Annons

Brännpunkts blogg

Carina Stensson

Carina Stensson

Vindkraften tillhör de ämnen som väcker väldigt mycket diskussion. Både förespråkare och kritiker är mycket övertygade.

söndagens Brännpunkt skrev ledamöter vid Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott att ”satsningen på vindkraft är meningslös”. I dag svarar Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, på SvD.se.

Flera hundra kommentarer har redan postats vid de båda artiklarna.

Bertil ek skriver: ”Svagheten med vindkraftverk är att de behöver vind för att fungera, en ganska allvarlig svaghet eller hur. Samhällets behov av energi/effekt är ganska frikopplad från hur mycket det blåser. En storskalig satsning på vindenergi kommer därför att cementera behovet av reglerkraft, läs vattenkraft. Utbyggnad av vattenkraft förorsakar en enorm förstörelse i och kring de älvar som tagits i anspråk.”

Även Micke Nystrom är mycket kritisk: ”Att det ska vara så svårt att fatta. Vill vi bara ha jobb så kan vi låta folk gräva gropar som sedan fylls igen. Konsten är att skapa välstånd. Vindkraften kan säkert skapa jobb, men inte välstånd. Effekten är förmodligen negativ, eftersom man förstör värdefulla resurser av bara farten.”

Hampus Eckerman tillhör dem som försvarar vindkraften: ”Det transporteras redan el över hela Europa. Det är inget nytt för vindkraft. Vindkraft kan användas för att pumpa upp vatten som används som stora batterier för att släppas ut vid behov. Och det gör också att dammar i redan existerande vattenkraft kan hållas fyllda. På så vis slipper vi riskera att folks XBOX:ar inte slocknar när det slutar blåsa.”

Missa inte diskussionen och delta gärna själv! www.svd.se/opinion

Om bloggen


På Brännpunkts blogg efterlyser SvD:s debattredaktörer artiklar i aktuella ämnen och skriver om vad som har skapat de livligaste diskussionerna.

Här kan du läsa inlägg från Carina Stensson, redaktör för SvD Opinion som både publicerar tidningens debattartiklar och artiklar exklusiva för SvD.se och Lena Karvik, redaktör för tidningens debatt.

Här har läsarna möjlighet att själva vara med och kommentera och ge redaktionen tips.