Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Sätt ett tak för hur mycket koldioxid världen får släppa ut till år 2050 och fördela utsläppen därefter. Det inspelet gör Världsnaturfonden till klimatförhandlingarna som pågår i Bangkok.

Målet för klimatförhandlingarna är att den globala medeltemperaturen får stiga högst två grader under det här seklet. Nu vill Världsnaturfonden, WWF, göra tvågradersmålet mer konkret och lättbegripligt och har gjort global koldioxidbudget.

Utgångspunkten är att hela världens koldioxidutsläppen mellan 1990 och 2050 inte får bli mer än 1 600 gigaton, eller miljarder ton. 40 procent är redan förbrukade, 970 gigaton utsläpp finns kvar till vårt förfogande, enligt WWF:s rapport.

De globala utsläppen är för närvarande cirka 50 gigaton per år.

De här resterande koldioxidutsläppen kan fördelas mellan världens länder på olika sätt. Om var och en ska ha rätt till lika stora utsläpp innebär det 4,5 ton per person till år 2020 och 0,6 ton år 2050.

I Sverige släpper vi ut 6 ton koldioxid per person och år.

WWF föreslår tre olika principer för de återstående utsläppen ska fördelas:

• Lika för alla.

• Beroende på utvecklingsnivå, nuvarande utsläpp per person och BNP per capita. Men alla länder måste minska utsläppen jämfört med idag.

• Utvecklingsländerna får öka först och sen minska.

Kontentan av rapporten är att alla länder måste öka takten i övergången från fossila bränslen, för att inte släppa ut mer än de återstående 970 gigatonnen. Även de utvecklingsländer som har snabbt växande utsläpp. I år är första gången utsläppen från u-världen är större än industriländernas.

– Vi som organisation går ut och säger att det finns en anledning att särskilja Brasilien, Mexiko, Kina, Indien och Sydafrika från andra utvecklingsländer. Att de har kapacitet att göra utvecklingsplaner för en lågfossil framtid. Till 2050 måste samtliga stora utvecklingsländer rejält minska sina utsläpp, säger Stefan Henningson vid WWF.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky