Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Den här tiden varje år är havsisen på Arktis som minst.
Senaste data från National snow and ice data centre, Nsidc, i Boulder,
Colorado, visar att även i år har avsmältningen varit stor.

I augusti var istäcket det näst minsta som har uppmätts
sedan satellitmätningarna började 1979. I senaste mätningen, den tredje
september, har utbredningen varit mindre bara två gånger tidigare, 2007 och
2008.

Två fartyg är på väg att försöka ta sig igenom
Nordvästpassagen, enligt Nsidc: Norska Borge Ousland och ryska Peter I.

Den minskande isen är en effekt av varmare somrar på Arktis.
Arktis värms mer än resten av globen.

Ett stort problem med att sommarisarna smälter så kraftigt
är att istäcket som helhet ändrar karaktär. Stora arealer med fem-sex meter is
har försvunnit och ersatts med tunn, nyfrusen is som är känslig för blåst och
värme. Den tunna isen smälter lättare.

I mitten av 1980-talet bestod istäcket till 70 procent av
gammal, tjock is, men bara 23 procent när isen var som minst, 2007.

Forskare vid Nsidc kan delvis avgöra isens karaktär genom
satellitbilder. Det finns bilder som visar att stora isområden utanför Alaska,
i Beauforthavet, nu är på väg att brytas sönder.

Frågan när sommarisen helt har försvunnit diskuteras ibland
av forskare. Vissa gissar inom några år eller några decennier.

Isen har en avgörande funktion för klimatet. Den reflekterar
solljuset och håller polarregionen kall och dämpar därigenom klimatets
svängningar.

Det kan vara så att det minskande istäcket i Arktis kommer
att leda till mer extrema väder i framtiden. Läs mer om det i SvD-artikeln ”Extrem väderlek lamslår världen”.

Om bara någon vecka börjar den Arktiska vintern och havsisen växa igen. Det brukar ju vara så, is fryser till på vintern och smälter på sommaren.
Ibland surrar påståendet att Arktis havsis växer. Det stämmer på
vintern. Definitivt inte på sommaren.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky