Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Att flyget släpper ut koldioxid och andra klimatpåverkande gaser vet egentligen alla. Trots det blev uppmärksamheten stor kring mina artiklar om turism och klimat i förra veckans SvD.
Det finns invändningar mot att peka ut flyget som ett problem. En sådan helt relevant invändning är att flyget bara står för cirka tre (3) procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Skälet till att jag ändå ville lyfta frågan är att det är en sektor vars utsläpp kommer att öka, och medan andra stora utsläppskällor är på väg att minska, i alla fall i industriländer.

Fakta som inte kom med i artiklarna är det nu är mellan två och tre procent av jordens befolkning som flyger. Ju fler som får råd att flyga, desto fler kommer att göra det. Forskaren Paul Peeters, vid universitetet i Breda, Holland, har räknat ut att:
år 1990 gjorde kineserna 600 000 utrikesresor med flyg
år 2006 gjorde de 34 miljoner utrikesresor med flyg
år 2020 kommer de att göra 100 miljoner utrikesresor med flyg.

Det är ett exempel på varför flyget har klimathotet att tackal under de kommande åren.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky