Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Den gångna veckan har varit en riktig klimatvecka. Först var Fredrik Reinfeldt och president Bush överens om att klimatfrågan är en viktig fråga. SvD:s politikreporter Göran Eriksson rapporterade efter mötet att Reinfeldt vill förstå logiken bakom att ”amerikanarna ifrågasätter om det är möjigt med internationella avtal som involverar alla”.

Det ska bli intressant att följa hur Sverige tycker att ett post-Kyotoavtal ska se ut. Det kommer inte att vara en one-size-fits-all, enligt statsminister Reinfeldt. Kanske blir det en fråga för alla de miljöministrar som samlas av Andreas Carlgren i Riksgränsen i juni.

I slutet av veckan blev det åter mycket klimatpolitik från miljöpartiets kongress. De dammar av det gamla förslaget med koldioxidskatt inom EU, som trots många försök tidigare har varit omöjlig att genomföra. Skulle det gå nu, när klimatet (!) blivit annorlunda?

Och enligt en opinionsundersökning i DN har miljöpartiet högst trovärdighet i klimatfrågor av alla partier. Hälften av de som svarar har högt eller mycket högt förtroende för mp i klimatfrågor. Näst mest ”röster” får centerpartiet, ungeför hälften så många.

Det får mig att tänka på en presslunch hos amerikanske ambassadören Michael Wood, där han var särskilt imponerad av två snabbt genomförda politiska åtgärder som han kommunicerat till Vita huset: Dels att miljöbilar får parkera gratis i Stockholm, dels att så många tankställen måste ha alternativ bränsle i sortimentet. Visste han att bägge åtgärderna var krav från miljöpartiet? Hade det i så fall varit ett problem för honom?

Jag frågade inte då, det får jag göra vid något annat tillfälle.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky