Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Sverige kan på nytt bli en stor sjöfartsnation, skriver sjöfartskonsulten Kristofer Andrén i en debattartikel på SvD.se. Han menar att ändrade skatteregler skulle kunna locka tillbaka de redare som numera registrerar sig i våra grannländer.

Han få medhåll av de flesta läsare som har kommenterat artikeln, bland dem signaturen sgs: ”Borde väl vara enkelt att införa samma regler i Sverige som i övriga Skandinavien.” Signaturen Mogark ser dystert på utvecklingen och skriver: ”Sverige är redan slut som sjöfartsnation. Snart är Sverige slut som industrination också. Facket jobbar stenhårt med detta mål i sikte. Välkommen att tvätta skjortor åt varandra.”

Kristina Ohlson menar att det inte handlar om hur politikerna agerar och skriver att de sjöfackliga organisationerna ”i över 50 år systematisk grävt sin egen grav” och fortsätter: ”Regeringarna har under årens lopp haft ett krav på näringen för att genomföra åtgärder; fack och arbetsgivare måste vara överens. De har aldrig varit överens och är inte heller idag överens och därför är regeringen låst.”

Benkt Lundgren pekar mer på regeringens ansvar och skriver: ”Kristofer Andrén har i huvudsak rätt. Att nuvarande regering verkar rätt ointresserad av sjöfart märks tydligt i en del andra avseenden, till exempel tolkningen av reglerna för sjöfartsstöd, vilket tvingat ett rederi som verkligen ville flagga svenskt (MMT) till färöisk flagg.”

Missa inte repliken som nu finns på SvD Opinion från nationalekonomen Peter Andersson som varit med och utrett sjöfartens konkurrenskraft. Han skriver att det är slöseri att ”kasta ännu mer skattepengar på sjöfartsnäringen”.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.