Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Knappt har utsläppen efter statsminister Fredrik Reinfeldts klimatresa till USA hunnit mixas i atmosfären innan en liknande resa går åt andra håll.
Det är amerikanska kongressenst talman, Nancy Pelosi, som just nu är i Europa för att prata med inflytelserika politiker, forskare och representanter för miljörörelsen.
Med på resan är bland andra Edward Markey, ordförande i utskottet för energioberoende och global uppvärmning som Pelosi tillsatte som ny talman.
Markey öste lovord över svensk klimatpolitik efter Reinfeldts dragning i utskottet häromsistens.

Men när amerikanarna åker till Europa finns inte Sverige med bland resmålen. Först var de på Grönland och besökte en schweitzisk forskningsstation. Igår var de i Tyskland och diskuterade med Angela Merkel inför det kommande G8-mötet den 6 juni. President Bush vill inte att mötet ska resultera i skrivningar om minskade utsläpp i procent eller andra siffror.

Sedan träffar de EU-kommissionens ordförande Barosso, och sen bär det av till Storbritannien, som inte har någon formell EU-roll för närvarande, men som visar framåtanda och kreativitet inom klimatpolitiken.

Något stopp i Sverige blir det inte. Svenska regeringen understryker gärna att Sverige har en särskilt viktig roll i arbetet för att enas om ett post-Kyotoprotokoll, eftersom ordförandeskapet i EU ligger på svenskt bord då, 2009.

Men Sverige är inte tillräcklig viktigt för Pelosi just nu, i alla fall.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky