Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Precis den rubriken har ett pressmejl från International Energy Agency, IEA, som är ett slags opartiskt rättesnöre vad gäller statstik och sammanfattningar av energiläget i världen.

Hoppingivande, eller hur?

Och det finns en del glädjande fakta i rapporten ”Cleaner Coal in China”:

– Hälften av Kinas kolkraftverk har nu avsvavlingsutrustning, så att försurande svavel inte sprids med vindarna.

– Ett nytt, gigantiskt (4 000 Megawatt) kolkraftverk i Yuhuan är det mest energieffektiva kolkraftverket i världen.

– En av de få pilotanläggningar för koldioxidavskiljning och infångning finns utanför Peking.

Men sen förstår man att IEA:s rapport egentligen innehåller farhågor om den fortsatta utvecklingen av Kinas kolanvändning. Kinas kolproduktion är nu en större energikälla i världsekonomin än Mellanösterns produktion av råolja.

”Det ligger i allas intresse att det finns möjligheter att ta mesta möjliga miljöhänsyn när det gäller kolanvändningen, även i ekonomiskt osäkra tider”, konstaterar Nobuo Tanaka, IEA:s executive director.

IEA-rapporten uppmana industriländernas regeringar och energiindustri att ingå i projekt med kinesiska partners för att överföra så ren kolteknologi som möjligt.

Det har sagts många gånger förr, och en hel del samarbeten finns, inte minst mellan USA och Kina. Men tydligen är de långt ifrån tillräckliga.

Och kanske är IEA:s rapport ett sätt att erkänna Kinas behov av kolkraft inför den pågående förhandlingsprocessen inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn.

Det är i alla fall en avgörande fråga.

Kolkraften har också varit het i dag på Vattenfalls årsstämma, där miljöaktivister kastade gröna färgbomber mot vd Lars G Josefsson. Fyra personer greps av polisen.

Greenpeace, som också var på årsstämman konstaterar att Vattenfall firar 100 år genom att släppa ut 100 miljoner ton koldioxid per år i och med köpet av holländska energiföretaget Nuon. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt.

Så det är inte bara Kina som förlitar sig på kolkraft, både idag och i morgon.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky