Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

En fond för fattiga u-länder är klar. De kan nu börja söka pengar som härrör från internationell utsläppshandel. Det är en positiv nyhet från Köpenhamn som GöteborgsPosten berättar om idag.

Fondens pengar kommer från den internationella marknaden för utsläppskrediter. Inom ramen för Kyotoprotokollet får ett i-land investera i ett klimatprojekt i ett u-land och tillgodoräkna sig de minskade koldioxidutsläppen. Det kallas Clean Development Mechanism, CDM.

Två procent av av de utsläppskrediter som handlas med inom ramen för CDM rinner in i fonden som är avsedd för att de minst utvecklade länderna ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna. Fonden heter Adaptation Fund.

För ett år sedan, vid klimatkonfernsen i polska Poznan, utsågs svensken Jan Cedergren till ordförande för fonden, en 67-årig FN- och Sida-veteran. Och nu är fonden sjösatt.

– En positiv nyhet från Köpenhamn. Fonden fungerar och kan börja arbeta, säger han till GP.

Än så länge finns inte så mycket pengar, men till 2012 ska 450 miljoner dollar ha flutit in.

Men behoven för att u-länderna ska kunna bidra långsiktigt till minskade utsläpp är mycket större och det är en av knäckfrågorna i Köpenhamn. I förhandlingarna poängteras ofta att klimatpengarna ska vara utöver biståndet.

Därför får Fredrik Reinfeldt kritik av svenska miljörörelsen efter uppgiften igår att Sverige bidrar med åtta miljarder kronor som en snabbstart för klimatåtgärder i tredje världen.

– Det är tre miljarder från klimatbistånd från i fjol och fem miljarder från årets budgeten. Biståndspengarna behövs för att klara världens fattigdomsbekämpning. Sveriges hållning har varit att klimatpengar ska vara utöver biståndet. Är man på väg att överge det, säger Jacob Risberg, handläggare för klimatpolitik vid Svenska Kyrkan.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky