Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

USA:s utsläpp av koldioxid minskar med fem procent i år, enligt Energy Information Administration vid det amerikanska energidepartementet. Till stor det beror det på lågkonjunkturen, men också i viss mån på att naturgas har ersatt kol som bränsle i den del kraftverk.

Nästa år kommer utsläppen att öka igen, tack vare bättre fart på ekonomin, men bara med 0,7 procent, spår samma byrå.

De lägre utsläppen beror på en oönskad utveckling – industrin går på sparlåga, arbetslösheten sprider sig och ekonomisk köpkraft minskar.

Trots det ska man inte bli överraskad om siffrorna på lägre koldioxidutsläpp kommer att användas i argumenten inför klimatmötet i Köpenhamn. USA som står bakom en fjärdedel av de globala utsläppen av klimatgaser, och kan nu visa en minskning.

Även i Sverige använder industrin mindre energi, 7 procent mindre än förra året, rapporterar Energimyndigheten i sin nya kortsiktsprognos. Användningen av el, kol, koks och oljeprodukter minskar mest. Totalt för industri, transporter, bostäder och service blir energianvändningen mer än 20 TWh lägre än 2008, ungefär fem procent (energianvändningen 2008 var 388 TWh).

Men den svenska lågkonjunkturen ger inte någon lika entydig minskning på utsläppskontot som i USA, eftersom Industrins elanvändning till allra största delen kommer från vattenkraft och kärnkraft.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky