Annons

Brännpunkts blogg

Lena Karvik

Lena Karvik

De allra flesta debattämnen återkommer då och då. Pensioner, klimatet, arbetslöshet, skolan och euron är exempel på ämnen som nyligen har debatterats på Brännpunkt. Inte för första, och med all säkerhet inte för sista gången. Ofta förändras argumenten och anpassas efter nya omständigheter, ibland förblir de desamma.
Tidpunkten för ett diskussionsämnes återkomst är sällan helt förutsägbar, ofta krävs en händelse eller en stark nyhet – som när debatten om ett framtida svenskt Natomedlemskap nyligen blossade upp efter att SvD:s Mikael Holmström avslöjat den bristande svenska incidentberedskapen när ryska plan bombövade med Sverige som måltavla.
Några av de återkommande debattämnena är dock helt kalenderbundna. Sjöfylla inför midsommar, ensamhet kring julhelgen, betyg vid terminsslut medan ämnet jämställdhet når sin topp som debattämne strax före internationella kvinnodagen den 8 mars.
Och så har vi skolavslutningarna.
Få debatter återkommer lika envist och regelbundet som den om skolavslutningarna. På ena sidan de som vill ha avslutningarna ”så som de alltid har varit” (det vill säga i kyrkan), på den andra de som menar att en ceremoni i kyrkan riskerar att utsätta eleverna för religiös påverkan. Den svenska skolan är ju icke-konfessionell.
Skolverket har försökt hitta en medelväg: det går bra att fira i kyrkan så länge ceremonin inte innehåller några religiösa inslag. Ingen bön, trosbekännelse eller välsignelse alltså.
Däremot går det bra att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”. Den psalmen är nämligen, enligt Skolverket, ”snarare ett uttryck för tradition än religion”. Hmm, undrar om tjänstemännen på verket verkligen tog sig förbi första versen när de spikade det. Redan i andra versen börjar man sjunga om ”Guds godhets rikedom” och i tredje låter det så här: Man hörer fåglar sjunga med många handa ljud, skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud? Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädje sång…
Att ”Den blomstertid nu kommer” innehåller religiösa inslag är nu inte konstigt. Det är en psalm, en kyrkovisa tänkt att sjungas av församlingen under en gudstjänst. Och kyrkan är en lokal byggd för att hylla Gud i, med en präst vars jobb är att förkunna Guds ord.
Det finns, hur man än vrider och vänder på det, väldigt lite icke-konfessionellt över en kyrka. Kanske dags att lämna medelvägen och acceptera den religiösa inramning som kyrkorummet ändå ger?
Eller så kan lärare och elever fira examen i skolan och i stället besöka kyrkan under en helt vanlig religionskunskapslektion – liksom moskén, synagogan och andra religiösa byggnader. Då med syftet att lära sig om kristendomen, islam, judendomen och andra trosuppfattningar.
Att en och annan elev då kan finna Gud på kuppen är en risk man får ta.

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.