Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Var i världen bör ledande forskare och politiker mötas för att diskutera den fråga som pekas ut som ett allvarligt hot mot framtida utveckling och fred – klimatförändringen?

Med tanke på att förra veckan var Nobelprisets klang- och jubelvecka så hade väl Stockholm varit en utmärkt mötesplats. Det tyckte Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, och önskade att statsminister Fredrik Reinfeldt ville stå värd för ett sådant möte. Han ställde frågan i ett brev för ett år sedan, men fick aldrig något svar.
-Vi visste då att Reinfeldt skulle lansera en hållbarhetskommission, och vi ville ge honom chansen att visa internationellt ledarskap på den stora miljöagendan, berättar Johan Rockström.

I stället hamnade mötet med topptänkare i Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel nappade direkt när hon fick frågan av sin rådgivare i klimatfrågor, Joachim Schellnhuber, som även sitter i styrelsen för Stockholm Environment Institute.
Så mötet ägde rum förra veckan i Potsdam med Angela Merkel som engagerad och pådrivande kraft under. Hon samlade 15 Nobelpristagare, en handfull av sina ministrar och många av de mest prominenta klimatforskarna: ekonomen Sir Nicholas Stern, ordförande i FN:s klimatpanel Rajendra Pachauri, indiske utvecklingsekonomen Sunita Sarain och chefen för FN:s miljöprogram Achim Steiner, bara för att nämna några. Johan Rockström och Anders Wijkman (kd) var de två svenska representanterna.

Det blir förstås en extra poäng i kolumnen för klimatengagemang för en statsminister som engagerar sig i ett sådant möte. 1-0 till Angela Merkel, med andra ord. Särskilt nu, när de stora utvecklingsländernas ledare skärskådar vilket ledarskap i klimatfrågor höga politiker i västvärlden är villiga att ta. Sanningens minut kommer i december vid FN-mötet på Bali, då både nord och syd ska lägga upp sina kort på bordet och avgöra om det finns förutsättningar för ett nytt, bindande klimatavtal efter Kyotoprotokollet som går ut 2012.

De två dagarna
i Potsdam resulterade i ett gemensamt dokument, till intet förpliktigande, visserligen. Men ett radikalt förslag är ”carbon justice” – rättvis kolfördelning – som ett långsiktigt mål. Det innebär att den rika världen måste minska drastiskt, och utvecklingsländerna har rätt till en viss ökning. Men det ska vara lika för alla.

Bli inte förvånade om förslaget dyker upp på den politiska agendan, kanske redan på Bali. Och att det kommer att applåderas av Kina och Indien.
Från Rosenbad hade man i går ingen förklaring till varför brevet från Johan Rockström inte besvarades. Policyn är att alla brev ska få ett svar.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky