Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

De förhöjda halterna av koldioxid som finns i atmosfären idag har sitt ursprung i utsläpp som gjordes för 50, kanske 100 år sedan.
Det innebär att om vi helt hypotetiskt stoppar alla utsläpp idag, kommer halterna ändå inte att sjunka förrän om några decennier. Så trögt reagerar kolets kretslopp där koldioxiden tas om hand av haven, marken och vegetationen.

Det här är på intet sätt nya fakta, jag och andra journalister har skrivit om det förut.
Men i går hade jag anledning att lyssna på en föreläsning av Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet där han drog de vetenskapliga grunderna för växthuseffekten.

Jag har hört honom förut, men det var två saker som slog mig: Dels hur viktigt det är att de beslut som tas NU är helt avgörande för hur klimatförändringarna kommer att slå SEN, om 50 år.
Dels insåg jag i ett (ovanligt) ögonblick av klarsyn vilket gigantiskt pedagogiskt problem som kommer att segla upp sådär år 2020-2030:

För när kommer vi att se resultaten av de utsläppsminskningar som görs nu? Om vi i EU, USA, Kina och Indien faktiskt minskar utsläppen med låt oss säga 30 procent till år 2020, så vill allmänheten förstås ha ett kvitto på att bensinskatten, miljöbilarna, de nya energiteknikerna och skyddet och återbeskogniing av regnskogarna faktiskt har givit resultat.

När kommer kvittot? År 2040?

Då lär det bli lite svårt att mobilisera politisk vilja, riskkapital och investeringar för fortsatta utsläppsminskningar i decennier framöver, oavsett hur nödvändiga de är.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky