Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Försurningen av världshaven pekas ut som ett av de allra allvarligaste hoten på grund av ett förändrat klimat, av sjuttio av världens vetenskapsakademier.

Försurningen hotar alla organismer med kalkskal eller -skelett: snäckor, koraller, sjöstjärnor. I Arktiska havet är musslor en viktig födobas för resten av näringskedjen, men skalen hotas att vittra och minska musselbestånden avsevärt till år 2060.

Korallreven – som är det viktigaste ekosystemet för fiskproduktion i tropiska hav – riskerar att lösas upp om koldioxidhalten i atmosfären stiger till 550 ppm från nuvarande 387 ppm, enligt vetenskapsakademiernas upprop.

Koldioxid i luften tas upp av haven i kemiska reaktioner och det gör haven surare. De är nu surare än på 800 000 åren, skriver vetenskapsakademierna i ett upprop till FN:s klimatkonvention i samband med ett klimatmöte som startade igår i Bonn.

Problemet måste tas upp på förhandlingsagendan inför FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn, anser vetenskapsakademierna.

”Att minska de stigande halterna av koldioxid i atmosfären är den enda möjliga lösningen för att motverka havsförsurningen”, därför måste koldioxidutsläppen minst halveras till år 2050, och fortsätta minska därefter.

FN:s klimatmöten brukar vara en arena för olika utspel av allt från forskare och institut till miljörörelsen och andra organisationer.

Det är inte direkt någon brist på punkter på förhandlingsagendan i Köpenhamn. Chansen att ytterligare en läggs till är lite. Men att vetenskapsakademierna gör utspel hör inte till vanligheterna.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky