Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Många nyheter presenterades på Brännpunkt i förra veckan och har uppmärksammats stort, bland dem en utredning om organdonation och ett ställningstagande från Statens medicinsk-etiska råd kring frågor som rör ofrivillig barnlöshet, bland annat surrogatmoderskap.

Debatten har också varit intensiv kring polisens så kallade Reva-projekt (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete), där flera debattörer kommit med inlägg. Den diskussionen fortsätter under den här veckan på SvD.se

Fler ämnen har väckt läsarnas nyfikenhet och upprördhet, inte minst den hårda kritiken mot SF Bios sätt att styra vilka filmer som får visas på olika biografer. Artikeln skrevs av Gunno Sandahl, kulturchef på Folkets Hus och Parker, som också påpekade att det strypta utbudet är en drivkraft för många att ladda ned filmer olagligt.

Missade du något i förra veckan? Här är de tio mest lästa debattartiklarna:

1. Varför diskriminera biobesökare i landet?

2. Kontroller i t-banan brott mot folkrätten

3. Lukasjenko fick tyst på Bildt

4. Varför en miljard till de rikaste kommunerna?

5. Polisen ser bara till att lagar efterlevs

6. Dagens chefsjobb ointressanta för kvinnor

7. Ministern borde sluta trixa med tågsiffrorna

8. Ge de papperslösa amnesti

9. Därför tar vi beslut idag om att skjuta vargen

10. Fullt möjligt att spåra varifrån kött kommer

Välkomna till en ny debattvecka! Mejla tips och förslag till brannpunkt@svd.se

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.