulla debattutrymme? Det går inte att ta hans försvar på allvar.

 • Anonym

  Hela denna hysteri som drevs upp av Socialstyrelsen angående
  denna vaccinering, blev nästan som en hetsjakt på de personer som menade att
  det hela var överdriven. Nu måste man ut och försvara sitt handlande, men at istället
  diskutera hur man hjälper de barnen som har drabbats av sjukdomen p.g.a. denna vaccination,
  talar man tyst om. Det finns allt för många experter som tror sig ha de riktiga
  svaren. Att sedan tillverkaren inte han testa vaccinet, betyder att ingen
  visste hur varken var. Man räddade visserligen ett 10 talpersoner, medan man
  samtidigt förstörde liver för över hundra barn. Det är bara naturligt att
  regeringen hjälper dessa barn, som antagligen inte kan få ett liv under alla
  sina år. Sedan att Göran Hägglund svamlar om att man måste vänta och se, visar
  tydligt hur lite man bryr sig om sina egna misstag. Det är politikenas ansvar
  om man inte ställer tillverkaren tillra ansvar.

 • Anonym

  ””Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, skriver i en debattartikel på Brännpunkt att ”vi har ett kollektivt ansvar för att vaccinera oss”. Han försvarar beslutet att Sverige valde att massvaccinera mot svininfluensa, och menar att vi inte hade facit i hand, en andra våg kunde ha dödat många människor.”” han har rätt varför han aldrig kommer att överleva när han oinbjuden kliver in hos mig. 1) vägrade lyssna på myndighetetn(bla var jag i Arizone i samband med utbrotted, och det vara bara att kliva in i Svedala igen. do the talk bui not the walk = svenskarnas favoritsyselssättning 2) om någon kommer in via fönster eller dörr, kommer jag inte diskutera utan försvara mig, därefter diskutera, hellre levande och diskuterande än fjantig idelaist

  hursomhaver, hellre tillväxt än ingen tillväxt, för vem skulle då betala den offentliga notan av ouppnåliga löften.

 • http://www.facebook.com/phaetoon Inge Svensson

  Jag kan tycka att det hade varit effektivare att satsa någon miljard på psykvården här i landet istället. Varje år begår ungefär 1 500 personer självmord i Sverige. En miljardsatsning där hade nog räddat mer än 6 liv.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  SÅ länge bankerna utgör den kontrollerande punkten för krediternas skapande, eller pengarnas skapande om man så föredrar, så kommer räntan i kombination med bankernas vinstmaximeringsbeteende att ge oss ett samhälle som speglar bankernas prioritetsordning, det vill säga att alla tillgångar skall hamna hos bankerna.

  Det demokratiska eftertanken i att tillåta detta, har snart passerat in i vansinnets dimmiga räjonger.

  • http://www.facebook.com/people/Sven-Erik-Forslin/100001064890124 Sven-Erik Forslin

   Inte snart,för länge sedan passerat heter det!:-) I-världen är ett dårhus, sprängfullt av vid penningen hypnotiserade hysteriker, styrt av idioter – uppenbarligen!

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  En i sammanhanget berättigad fråga synes vara i vad för typ av pengar som detta fundamentala kärnprimärkapital består?
  Det måste ju ses som en sällsynt olycklig omständighet om utifall dessa pengar också är krediter till sin inneboende funktionella grund och som dessutom till råga på allt elände i så fall har en vidhängande kostnad av ränta, så dumt kan det ju bara inte vara! Det måste alltså röra sig om kontanter som förvaras i skattkistor i bankernas källare, så måste det vara!

  • Anonym

   Just det. Kontanter av äkta papper!

   • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

    Ja, det måste var pengar av äktaste papper, av den sort som utgör den mest bärande konstruktionsmässiga grunden för våra valda politikers anmärkningsvärda intellekt! ;-)

    Förr fanns det ett uttryck om detta tillstånd för avhållsamhet till intellektuellt övermod.

  • Anonym

   Just det. Kontanter av äkta papper!

  • http://www.facebook.com/people/Sven-Erik-Forslin/100001064890124 Sven-Erik Forslin

   Hahaaa, ironi är passande vid dissikering av luftpengars värde. Applåder.

 • Eufrat

  Lästips: ”Bankerna och skuldnätet” av Ellen Brown.
  Grundtesen i den är att bankerna expanderar penningmängden genom att ”låna ut” pengar som de inte har, varvid ränteinkomster skapas. 
  Det hela är ett sjukt system som grundlades av guldhandlare redan på 1200-talet men som blivit värre under de senaste hundra åren. Vinster tillfaller bankerna, medan förluster täcks av skattebetalarna. Det perfekta brottet.

  • Anonym

   Du skriver ”guldhandlare” värst va PK man kan vara då.. ;)

   • Anonym

    Religion har nog inte så mycket att göra med det så nog är det ett bra epitet. Chase Bank of New York som ju i högsta grad ägs och styrs av ”guldhandlare” i raka generationsled finansierade ju t.ex. Hitlers uppgång.

  • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

    Bankerna låtnar inte ut ”pengar de inte har” eller ”konstruerar” Banker lånar ut pengar som de själva lånar upp billigare.

   • Anonym

    Bankerna lånar INTE upp pengarna, dom skapar krediter.

    • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

      :) Om så vore fallet så skulle bankerna inte kunna gå i konkurs, eftersom de enligt dig inte blir skyldiga någon något, ….när de lånar ut pengar. Alltså. Hela poängen med Cervenkas artikel är att _Bankerna_ ÄR skuldsatta. Det har de blivit för att de lånat upp pengar för att kunna låna ut till sina låntagare. Föreslår att du läser en årsredovisning från en bank.

    • http://profile.yahoo.com/OE7VUZBRI7UFQTROWGNRZ34MYE Kalle

     Du har lite svårt för det där med fakta. Kom igen när du har bättre koll.

     Det tog två dagar för Lehman Brothers att gå från bra likviditet till en konkurs. 2 dagar. Din inkompetens imponerar inte.

   • andrer

    Delvis. Pengar är skulder, varav de kan använda ett lån som pengar om jag har förstått det rätt. Detta gör även att när en skuld ställs in på grund av att en kund inte kan betala så blir det deflation, och därför sitter Riksbanken nu och trycker upp en massa pengar, för att kompensera de skulder som försvinner. Blir det deflation ökar skulderna i värde, och det kan eskalera till en finanskris där skulderna blir obetalbara.

   • Eufrat

    Med ”bankerna” avses här inte Knohults Sparkassa o dyl (de lånar också, precis som du säger) utan de stora, globalt verksamma (och privatägda) megabanker som sätter sina egna regler har hela nationer i ett järngrepp.
    .
    ”Den Politiska Klassen” i respektive land har i slutänden inte mycket mer makt än du och jag, såvida de inte tillhör en bankirdynasti. Systemet är genomruttet och vill man veta vem som faktiskt bestämmer så gäller samma tumregel som alltid: Follow the money.

    • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

     En gång till. OM ni hade rätt skulle inga banker kunna hamna på obestånd. Verkligheten är att det är Den Politiska Klassen som i sin iver att vinna MAKT, tillåtit bankerna att låna ut allt mer för att hålla konjunkturerna igång så att politikerna kan peka på ”tillväxt” och ”mer jobb”. Bankerna är ett redskap för politikerna att bli valda och återvalda. Det är Den Politiska Klassen ENSAM som skiver lagarna och reglerna som bankerna har att arbeta efter. Visst om de skrev kloka lagar skulle naturligtvis skatteintäkterna minska och arbetslösheten öka temporärt och återvalet skulle utebli. MEN det är Den Politiska Klassen som har ansvaret. Fast något Ansvar i reell mening har de inte. De har tillförskansat sig immunitet och pensioner så de klarar sig vad de än gör. Den Politiska Klassen har endast två mål i livet : Vinna Makten och Återvinna den.

   • Anonym

    Det är faktiskt inte korrekt. Din samhällskunskapslärare (och min) ljög för oss på gymnasiet. Det finns gott om artiklar om detta här på SVD, bland annat referat från ett studiebesök på en stor svensk bank där tjänstemannen faktiskt skapar pengar utan att konsultera riksbanken. 

    • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

     Banken har ”konsulterat” riksbanken. Riksbanken och Politikerna skriver _lagar_ som reglerar hur mycket de får låna ut _i förhållande till sitt eget kapital. Det är DET som begränsar eller möjliggör utlåningen. Banken måste ha en specificerad mängd EGET kapital av det som banken lånar ut. RESTEN lånar banken upp. Ni tycks tro att banken kan låna av sig själv… Riksbanken, lagar och förordningar bestämmer den möjliga utlåningen.

  • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

    Bankerna låtnar inte ut ”pengar de inte har” eller ”konstruerar” Banker lånar ut pengar som de själva lånar upp billigare.

 • Anonym

  Dags att uppmana till Bankrun, dvs att en stor del av vanligt folk tar ut alla sina tillgångar i kontanter…. det är det enda som skulle kunna förändra denna sjuka banksektor.

  • Anonym

   Genomsnitts Svensken är nog skyldig banken mer pengar än vad de äger, så det blir svårt att plocka ut pengar som man inte har.

  • http://profiles.google.com/redzepovic Elvir Redzepovic

   Vi är sjukt skuldsatta, vi FÖDS med skulder så ditt förslag (även om jag stödjer den) är omöjligt att genomföra utan en total förändring av samhället och ekonomi vilket skulle leda till tredje världskrig. För inte tror du väl att dessa maktcenter skulle gå med på ett fredligt sätt att bli av med sitt makt över oss?

 • Anonym

  Dags att uppmana till Bankrun, dvs att en stor del av vanligt folk tar ut alla sina tillgångar i kontanter…. det är det enda som skulle kunna förändra denna sjuka banksektor.

 • Anonym

  Häftigt!

  95% av tillgångarna är lån!

 • Anonym

  Svenska bankerna har liten inlåning i Sverige, man lånar Euro för att klara sin utlåning, nu har Euron stärks något det slår hårt mot inlåningen, det är svårt att hedga så stora belopp så man är naken, rent pokerspel.

 • Anonym

  Det räcker med en blygsam summa per person så kommer bankerna att gå under bankerna är LIVRäDDa för just detta och det är en av anledningarna att man vill avskaffa kontanter. Utan kontanter (bara ettor och nollor i ett digitalt system) kan bankerna göra precis vad dom vill.

  • andrer

   Men det hjälper inte. Problemet är att inflationen ökar exponentiellt, och vid slutet går det så fort att folks besparingar försvinner och näringslivet får allvarliga finansiella problem. Vi går mot en finansiell krasch, och det ska bli ytterst intressant och se vad som händer, om folk vaknar upp mot hela systemet med skatter och lagar.

 • Anonym

  Sansa dig nu Cervenka. Det du kallar för lån är insättningar från personer, företag och institutioner som bett banken att förvalta deras pengar. En banks uppgift är att förmedla kapital mellan sådana som har för mycket av deen varan och andra som behöver för att göra egna investeringar. Det blir på tok för besvärligt om jag istället för att ha bankbok lånar ut till någon som i annons på Blocket efterlyser ett lån. Risken jag i så fall tar är också med all säkerhet större än när en bank får förvalta mina medel. Jag är beredd att förlora mina pengar utöver insättarskyddet. Skulle en bank ligga med 50% i sin egen oföräntade madrass skulle låntagarnas räntor bli väldigt höga, alternativt min sparränta mycket låg.
  Det stora problemet är att staterna måste in och peta med argumentet att stora banker är systemviktiga och det blir en herrans oreda i den ekonomiska sfären ifall de går i konkurs. 

  • http://twitter.com/andersbrile anders brile

   Du 5% rätt. 95% fel.

  • Anonym

   Det är tyvärr du som måste sansa dig, och inhämta kunskaper, vad det handlar om här är mycket oroväckande. Faller priserna på Svensk fastighetsmarknad så har inte ens Cerevenka förstått att då måste bankerna kräva amortering alt. mer i pant från sina låntagare som är fullbelånade, annars faller bankens rating och det blir dyrare att återfinansiera sig, vilket man gör på internationella kapitalmarknaden. Det flesta bankkunder kan inte amortera ej heller komma upp med mer pant, då blir det en kris. Vad som också kan hända är att arbetslösheten ökar och folk börjar slira på sina räntebetalningar och amorteringar då blir det riktig kris. Frågan är om inte banknäringen är schack matt att tillåta utdelningar nu är livsfarligt.

   • http://profile.yahoo.com/OE7VUZBRI7UFQTROWGNRZ34MYE Kalle

     Okunskapen talar. Du har inte så bra koll på detta, alltså egentligen och inte bara i din egen tro?

  • http://twitter.com/neolibagenda Neoliberal Agenda

   Det finns inga fria luncher i en ekonomi.

   Det går inte att låna pengar från ingenstans, även om det kan se ut så med låga räntor. När nya pengar skapas tas värdet från alla andra.

  • Anonym

   Faktum är väl att bankerna lånar upp ganska mycket från utlandet och eftersom staten alltid skall stå som en garant för bankerna kan man väl säga att i stället för att staten är satt och i skuld har bankerna fixat statskulden alldeles utmärkt själva.

   Då är ju också frågan om hur mycket svensken betalar till utlandet av sina räntor och kommer utlandet att ställa krav på svensken?

  • Anonym

   Vad jag menar är att när vi väljer våra politiska företrädare brukar sådana saker som förtroende att hantera statskuld var ganska hög, men om det visar sig att bankerna fixar statsskulden i stället borde folket kanske bli mer upplysta om den saken?

   Vilka länder är vi skyldiga pengar? När jag bidrar till svensk BNP vilka utländska aktörer är det som jag jobbar för? Är det EU? Rysska oligarker etc?

  • http://www.facebook.com/higga.soderstrom Higga Söderström

   Men är det inte sa att bolan pa 3 mille som inte ens är betalt sa kan 2.7 mille (90%) lanas ut till andra. Av dessa 2.7 mille sa kan 2.43 mille (90%) aterigen lanas ut till nagon.
   Med andra ord sa kan ett hus som är värderat till 3 mille vara belanat med ett langt högre värde. Jo digitala pengar är ju fruktansvärt bra när man maste ta lan pa 30 ar för att köpa hus. Vet folk som pa 60 och 70 talet kunde betala av ett hus pa 1-2 ar.
   Köp en ny bil och värdet sjunker för varje ar, köp ett nytt hus och värdet ökar ar efter ar.

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=653916598 Alexander Frick

    Nej, sa är det inte, och husprisernas ökning relativt inflationen beror pa spekulation – inte ”digitala pengar”.

    • Anonym

      Haha :-) och var tror du ”pengarna” till denna spekulation skulle komma ifrån? Anledningen att priserna KAN gå upp överhuvudtaget är att betalningsmedlena skapas.. och det gör bankerna i princip i obegränsad mängd så länge folk vill/kan skuldsätta sig mer. Det är inte så att banken lånar ut pengar som andra har satt in om du tror det… Isåfall har du missuppfattat fatalt :-) Även om du inte är ensam isåfall.

    • http://www.facebook.com/higga.soderstrom Higga Söderström

     Inte helt sant, med mer digitala pengar i omlopp sa finns det större svängrum för spekulationer vad ett hus är värt. Man köper ett hus för 3 mille och är säker pa att man kan sälja det med vinst. Hade det varit färre digitala pengar i omlopp sa hade man troligtvis inte kunnat sälja ett hus som är värt 1 mille (byggnad, inflation och renoveringar) för 3 mille. Ett hus som kan säljas för 3 mille kan belanas för sjukt mycket mer än sa i digitala pengar. I slutänden sa maste pengarna tillbaka till bankerna och om inte, sa kollapsar systemet och statliga (skattebetalarna) garantin gar in och hjälper. Hur far man igen digitala pengar som är belanade flera ganger om och som inte har nagot värde? Jag förstar att huset har ett värde men det kan omöjligen täcka allt, eller har jag fel?

  • Anonym

    N-E-J.. banker lånar I-N-T-E ut pengar som andra har satt in! De SKAPAR pengar när någon tar ett lån. Eller det vi kallar pengar (skulder på pengar).

 • Ulla Pettersson

  Vem tillåter det här? Eftersom bankerna inte behöver ta ansvar är det otroligt att politikerna inte sätter tummen i ögat på dem. Har de också avsagt sig ansvar? När det gäller pengar så blir människor prilliga. Det var bättre förr.

  • Anonym

   Du tillåter det här. Och jag. Kålsupare och hela middevitten du vet….

   • Ulla Pettersson

    Kan det va så djävligt, ;- )

  • http://profiles.google.com/redzepovic Elvir Redzepovic

    Politiker ägs av banker. Inte tror du väl på den där smörja att du&jag röstar på nån som i sin tur ser till mitt och ditt bästa? Isf är det dags att vakna !

 • Anonym

  Vad som kan knäcka Sverige är att arbetslösheten ökar starkt, då kommer ett fåtal missa på sina banklån, det behövs bara några procent till, för att stjälpa lasset,  därav de låga ränteläget. Faran med det låga ränteläget och ytterliggare sänkt ränta är inlåningen, den kan bli svår, då blir det likviditetskris. Det går egentligen inte att höja räntan i Sverige utan att bankerna faller ihop.

  • http://profile.yahoo.com/OE7VUZBRI7UFQTROWGNRZ34MYE Kalle

    Jo, vi såg ju hur det gick 08-09 då arbetslösheten ökade snabbt. Inte blev Sverige och banksystemet knäckt av det. De problem som fanns var Baltikum där de tappade 20% av BNP och inte 5% som i Sverige.
   *
   Det går inte att påtala din okunskap utan att du inte förstår.

 • http://twitter.com/neolibagenda Neoliberal Agenda

  Hela det monetära systemet måste göras om, pengar ska inte ha något med bankerna balansräkning att göra

  • AC

   Det är på gång. Annonseras snart, kanske denna vecka. Slut med FIAT-system och banker på det sätt vi känner det idag. Med det följer nytt ledarskap i världen, arresteringar av ansvariga (främst i USA), m m. Påvens beslut har säkert med detta att göra. Vi får se.

   • Anonym

    Foliehatt på tycks det.

 • Blaa Strek

  Balans på slak lina…utan skyddsnät…..
  Tryggast nu är lungt sittande på en stubbe i väntan på vår i grönsakslandet.

 • Anonym

  Mer drastiskt är att bankerna höjer boräntan för att på det sättet tillgå låntagarens konsumtionsrätt för att främja amortering.Det kapitalstarka företagen kan då hämta lån från sundare länders banker som ger marknadsmässig moderat ränta.Företagen som har en produktförädling klarar detta i produktionen.Det som tar överlån måste inse att lån kostar fast man har bäring men att åka snålskjuts på andras bekostnad är socialliberalt kväd!

 • Anonym

  Med dom enligt Dig enorma fel i banksystemet spelar utdelning eller löner ingen som helst roll, lika bra att krama ut så mycket som möjligt innan den stora kraschen som verkar stå för dörren enligt Dig.

  • http://profile.yahoo.com/OE7VUZBRI7UFQTROWGNRZ34MYE Kalle

   Kraften av för låg ränta!

 • Anonym

  Är det svenskens framtida pension som håller bankerna levande? Hur mycket tjänar bankerna på vårt pensionssparande?

  • Blaa Strek

   Snart allt i hop……………..

 • Anonym

  Applåder!

 • Anonym

  Ett lån är egentligen ett framtida riskinvestering i en individs eller organisations framtida arbete.

 • Anonym

  Det är alltid roligt och lärorikt att läsa dina analyser, frågan jag ställer mig är: Hur skall vi kunna vända på denna trend? Är det politikerna fel att bankerna är som en stat i staten, eller är det på grund av att hushållen är så högt belånade? Vad som gör mig så fundersamt är att den förre socialdemokratiske finansminister kandidaten har nu intagit en direktörsroll i bankföreningen. Är det så att finansministrar talar med dubbel tunga, när de menar att man måste kontrollera bankerna. Varför delar man inte bankverksamheten i två delar, en del som lånar ut och den andra delen som spekulera.

 • Anonym

  Jag gillar dina artiklar Cervenka men tycker artiklarna skulle bli ännu mer intressanta att läsa om du även kunde få ansvariga politiker som ändå i slutändan bestämmer hur det blir få säga sitt om ämnena du skriver om.

 • MidnightsunMan

  Intressant artikel med kapitaltäckning i fokus.   Fenomenet verkar kallas Fractional Reserve Banking, senast någon bank uttalat inte använde detta som affärsidé verkar ha varit på 1600-talet.  Var tydligen förbjudet under medeltiden i Europa.  Speciellt intressant att belysa då man inför bolånetak på privatpersoner och Borg trumpetar ut det här med bankernas utdelningar.   Summerar man samtliga länders tillgångar och skulder ska tydligen summan bli negativ, beroende på det här med centralbanker och valutakurser används proaktivt i vissa syften.  Hur skumt är inte till exempel vapenaffärer länder emellan med bihängande återköpsavtal och utbyte av tjänster i det sammanhanget.

  • Anonym

   På medeltiden var det hårda straff för att ens ta ut ränta på lån. Ocker var förbjudet.

 • Anonym

  Undrar vad som skulle hända om allt företagande bedrevs enligt samma principer som banker. Tänk dig att du gick in på ICA och de sålde digitala tomater. Och tjänade ohemula pengar på det. Det skulle väl vara mumsfillibabba?

  – Jansson, när kommer bilen jag beställt vara klar?
  – Vänta ska jag knappa in den på min padda…Sådär. Klart. Sorry, för den långa leveranstiden.

 • Anonym

  Vilket politiskt parti blir först med att vilja avskaffa bankernas skattefinansierade skyddsnät? Här finns nog röster att vinna.

  • 33-åringen

   Snarare röster att förlora. Svensken är belånad upp över öronen och aktier i finansbolagen ska rädda våra pensioner. Bankerna måste hållas under armarna tycker svensken.

 • http://Svd.se/ Larsviberg

  Skulderna balanseras ju också av panträtter. För statsskulden finns det väl inte panträtt någonstans, som kan utkrävas om det går snett.

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

   Panträtter vars värde om det är hus förutsätter att de är bebodda, för obebott kostar mer för banken att underhålla om bankerna kräver in panten än vad det skulle kosta banken att låta någon bo kvar med betydligt lägre ränta. Så det är lite dubbelt med panter. Ta t.ex. en bil som köps med bilen som säkerhet för stor del av köpekostnaden. Bilen sjunker i värde snabbare än många återbetalar.

   • http://Svd.se/ Larsviberg

    Det är ju naturligtvis mycket som spelar in. På en del ställen är husen extremt svårsålda och ligger ute för försäljning lång tid. Driftskostnaderna är inte heller så stora för ett obebott hus och en mindre kreditförlust är inprisad i bankernas normala kreditgivning. Vad det gäller personbilar är 8 år en normal kredittid och är bilen normalt skött då bör den ha ett betydande restvärde.

    • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

     Du talar om driftskostnader allt medan svårsålda hus, som du kallar det, minskar i värdet redan efter att stått obebott några månader. Verkligen inte någon ekonomi i det.

 • Anonym

  Cervenka ger läsarna en annan bild av bankernas risker än den som vi gängse får ta del av. Varför är han så ensam i detta fall? Har han fel eller har vi matats med falska argument och invaggats i osann trygghet? I vilket fall som helst så är det intressant läsning.

  • http://www.facebook.com/people/Sven-Erik-Forslin/100001064890124 Sven-Erik Forslin

   Cervenkas påpekanden är genomgjutna Sanningar om Verkligheten. Varför är han, åtminstone här i Sverige, ensam om serverandet av sanna fakta till folket? Cervenka är den ende kompetente – med ryggrad!

 • http://profiles.google.com/redzepovic Elvir Redzepovic

  Bankerna ska tillåtas ha endast 2 funktioner, pengarförmedlare samt sparande. Att ge dessa svin mer makt än så har gång på gång visat sig vara totalt förödande för samhället. Det ser vi idag också, men tyvärr så länge våra politiker tar order från bankägare kommer vi leva i dagens bankdiktatur. För demokrati lever vi inte i så länge folkets vilja ignoreras gång på gång.
  Desutom är ”fractional banking” dvs DET enda sättet bankerna fungerar idag en så sjuk system att det inte ens går att beskriva.
  Vi som har nånting mellan öronen har alltid vetat att man inte kan skapa nåt från ingeting, det verkar inte våra kära ”ledare” fatta.

  • andrer

   Våra ledare är med på spelet. Inbilla dig inte att de går tomhänta. Vad som behövs är att folket vaknar upp, och fördömer hela den nuvarande västerländska modellen, och börjar gå tillbaka till vad som byggde länderna. Ädelmetallsstandard, hög frihet, låga skatter etc., det vill säga ett system som motiverar eget ansvar och ger möjlighet att påverka sin egen situation.

 • Anonym

  Behövs derivat så att privatpersoner kan hedga sig på bostadsmarknaden och skydda sig mot en större nedgång om man vill ha den tryggheten. Optioner och terminer med KTH Value Guard index som underliggande vore bra om det fanns.

  Många idag har belåningsgrader på 80-90%, vissa  har på 95% belåning hos SBAB. Väldigt få har idag möjlighet att amortera ner sina lån.

 • Anonym

  Den här artikeln är mer nyanserad än den förra i samma ämne. Går vi tillbaks till förr så blir även räntan högre vilket jag vill du illustrerar i nästa artikel. Extremt högre räntenivåer kommer krascha hela bostadsmarknaden som aktiemarknaden på än gång det genomförs och den risk det innebär för världen i stort kan jag inte sia om men det blir nog inte särdeles roligt antar jag. ”Ett problem med detta är att aktieägarna i praktiken står för cirka 5 procent av den totala risken i en bank, men får hela vinsten.” Inte om vi gör som så att när bankerna får problem tar staten över såsom i Götabanken. Liksom att börsspekulation inte ska ha folket som krockkudde och kan inte existera i samma bolag som lånedelen som garanteras av folket. Risken blir då aktieägarnas mer än idag. Av utlånat kapital som glöms nämnas i sammanhanget så är mycket knutet till reella värden med som oftast huvudansvar för livstid hos privatpersoner men även med villkorat ansvar för de med lån i sina företag. Nu finns förstås 5-års livet men det är inte många som nyttjar idagsläget. Men med detta förslag lär det så klart innebära att många hamnar där. Ökad belåningsgrad har lett till att infrastruktursatsningar och den välfärd vi har idag också blivit möjlig som ni glömmer alltid nämna i sammanhanget. För på 1800-talet gick det inte alltid att genomföra projekt då bankerna saknade pengar för utlåning med den risk inte att förglömma som dessa banker troligen var mer ovilliga att genomföra med de ökade risker de hade på den tiden.

 • Anonym

  The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself.

  Privata banker är dårskap, hur Ayn-Randiserad man än har blivit.

 • Anonym

  Hela resonemanget bygger på att man glömmer bort att det finns pant för de allra flesta lånen, som lär vara bostadslån. Dessutom verkar Cervenka också glömma bort att om banken skulle få problem är det aktieägarna som först förlorar alla sina pengar innan det kan bli tal om att staten tar över den för en spottstyver och säljer den med god förtjänst när den kommit på fötter igen.
   
  Populistiskt, Cervenka!

  • Anonym

    Vadå pant? Pantens värde försvinner ju om folk inte kan betala sina skulder! Panten är värderad i skulder! Skuldpengar.

   • http://Svd.se/ Larsviberg

    Husen brinner väl inte ned om skulderna inte betalas.

  • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

   Det är positionen för kreditbildningspunkten i kombination med ränta och vinstmaximering som är det styrande för utvecklingsriktningen, inte vilken grad av reservkvoter som råder. Du måste fatta att bankerna kan påverka penningmängden och att i detta ligger felet efterson denna påverkan sker med vinstmaximeringssyfte.

 • Anonym

  Mot denna bakgrund kan man ju fråga sig varför Ingves,Borg och ekonomijournalister
  under så lång tid förfasat sig över hushållens skuldsättning.Hushållen har ju jämfört
  med banksystemet en fantastisk soliditet,kassalikviditet och ett fantastiskt kassaflöde.
  HJÄRNSPÖKENA har fått florera fritt och ingen har tagit reda på FAKTA.

 • Ingvar

  Jag vill också äga en bank det mest riksfria formen av företagande, 

  Blir det vinst tar jag allt själv. Blir det förlust fakturerar jag skattebetalarna. 
  Banken kan ju och får ju aldrig gå i konkurs enligt Svensk lag. 

  • Anonym

   Det är för jävligt och så kallar bankdirektörer sig för företagare vilket är ett hån mot alla riktiga. 

 • Anonym

  Keep it coming Cervenka! :)

 • Anonym

  Henry Ford lär en gång ha sagt ”It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning”. 

  Cervenka gör ett utmärkt jobb som upplyser om detta, vilket verkligen behövs, fortfarande finns det många som tror att bankerna bara lånar ut pengar som någon annan har satt in. Om vi ska få ett slut på den statsunderstödda bedrägliga bankverksamheten behövs folkbildning, folkbildning och folkbildning. 

 • Anonym

  Det vill säga svenska banker behöver ca 5kr i kapital för att skapa ett bolån på 100kr. Först skapar banken bolånet och sedan skapas tillgången på andra sidan. Interna riskvikter heter det på bankspråk bråkdelar av bråkdelsreserver. Problemet är att det urholkar äganderätten då det blir mycket svårt för folk att äga sina bostäder när bankerna kan skapa billiga krediter.

 • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

  Det absolut enklaste sättet att komma tillrätta med detta är att verkställa Styrelsemedlemmarnas ansvar för  verksamheten. Och att verkställa ägarnas Riskansvar. Om man ålägger styrelsemedlemmarna och ägarna ansvar, som det var i ”gamla Lloyds” så blev Riskbeteendet helt annorlunda.

  I första hand skall aktörerna riskera sina egna pengar. Detsamma skall självklart gälla för Den Politiska Klassen också. De som helt enkelt konfiskerar andras egendom för att fördelaför att erhålla makten.

  Alltså. Om man tar Risk, skall man också ta ansvar. Det är enkelt. Tyvärr har dessa båda grupperna ”Förvaltarna och Politikerna tillåtits att frånskriva sig sitt personliga ansvar”. Det är katastrof!

 • Krister Nilsson

  Spanska banker hade ju också värde…lösa fastighetslån ,men det är klart det händer ju bara i Spanien.

 • Anonym

  ECB har väl fixat de mest fascinerande villkoren: lånar till banker i olika euroländer till 2-3 % ränta. Bankerna köper i sin tur upp eurostaternas underskott, dvs. lånar ut till de skuldasatta skattmästarna till dubbla eller tredubbla räntan. På så sätt har bankerna räddats inom eurozonen samtidigt som skattebetalarna står för notan. Enda felräkningen är om staterna går omkull, då förlorar till slut ECB stålarna också.

 • Anonym

  Fast banker är inte som andra företag.
  Ingen möjlighet att dra av momsen är en sak.
  Kontrolleras nästan som en straffånge.
  Kräver minst 50 miljoner för att bara starta en bank.

  Så det är inte som något annat företag. SVD borde ju kunna det. Så jämför inte päron med äpplen!

  • Anonym

   Att det krävs 50 miljoner är också till för att hålla konkurrensen borta från att kunna starta banker.
   Säkerheten skulle öka med ökad konkurrens.

 • Anonym

  Upp eller ner – problemet är att bankerna styrs av pirater. Det tråkiga är att många lockats med på rövarskeppet men begriper inte att bara kaptenen med sina närmaste kan fly när skeppet skjuts i sank av verkligheten. Livbåtarna är inte till för vanligt folk. Den som vill rädda sig bör se över sin tillgång till livbåt eller annat flytetyg. Var finns en hygglig bank med tryggt flagg i dag?

 • Anonym

  Staten bör skapa en avvecklinsplan för det statliga stödet till banker.

 • Lars Erlandsson

  Banker är helt i centrum av ekonomin. Därför kan de lita på statligt stöd när det krisar. Soliditeten behöver därför inte vara så hög, vilket frigör ännu mer pengar att låna ut. Och inte har bankerna eller dess stat råd att göra det svårare att låna ut pengar. Tvärtom. Obama satsar t.ex. på lån åt låglönearbetare för att få fart på husbygget, vilket stannade upp efter finanskrisen. Amerikanska Federal Reserv köper varje månad banksäkerheter för 40 miljarder US$  och statliga obligationer för 45 miljarder och förser därigenom marknaden med mer pengar för utlåning.  Fler och fler arbetande människor blir skuldsslavar och  dessutom byggs det upp ett enormt inflationstryck som kan ruinera hundratals miljoner människor på en eftermiddag. Det är vad framtiden har i sitt sköte.

  • Anonym

   Ja det sägs ju att Soros och Rockefeller, som ju tveklöst är representanter för det internationella bankväldet var de som finansierade Obamas kampanj. (Sen skulle det inte förvåna mig om de finansierade republikanerna också, har man råd att helgardera sig är det klart man gör det).

 • Anonym

  Tycka vad man vill är tillåtet i Sverige. Yttrandefrihet. Så jag tycker att detta med bankerna är Borgs fel, hans och regeringens fel. Borg har byggt upp en svensk ekonomi som baseras på skulder. Skulder på bostäder som inte är värda hälften av vad de säljs för. Borg kommer vara omskriven som en som förstört Sveriges bostadsmarknad. I historieböckerna kommer det talas om Borgs avkylning, en avkylning med låga räntor, ingen amortering och räntebidrag. Detta kommer ingen förstå, hur eldning kunnat avkyla. Men Borg förstår eller?

 • Anonym

  Är Cervenka en nutida variant av H.C. Andersens saga Kejsarens Nya Kläder?
  D.v.s. han påpekar något som alla kan se –
  men som ingen vågat säga.
  Jag saknar verkligen motargument från berörda parter.
  Men ”hälsan tiger still”?

  • Anonym

   Nej det möts snarare med ignorans. Undvik diskussion och debatt om saken så gemene man inte får upp ögonen för bluffen och allt kan fortgå.

   • Anonym

    Det vad det jag menade!

 • Anonym

  Modereringen medför att det är meningslöst att göra inlägg i SvD.
  .
  SvD finns bara tack vare att skattebetalarna ger Shipstedt 60 miljoner kronor varje år!

 • Christian Andersson

  Eftersom bankerna inte kan backa upp real-värdet de lånat ut så förklarar jag härmed dessa lån som en form av
  odious debt, även känt som illegitim skuld. Dessa banker borde likvideras. 

 • Anonym

  Snart så försvinner även riktiga pengar och allt förfuskas till ettor och nollor via kreditkorten som banken ger ut.

 • Anonym

  Enda anledningen till att ett företag inte kan betala tillbaka hela lånet är om det gått i konkurs, fått alla sina tillgångar likviderade och det fortfarande inte går att betala av hela lånet då lån är det första som måste betalas vid en likvidering innan alla andra fått några pengar.

  • Anonym

    Skatteskulder går före allt ..

 • Christian Andersson

  Om bankerna får igenom det kontantlösa samhället så slipper de att betala sina egna skulder, de kan då bolla runt de digitala pengarna i systemet och aldrig någonsin betala.
   Det kontantlösa samhället:
  Skuldbollningssystemet som felaktigt kallas penningsystem del2

  http://www.youtube.com/watch?v=sTs1EneHVi0

  • http://xtra-allt.myopenid.com/ Den medkännande landsfadern

   Och dom kommer i och med kortavgiften,  även att i princip ha skaffat sin en privat beskattningsrätt på varenda litet iköp i hela landet en privatiserad moms och vad gör tex A-Borg för att förhindra detta? 

  • Anonym

   Jag har inte sett videon du länka till, kanske gör det lite senare, men problemet är ju knappast om pengarna är digitala eller utav papper? Lägga till extra nollor på sedlar eller trycka upp extra många är inget problem. Enligt mig är problemet är ju hur systemet är uppbyggt, inte vilket medium som används för att det ska fungera.

 • Anonym

  När kommer det en nobelpristagare i ekonomi som vågar beskriva bristerna i de ekonomiska systemen snarare än hyllar systemen och ”mekanismerna”? Det är väl tydligt att det finns allvarliga problem, bl.a. i kreditsystemen. Men så länge de TrögFattades Förening styr så lär det inte bli någon ändring.  
  Sök efter ”TFF Galenskaparna” på Youtube så får ni åtminstone ett gott skratt! 

 • Christian Andersson

   Ekonomin är global så vad som händer i USA angår också oss.
  Feb. 8th, 2013 Webcast. LaRouche addressed to the American people.
  http://larouchepac.com/node/25430

 • Anonym

  Med andra ord, större delen av pengarna i samhället är sk fiktiva pengar. Skapade av banker och bara luft. Sedan lånar folk luft men blir skyldiga pengar?

 • karl

  Kanske dags att bankerna betalar av sina lån istället för att dela ut vinster till ägarna. kallas visst ammortering

 • Anonym

  Den svenska hävstångsekonomin, tyst om den?

 • Anonym

  Man får nog leta länge för att hitta en mer vilseledande och osaklig artikel. 
  Det är klart att man inte rakt av kan jämföra soliditeten i banker med andra företags balansräkningar. En bank huvudsakliga uppgift, vilket Andreas C totalt bortser ifrån, är ju att låna ut andras pengar med en lönsam marginalränta. I annat fall skulle vi alla behöva betala ränta på våra egna pengar om vi vill ha pengarna på ett konto på banken istället för i madrassen hemma.
  Lika självklart är det att bankerna risk mera avgörs av värdet på panterna än av det egna kapitalet. 
  Jag är förvånad över att så många av er som kommenterar artikeln inte begriper mer än så. Det är pinsamt dåligt omdöme att Andreas C väljer att vinkla sin artikel, som ett inlägg i debatten om bankernas kapitaltäckningsgrad, på detta sättet.  

  • Anonym

   För övrigt anser jag att bankerna borde tvingas till  utlåning enligt kyrktorn-principen och i vart fall att bankgarantin enbart gällde bankens svenska medborgare. Om alla länders bankgaranti enbart gällde det egna landets medborgare för bankens kunder skulle vi minska risken att behöva betala för utländska expansions äventyr.

  • Sebbe Ask

    Låna ut vems pengar?? ingen hr ju pengar inte ens banken… alla har skulder, som i vanliga fall är mindre bra fast om du är en bank så är det en tillgång:)

   Tror att de flesta vänder sig mot att det är en så makalös låg täckning, man har byggt ett pyramidspel som varje gång det börjar skaka i fogarna så sköljer staten nya pengar på toppen:)

   • Anonym

    Jovisst många anser att bankerna har för låg kapitaltäckning. Det tycker även jag men skulle inte beskriva problemet på ett så överdrivet och förvirrat sätt som Andreas C gör.  Bankerna behöver tas i öronen av många andra anledningar som har mera med osund expansion och osund hantering av kortsiktiga spekulationer.

   • Anonym

    Sedan är det ju så att staten inte sköljer in några pengar på toppen till banker i nöd. Varje krona staten petar in i en bank omvandlas till ägande av banken. Ett ägande som då flyttas från tidigare ägare till staten och där staten med mycket stor sannolikhet kommer att tjäna pengar på den dag krisen är över och man då säljer ut sina aktier.
    Men visst, återigen är det då viktigt att man inte tillåter dessa banker att expandera okontrollerat utomlands så att landets ekonomi inte skulle klara av att gå och rädda banken. Som Island är ett skrämmande exempel på.   

  • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

   Problemet är Claes, att det är inte alls så som du beskriver att bankerna bara lånar ut andras pengar utan sanningen är tyvärr att de skapar nya pengar ur tomma intet genom en knapptryckning på datorn när du och jag tar lån. Var tror du annars alla pengar har kommit ifrån i denna enorma kreditexpansion och bubbelekonomi?

   • Anonym

    Nonsens—Vet inte vilka sagoböcker du läser men bankerna skapar inga pengar de flyttar bara pengar från en ficka till en annan. Riksbanken är den ende som har till uppgift att skapa nya pengar.

    • Anonym

      Du kanske borde läsa följande:
     http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/02/05/det-stora-mysteriet-pengar/

     Även om du kanske inte håller Cervenka högt så finns det många externa länkar att förkovra sig i ämnet. Saker och ting är inte så enkla som de en gång var, världen har blivit ypperst komplex. Även sådant som pengar och vart de kommer ifrån.

    • Anonym

     Ulf Stigson vad du fått lära dig och tror är helt felaktigt.

     När någon tar ett lån, skapar bankerna nya pengar (löften om pengar.) Detta säger de inte, vilket gör det hela till bedrägeri. Dessa pengar tar de sen ränta för att de har skapat i sitt system. Idag är 97% av våra pengar skapade som lån av banker. Vilket innebär att alla pengar vi har ska betalas tillbaka till dem med ränta, alltså mer pengar än vad som finns ska betalas tillbaka till privat ägda bankerna. För att detta ska fungera måste folk ständigt låna mer pengar tills de inte längre kan låna mer, då kollapsar systemet. Vilket de nu är påväg att göra eftersom de flesta har lånat till bostäder. Nästa ekonomiska kollaps kommer vara i Sverige inom 0-3 år.Borg gick deras ärende då han skuldsatte svenskar så att de skulle få ”äga” sina bostäder.I praktiken äger man inte sin bostad om man har köpt den med bankpengar. Banken äger bostaden och du hyr den nu av banken, förflyttningen av ägandet till banker.Nu måste kommande generationer framöver skuldsätta sig för resten av livet hos bankerna för att få någonstans att bo. Detta visste Borg, vars bankaktier gick upp ordentligt i värde, dessutom skapade han sig en framtid i form av jobb, hos de som trycker pengar. En varg i fårakläder.http://www.youtube.com/watch?v=60syRrYTiC8http://www.youtube.com/watch?v=HB6ZxcVVVq8http://www.youtube.com/watch?v=CBXvoL9HiSohttp://www.youtube.com/watch?v=_Q-dIAnovOIhttp://www.youtube.com/watch?v=ePE9HCFMhHs

     • Anonym

      Nu förstår jag ingenting, det är ju precis det som du beskriver som är att skapa pengar ur tomma intet!

 • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

  Kräv 100% Kapitaltäckning då är alla problem lösta, vi kan inte fortsätta att skapa pengar ur tomma intet genom att endast ha 5-15% kapitaltäckning som krav. Det ihop med avregleringarna på finansmarknaden har skapat en ohämmad spekulation vilket driver upp alla värden vilket gör att allt har gått att belåna mer och mer vilket gött bankerna som kan med högre värden på allt kan skapa ännu mer pengar (krediter) ur tomma intet…Sedan måste vi dela upp alla banker i två delar en som tar han om all spekulation och en del som har hand om utlåning till företag och privatpersoner. Och efter det skall staten bara garantera utlåningsdelen. Och är den uppbyggd med 100% kapitaltäckningskrav, så finns ju inga risker längre. 

  • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

   Det var intressant att läsa om hur det moralen i kapitaltäckningen sänkts av sig själv sedan 1800-talet från då ca 50% till dagens 5-15%. Här ser man ju tydligt hur man istället för rekommendationer i många fall behöver tydliga lagar och regleringar.

   Och just när det gäller kapitaltäckningen bör man nog gå över från att bara en rekommendation till att lagstadga den.

 • Anonym

  Det roliga i kråksången är att när privatpersoner går back på grund av att exempelvis bostaden tappat i värde så riskerar man att bli beskylld för att vara oansvarig. Till och med om man amorterar, för det kan man inte göra i ”tillräcklig” takt.
  .
  Samtidigt beskylls knappast ledningen vid någon bank för att vara oansvarig och riskerar att få påföljder för utdelningar till sina ägare, även om banken i sig går dåligt. Då tvingas vi som bor här gå in med skattemedel, för att i efterhand kunna se hur ägare och ledning formligen gödslar pengar över sig själva, samtidigt som bankerna ger sina kunder usla villkor.
  .
  Så medan ”medelsvensson” förväntas vara sparsam, tyst, snäll och gå till valurnorna vart 4:e år och rösta på i princip rätt kassa politiker, kan ägare och ledning på bankerna fortsätta gödsla sig själva med pengar med politikernas goda minne. Det skulle vara intressant att se reaktioner hos bankerna om de inom ett år tvingades betala ut vinstpengar till kunder och det i samma omfattning som till ägare/ledning…
  .
  Låt i så fall de pengarna gå till de som sköter sina lån (vilket i min värld = de som amorterar). 

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003035946727 Ulf Stigson

   Ja, det är kanske dags att starta gemensamt-ägda folkbanker på lokalnivå med 100% transparens.

 • Anonym

  Om jag förstår det här rätt, så är alla bankers ”tillgångar” i princip lånade pengar. Lånade från vem? Vem sitter som kreditor, om nu alla bara har lånade pengar? 

  • Anonym

   Ja, man kan verkligen fråga sig vem det är som har pengar egentligen. Om jag söker göra det överskådligt, ”har man pengar” när en vara eller tjänst är slutbetald. Har för mig att det bland ekonomer kallas ”reglerad skuld”.
   .
   Skulle tro att många lån (inom företagsvärlden) handlar om ”fonderade medel”, pengar som i tanken är avsatta för framtida behov, där den som har de där pengarna lånar ut till den som vill låna. Sedan kan man se det hela ur ett företagsekonomiskt perspektiv, då tänker jag på producerande företag (inte banker), företag som säljer en produkt i form av vara eller tjänst.
   .
   Då brukar mig veterligt tillgångar räknas i 3 områden;
   .
   * Betalning för ”utfört arbete”, alltså en produkt eller tjänst.
   .
   * Värdet av maskiner och metoder (inbyggda, specifika för verksamheten).
   .
   * Värdet av kompetens och teknologi (tänk lösningar) i företaget.
   .
   Metoder och lösningar kan angränsa mot varandra och gå in i varandra. Ett sätt att betrakta dessa delar är att man för att kunna sätta samman och tjäna pengar på något, behöver en kund som till slut betalar för produkten, har rätt utrustning och vet hur man ska använda den på bästa möjliga sätt.
   .
   Ur ett (litet mer strikt) ekonomiskt perspektiv brukar man prata om konton. Eftersom man sällan tar betalt av slutkund i förskott – i alla fall inte full betalning – har man en buffert både i form av likvida medel (pengar som kan betalas ut) och direkta samt indirekta kostnader. En direkt kostnad är ofta de medarbetare man har, som ska ha lön, medan en indirekt kostnad kan vara avskrivningar på maskiner och utbildningar.

  • http://twitter.com/gothbarbie84 Hanna Söderström

   Pengarna skapas ur tomma intet, genom löftet att någon ska betala tillbaka en skuld till banken. När skulden är återbetalad så försvinner pengarna. Det är det fiatvalutasystemet bygger på. Förr var värdet av pengarna knutet till efterfrågan och tillgången på guld och silver, men så är det alltså inte längre.

   Anledningen är att länder med stora skulder inte kunde trycka upp mer pengar för att betala av skulder under det gamla systemet och därmed genom inflation skjuta skulden på den man lånat pengar av. USA tog steget att gå ifrån guldbaserad dollar samtidigt som man bestämde att man helt enkelt inte tänkte betala tillbaka sina skulder, under Reagan. 

   Finns många bra dokumentärer om vårt valutasystem, Money as Debt är den mest pedagogiska jag sett. :)

   • Anonym

     Money as debt… Hittade den på tuben, kikar på den under lunchen. Undrar varför alla fortsätter låna ut pengar, med förståelsen att det mesta aldrig kan betalas tillbaks… Är vi fast i en catch 22 och alla gömmer huvudet i sanden?

 • http://www.facebook.com/people/Arsène-Lupin/100001231896039 Arsène Lupin

  Är det någon som inte tror att det för eller senare spricker? Fiktiva pengar är ett reellt hot för alla nationer. 

 • Anonym

  Hela denna cirkus går att hålla igång så länge vi har tillväxt. När den avtar eller kanske t o m blir negativ är det hela över, eftersom hela systemet är konstruerat för att fungera med en tillväxtekonomi, därav politikernas enträgna uppmaning om att skapa tillväxt. Men som bekant kan inte oändlig tillväxt fungera på en ändlig planet.
  Det är då alltså bara en tidsfråga om när det nuvarande systemet imploderar. När tillväxten uteblir minskar då också skattebetalarnas förmåga att fortsätta rädda bankerna.

 • Anonym

  Men det är ju ”nazistiskt” att avslöja (även) denna gigantiska bluff. Rotschild med kumpaner kunde inte ha arrangerat detta på ett bättre sätt.. 

 • Anonym

  Vet någon om alla centralbanker är privatdrivna företag? Jag vet att Fed i USA är helt privat (även om de är glada så länge gemene man inte fullt ut förstår det), men hur är det i Sverige? Det känns ju självklart att en makt som den att skapa pengar sak ligga inom demokratins ramar. 

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003035946727 Ulf Stigson

  ” 
  95,5 procent av tillgångarna är lån” 
  Förtydligande: Alltså pengar tillverkade ur tomma intet…

 • Anonym

  Den bästa lösningen jag har sätt hittills är en skuldamnesti. Så de skuldsatta får pengar av staten att lösa sina lån och de som inte har lånat får samma mängd pengar att spendera för. Detta leder till inflation varpå de med fasta inkomster pensionärer måste kompenseras på något sätt, säg att de får samma mängd pengar de också.

  Kan rekommendera läsning om Peals banc act från 1844 samt titta på videos på Youtube från den spanska ekonomen Jesus Huerta De Soto där han förklarar systemfelet. Bankerna borde inte få tillgång till kundernas sparmedel och spekulera dessa i diverse olika tillgångsslag utan att fråga om lov till en konstlat låg ränta satt av centralplanerande centralbanker som instiftades av storbanksfamiljerna. Samtidigt som bankernas spekulerar med kundernas sparmedel och tjänar mellanskillnad så garanterar staten bankens risk om de spekulerat fel samtidigt som miljonbonusar till bankledningen delas ut.

Kärnkraft

Energijätte kan stoppa Ringhals-stängningen

”Vi vill inte ha en konflikt om detta men behöver mer tid”.

Löfven: Det är bra att försvaret är snabbt

Ger tummen upp för flygvapnets reaktion.

ÖB: Ryska plan ”flyger ju provocerande nära”

analys

”Ökade krav på svenska försvaret”.

Ryssland kan bli först med ny Apple-tjänst

Musik

Landet är en växande marknad.

”Hatpredikanter ska stoppas vid gränsen”

KD-politiker:

Så kan extremism bemötas.

Utsågs till världens fulaste flygplan

Bilder

Åtta flygplan med konstärligt yttre.

Civila offer när IS avancerar i Syrien

Instängda mellan de stridande parterna.

”Mamma tycker att depression är fjantigt”

Psykologen

"Kanske är din mamma rädd."

Webb-tv

Här får Björklund frågan han inte vill ha

"Debatt med Löfven en västanfläkt".

Hur bra är du på engelska?

quiz

Testa dina kunskaper i SvD:s quiz.

Vad skrev Obama i sin första tweet?

Nyhetsquiz

Testa dina kunskaper.

svd story – för dig som prenumerant

Här är världens rekordtunnlar

bilder

Svindlande tunnelbyggen.

Världens längsta cykeltunnel?

citybanan

Möjlig cykelväg från Södermalm till Solna.