Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Brittiske klimatprofessorn Phil Jones rentvås i en utredning i parlamentet. Enligt den finns inget i hans hackade e-mail som visar att han har fuskat. Däremot kritiseras universitetet för dåliga rutiner.

Forskningschefen Phil Jones har inte gjort fel när han dröjde med att offentliggöra forskningsdata på förfrågan av engagerade medborgare. Däremot bör universitet i East Anglia, där Phil Jones är verksam, se över sina rutiner så att alla klimatforskningsdata omgående blir allmänt tillgängliga. Universitetet kritiseras också för att inte tackla en kultur som råder bland klimatforskarna, att hålla inne sina data.

Det är några av slutsatserna från en panel i brittiska parlamentet (teknik- och vetenskapskommittén) som utrett vad som går att utläsa i de över tusen e-mail mellan Phil Jones och andra klimatforskare som stals och lades ut till allmän beskådan på internet i november. Historien kallas allmänt för ”climategate”.

I höga tonlägen har klimatskeptiker hävdat att mejlen bevisar fusk med klimatdata och ett stort frågetecken för tesen att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet.

Men den kopplingen går inte att göra, anser parlamentskommittén som också uttryckte sina sympatier med Phil Jones som fått stå som måltavla för attackerna mot klimatforskningen. Panelen konstaterar att det vetenskapliga anseendet är intakt, såväl för Phil Jones som för hans klimatforskningsavdelning (climate research unit, cru).

Där samlas temperaturdata från hela världen in och bearbetas, och ligger sedan till grund för många klimatmodeller.

Panelen uttrycker också förståelse för att Jones sannolikt har känt sig frustrerad över att lämna ut data till klimatskeptiker vars syfte är att underminera hans forskning.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky