Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

1. Att lyfta miljöfrågorna i en borgerlig regering är en utmaning i sig. Även om det finns engagerade personer i alla fyra allianspartier, har det varit svårt att få fram tydliga miljösatsningar. I den senaste budgeten blev det inte extra pengar till den publika supermiljöbilspremien trots att den ska omfatta många fler än i det ursprungliga förslaget. Gröna jobbsatsningar saknades också, trots att det brukar betraktas som en bra åtgärd i kristider.
Efter EU-ordförandeskapet 2009 har såväl miljö- som klimatpolitiken svalnat snabbt i alliansens politik, delvis beroende på det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn.
2. En centerpartistisk miljöminister behöver få ihop sina kärnväljare – jord- och skogsbrukare och landsbygdsbor- med en miljöpolitik som värnar biologisk mångfald och minskade utsläpp av gödande ämnen. Det är inte lätt eftersom de flesta hotade arterna finns just i skogs- och jordbruksmiljöer.
Dessutom är Carlgrens vargpolitik, med de alltmer svårhanterliga turerna, en eftergift till många centerväljare i landsbygden. Förutom att Sverige får dras med skammen i EU att inte försvara det hotlistade rovdjuret, har vargdebatten i landet blivit mer infekterad än någonsin.
3. Vissa miljöfrågor kräver så lång tid att lösa så det är svårt för en miljöminister att visa resultat nästan oavsett vad hon/han gör. Samtidigt går det inte att avstå från nya åtgärder för då blir det ännu sämre. Övergödningen av Östersjön är ett exempel som samtliga miljömiljöministrar oavsett färg de senaste 30 åren har gjort till en prioriterad fråga, men förbättringarna går mycket långsamt.
Klimatfrågan är ett annat exempel. Lena Ek kommer få hantera debatten som spirar om att de svenska utsläppen inte alls har minskat, om konsumtionen av varor som tillverkats i andra länder räknas in.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky