Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Klimatforskare riskerar att utsättas för en ny form av
förföljelse. Det är IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri som ryter till i en
debattartikel i brittiska the Guardian.

Han försvarar den vetenskapliga kvalitén i FN:s klimatpanel
senaste rapport och understryker att de fel som har upptäckts bland annat om
Himalayas glaciärer inte omkullkastar de grundläggand slutsatserna. I rapporten
finns övertygande bevis för att den stigande medeltemperaturen sedan mitten av
1900-talet mycket sannolikt beror att människan har påverkat halten av
växthusgaser i atmosfären, skriver Pachauri.

Tusentals klimatforskare har arbetat med rapporten på en
objektivt och öppet sätt. Det vore olyckligt om deras arbete misskrediterade
för ett beklagligt fel i en nästan 3000-sidig rapport, skriver han vidare.

Pachauri upprörs över att klimatforskare har kallats för ”klimatkriminella”
och syftar sannolikt på något den republikansk senator James Inhof i USA sagt i
samband med att brittiska klimatforskare fick sina e-mail hackade. I e-mailen
fanns formuleringar som kan tolkas som att forskarna vägrat släppa temperaturdata
till klimatskeptiker som velat ha dem.

Med tydlig adress till skeptiker och olje- och kolintressena skriver Pachauri att det var väntat att resultaten i klimatrapporten är utmanande för vissa intressegrupper och sektorer i samhället.

Debatten lär fortsätta i högt tonläge.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky