Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Den klimatvetenskapligt knepiga frågan om det blir fler och intensivare orkaner på grund av det allt varmare havsvattnet har fått ny belysning.

Det blir färre orkaner över Atlanten, men de blir något mer energirika, konstaterar forskare vid noaa, amerikanska motsvarigheten till SMHI.

Forskarna har redan tidigare förfinat den datamodell de använder för att studera orkanerna och har med den kunnat pricka in ovädren år för år mellan 1980 och 2006, vilket är ett sätt att baklänges kolla hur träffsäker modellen är, rapporterar Science Daily.

I sin nya rapport, som är publicerad i Nature Geoscience, har forskarna undersökt hur orkanerna påverkas av Atlantens stigande havstemperatur. Blir de fler? Blir de mer intensiva? Frågorna har debatterats livligt klimatforskare emellan, de har helt enkelt varit svåra att besvara på ett entydigt sätt.

Vår studie stödjer IPCC:s konsensus och andra rapporter att orkaner troligtvis kommer att bli mer intensiva när klimatet blir varmare, kommenterar Tom Knutson som är huvudförfattare till rapporten.

Slutsatsen är att Atlantens stigande temperaturer inte kommer att påverka antalet orkaner, eller att de till och med blir något färre än idag. Och även om det nu ser ut som att vindhastigheterna kommer att öka, så menar Tom Knutson vid noaa att ”vi måste hålla ett öga på kommande studier som visar hur solid slutsatsen är”.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky