Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

En av årets viktigaste utredningar presenteras idag klockan ett: Klimat – och sårbarhetsutredningen. Den kommer att innehålla en radda nyheter, och en av de mest intressanta blir den kostnadsberäkning av vad klimatförändringarna och anpassningar till det nya klimatet kommer att kosta det svenska samhället. Som en svensk Stern-rapport, helt enkelt.

Utredningens ordförande Bengt Holgersson och hans medarbetare har inte läckt egentligen någonting, så de stora nyheterna kommer idag.

Förutom de samhällsekonomiska beräkningarna kommer utredningen också att innehålla en ingående besrkivning av hur Sverige förändras de närmaste hundra åren – inte bara temperatur och nederbörd utan även hur vanligt det blir med skyfall och hur vegetationssäsongen ändras.

Vi kommer också att få en ingående beskrivning av hur vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur påverkas, hälsa och smittspridning, jord- och skogsbruk. Även Östersjön, Mälaren kommer att ta emot vatten av annan kvalitet än idag. och det kommer att påverka oss på sätt som vi inte har beredskap för idag.

Läs mer i eftermiddag på svd.se, eller följ presskonferensen på regeringens hemsida.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky