Annons

Brännpunkts blogg

Lena Karvik

Lena Karvik

I dag skriver Statens medicinsk-etiska råd, Smer, på Brännpunkt att surrogatmödraskap bör bli tillåtet i Sverige. Dock bara den altruistiska (icke-kommersiella) formen – kommersiellt surrogatmoderskap ska även fortsatt vara förbjudet, enligt Smer. Rådets medlemmar har inte varit eniga, en minoritet avvisar alla former av surrogatmoderskap eftersom de menar att man aldrig ska få använda en annan människa som medel för sina egna mål.

Och det är just här som debatten kring barnlöshet bränner till. Längtan efter ett barn kan vara enorm – men hur långt ska vetenskapen och vården få gå för att uppfylla denna längtan?

”I sann liberal anda bör vi bredda möjligheterna till föräldraskap för alla medborgare”, har företrädare för moderatmännen tidigare skrivit på Brännpunkt. ”Kvinnors kroppar är inte handelsvaror”, skrev socialminister Göran Hägglund (KD) när riksdagen förra året beslutade om att en utredning om surrogatmödraskap skulle göras.

Så tydliga är skiljelinjerna i denna fråga och debatten lär, efter Smers ställningstagande, nu få ny fart.

Rådet anser också att donation av befruktade ägg ska tillåtas samt att åldersgränserna vid assisterad befruktning bör slopas. Även dessa förslag är kontroversiella och lär få mothugg.

Klockan 15 i dag kan du chatta med Smers ordförande Kjell Asplund på SvD.se. Ställ din fråga till honom redan nu.

Vad tycker du själv om surrogatmödraskap, assisterad befruktning och vården som erbjuds (eller nekas) ofrivilligt barnlösa? Vi välkomnar debattartiklar om detta, mejla brannpunkt@svd.se

Fler debattinlägg om ofrivillig barnlöshet och assisterad befruktning hittar du här:

Barnlösa bör få vård på lika villkor

Barnlöshet är inget lyxproblem

Surrogatmödrar offer för människohandel

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.