Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Miljöbilar verkar segla upp som en av höstens snackisar. Etanol är det som gäller, eftersom det är lättare att hitta tankställen som säljer E85 än andra icke-fossila bränslen.
Men många undrar om det är så bra med etanol, egentligen. Tidigare i våras visade Daniel Johansson vid Chalmers i sin doktorsavhandling att odling av energigrödor kommer att ske på bekostnad av spannmålsodling, med högre matpriser som följd.

I senaste Science visade Renton Righelato vid World Land Trust att odling av energigrödor kommer avge mellan två och nio gånger mer koldioxid i Storbritannien de närmaste 30 åren som fossila bränslen. Beräkningen bygger på att skog avverkas för att ge plats åt energiodlingarna. När skogar huggs ned, avges stora mängder koldioxid samtidigt som de nedhuggna träden inte längre kan ta upp koldioxid ur atmosfären i fotosyntesen.

Cirka 40 procent av Europas odlingsmark krävs för att klara EU-kommissionens krav på att 10 procent av drivmedlen ska vara biobränsle år 2020, enligt studien.

Som kunskapsläget ser ut nu verkar inte etanol vara ett långsiktigt hållbart alternativ. Det är ju inte bensin heller. Den fråga man får ställa sig är om man bör avstå från en etanolbil nu eller om man litar på att det finns mer långsiktigt hållbara alternativ nästa gång det är dags att byta bil.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky